#unelmakesä21 kutsuu nuoria mukaan auttamaan ja opastamaan – vapaaehtoistyötä matkailun parissa

Kesäksi mielekästä tekemistä ja vapaaehtoistyötä matkailijoiden auttajana Savonlinnassa.

Näin kampanjoi tarjontaansa toukokuussa Savonlinnassa käynnistyvä paikallisopaskampanja, johon etsitään nyt ystävällisiä, sosiaalisia ja ihan tavallisia 16–29-vuotiaita nuoria mukaan. Kampanjan ensimmäinen osuus on #unelmakesä21 -risteily Saimaalla, jolla osallistujat pääsevät kiehtovalle matkalle nauttimaan ja kokemaan luontoa sekä saamaan tietoa Savonlinnan seudun matkailutarjonnasta.

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Taitava Me- ja Savonlinna Live2! -hankkeet, joiden kesäkuussa järjestämä kaksipäiväinen koulutus antaa kampanjaan osallistuville tarvittavat tiedot ja taidot vapaaehtoistyössä toimimiseen.

Kampanjan idea on lainattu aiempina vuosina järjestetystä ”Anna mie autan” -paikallisopaskampanjasta, jota on toteutettu matkailusesonkiaikaan vuosina 2011–2013. Tänä vuonna nuoret vapaaehtoiset jalkautuvat keskelle Savonlinnan kesää tarjoamaan apua matkailijoille sekä viestimään ja luomaan positiivista meininkiä kaupunkiympäristössä.

Kampanjan tavoitteena on paitsi luoda Savonlinnasta paikkakuntana entistä houkuttelevampi ja viihtyisämpi, myös huomioida nuoret positiivisesti katukuvassa ja tarjota mielekästä vapaaehtoistyötä.

Kampanjaan osallistuminen on nuorille maksutonta, mutta monella tavalla palkitsevaa. Vapaaehtoisten auttajien ja tietäjien paripäiväinen koulutus sisältää paikalliskulttuuriin ja -historiaan, matkailuun ja asiakaspalveluun liittyviä teemoja, sekä muun muassa yritysvierailuja.

Kaksipäiväinen koulutus antaa kampanjaan osallistuville tarvittavat tiedot ja taidot vapaaehtoistyössä toimimiseen.

– Nuoret paikallisoppaat tulevat toimimaan reippaina ja liikkuvina matkailijoiden auttajina ja mediatuottajina heinäkuussa. Vapaaehtoistyö muotoillaan nuorista lähtöisin, osallistujia monipuolisesti aktivoivaksi ja palkitsevaksi toiminnaksi. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa, mutta tärkeän työkokemuksen lisäksi osallistujille on luvassa erilaisia palkkioita, kampanjan järjestäjät kertovat.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan: https://www.taitava.me

Kahden hankkeen kampanja

Savonlinnan kesäyliopiston viime syksynä käynnistämä Taitava -Me -nuorten työpajahanke tukee nuorten hyvinvointia, syrjäytymisen ehkäisemistä ja työelämätaitojen kehittymistä. Hankkeessa kehitetään toimia, joilla aktivoidaan nuoria omaehtoisesti tuotettuun, matalan kynnyksen harrastustoimintaan.

Kolmivuotisen hankkeen aikana avataan monipuolisia taiteen ja tekemisen työpajoja Savonlinnan alueella, paikallisissa kulttuuri- ja vapaa-ajan ympäristöissä. Taitava Me -hanketta rahoittavat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR – kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - ohjelma ja Savonlinnan kaupunki.

Savonlinna Live 2! Noustaan koronasta -hankkeen tavoitteena, on helpottaa matkailu- ja palvelualojen yritysten sopeutumista koronapandemian tuomiin toimintaympäristön muutoksiin muun muassa edistämällä yhteistyötä matkailu- ja palvelualan yritysten sekä eri toimijoiden välillä. Kehittämällä toimialojen ympärivuotisuutta. Tukemalla palvelu- ja tuotetarjonnan, sekä viestinnän mukauttamista poikkeustilanteeseen muun muassa yrittäjille tarjottavien valmennusten avulla.

Hanke kestää elokuun 2021 loppuun. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta ja Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä. Suomalaisena viranomaisena toimii Etelä-Savon ELY-keskus.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka