Kiteen seurakunnan yt-neuvottelut päättyivät – taloutta tasapainotetaan henkilöstöresurssia kaventamalla ja omaisuutta realisoimalla.

Yt-neuvottelut Kiteen seurakunnassa on viety loppuun ja kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistyötoimikunnan esityksen jatkotoimista. Päätöksen myötä seurakunnan henkilöstöresurssi kavenee. Yksi työsuhde irtisanotaan,

Taloutta tasapainottaakseen seurakunta aikoo myös myydä omaisuuttaan. Yksi myytävistä kiinteistöistä on Kesälahden kirkkoherranvirasto.

Jussi Silvennoinen

Yt-neuvottelut Kiteen seurakunnassa on viety loppuun ja kirkkoneuvosto hyväksyi yhteistyötoimikunnan esityksen jatkotoimista.

Päätöksen myötä seurakunnan henkilöstöresurssi kavenee. Yksi työsuhde irtisanotaan, kolme virkaa jätetään täyttämättä. Kaksi tointa osa-aikaistetaan ja yhtä virkaa hoidetaan 60 prosentin panoksella.

Lisäksi hiljaisina jaksoina eräissä tehtävissä käytetään lomautuksia.

– Säästötavoite koko seurakunnassa on ensi vuodelle 339 000 euroa. Yt-neuvottelut eivät ole mieluisa asia, mutta menoja ydintoimintaan suhteuttamalla pyritään turvaamaan seurakunnan perustoiminta jatkossakin. Ottaen huomioon, että seurakunnan tulot kuitenkin koko ajan vähenevät, kertoo kirkkoherra Ilmo Kurkela.

Kesälahden kappeliseurakunnan toiminnassa yt-neuvottelut näkyvät siten, että nuorisotyötä tehdään jatkossa pienemmällä resurssilla.

Tällä hetkellä Kesälahdella on kokoaikainen nuorisotyöntekijä palkattuna vuoden loppuun asti. Vuonna 2020 virkaa ei täytetä, vaan sitä hoidetaan sisäisin järjestelyin 50 prosentin työosuudella.

Vaikutuksia on myös diakonin viran suhteen. Diakonin virkaan on jatkossa 60 prosentin työosuus.

– Tällä hetkellä vakituinen diakoni on virkavapaalla ja tehtävän hoidossa on ollut sijaisjärjestelyitä. Jatkon hoito mietitään, mutta 60 prosentin työosuus siihen kuitenkin jää.

Kurkela toteaa, että Kesälahden osalta kyseisten virkojen työosuudet tulevat nyt samalle tasolle, jolla ne ovat Rääkkylässä aiemmin olleet. Kurkelan mukaan on katsottu, että näillä resursseilla nykyinen toiminta pystytään hoitamaan.

– Käytännön toiminta ei Kesälahden alueella siis vähene.

Osana talouden tasapainotusta pyritään myymään omaisuutta, lähinnä kiinteistöjä.

Kesälahden alueella merkittävä myyntikohde on kirkkoherran virasto.

– Virastopalvelut on tuotu jo kirkon yhteyteen seurakunnan tiloihin. Kirkkoherran viraston myyminen toisi ennen kaikkea säästöä käyttökulujen suhteen.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka