Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Metsähallitus kaavoittaa uusia palveluja Koloveden kylkeen – luontohelmiin kuuluvan Kielua-järven rannoille matkailukeskusvaraus

Metsähallituksen maille Savonrannan Leipämäkeen on tulossa merkittävästi uusia rakentamismahdollisuuksia. Vireillä oleva Savonrannan rantayleiskaavan muutos mahdollistaa Koloveden kansallispuiston reitteihin ja palveluihin

Metsähallituksen maille Savonrannan Leipämäkeen on tulossa merkittävästi uusia rakentamismahdollisuuksia.

Vireillä oleva Savonrannan rantayleiskaavan muutos mahdollistaa Koloveden kansallispuiston reitteihin ja palveluihin hyvin kytkeytyvien majoituspalveluiden lisäämisen suunnittelualueelle.

Kaavamuutos myös nostaa yksittäisten lomarakennustonttien määrän pienten erämaajärvien rannoilla yli kaksinkertaiseksi nykyisestä.

Kaavamuutosehdotus on nähtävänä Savonlinnan kaupungin sivuilla vielä ensi maanantaihin asti.

Merkittävin RM- eli matkailupalvelujen alue sijoittuu Kieluajärven rantaan, Enonkoskelta tulevan seututien tuntumaan, parin kilometrin päähän Leipämäen risteyksestä. Alueelle voi rakentaa esimerkiksi matkailukeskuksen tai lomakylän.

Kieluanjärven RM-kohde palvelee Metsähallituksen mukaan sijaintinsa puolesta seudullista luonto- ja erämatkailua. Alue vastaa muun muassa Koloveden kansallispuiston kävijöiden sekä Leipämäen ja Heinäveden pienriista-alueiden lupametsästäjien keskuudessa esiintyvään kysyntään lähiseudun majoitus- ja muista matkailupalveluista.

– Koloveden kansallispuiston tuntumaan ei ole tähän mennessä kaavoitettu palvelurakennetta, vaikka sellaiselle on kysyntää, sanoo Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen.

Suositulla pienriistan metsästysalueella käydään Mähösen mukaan nyt päiväreissuilla hyvinkin kaukaa. Kaavamuutoksen toteutuessa tällaisille kävijöille avautuisi majoitusmahdollisuuksia ja muita palveluja.

RM-alueen tarkempi suunnittelu alkaa, kun löytyy kohteesta kiinnostunut investori.

– Kaavan vahvistuttua aluetta käydään markkinoimaan Metsähallituksen oman myyntiorganisaation kautta. Toteutus etenee kysynnän mukaan, toteaa Jarkko Mähönen.

Kaavan vahvistuttua aluetta käydään markkinoimaan Metsähallituksen oman myyntiorganisaation kautta.

Kaavamuutosta tehdään herkällä erämaa-alueella, mikä on tullut esiin jo luonnosvaiheessa annetuissa lausunnoissa.

Etelä-Savon Maakuntaliiton näkemyksen mukaan Koloveden, Kieluansalon ja Kakonsalon muodostama kokonaisuus on potentiaalisin retkeilyn kehittämisalue Etelä-Savossa.

– Tämän vuoksi sen käytön suunnittelu tulee yleiskaavatasolla toteuttaa yhtenä kokonaisuutena, joka huomioi alueen luontoarvot, lausui liitto luonnosvaiheessa.

Samoilla linjoilla oli Etelä-Savon ely-keskus, jonka mielestä rajattu luontoselvitys ja siinä löydetyt pienialaiset luontokohteet eivät kerro aluekokonaisuuden luonto- ja virkistyskäyttöarvoista niin, että kaavassa voitaisiin suunnitella alueen matkailun, retkeilyn ja muun virkistyskäytön kehittämistä suojeluarvoja vaarantamatta.

Esimerkiksi rakentamaton Kielua-järvi sisältyy Suomi 100 -vuoden Luontohelmiin, ja on kuvauksen mukaan ”rauhallinen erämaajärvi, jonka ympärillä on vielä lähes luonnontilaista metsää, jossa on runsaasti lahopuuta”.

Kielua-järven ympärillä on kuitenkin jo tehty avohakkuita ja sitä on Mähösen mukaan kohdeltu kaavan mukaisesti tavanomaisena metsätalousmaana.

Kielua-järvelle ei ole kaavoitettu yksittäisiä lomarakennustontteja, vaan ne on pyritty sijoittamaan keskitetymmin nykyisten kaavatonttien ja teiden läheisyyteen.

Kaavassa on osoitettu yhteensä 49 omarantaista lomarakennuspaikkaa, kun niitä nykyisessä kaavassa on 22. Alueen laskennallinen rakennusoikeus olisi pitkälti toistasataa tonttia. Tonttien aiempi vähäinen määrä on ollut yksi Metsähallituksen peruste kaavamuutokselle.

Huomattava osa suunnittelualueesta on MU-aluetta, joka on tarkoitettu erityisesti ulkoilun ja/tai ympäristönsuojelun huomioon ottavaan maa- ja metsätalouteen.

Kaavassa on osoitettu yhteensä 49 omarantaista lomarakennuspaikkaa, kun niitä nykyisessä kaavassa on 22

Metsähallitus ei aio laajentaa virkistyskäytön ohjausta ja palveluvarustusta suunnittelualueella. Tavoitteena on säilyttää suunnittelualue erämaisena ja laajana metsästys- ja kalastuskohteena sekä jokamiehenoikeudella tapahtuvaan retkeilyyn soveltuvana alueena.

Luonnon monimuotoisuus on turvattu kaavassa osoittamalla uudet rakennuspaikat arvokkaiden luontokohteiden ulkopuolelle.

Tällä hetkellä suunnittelualueelle ei kohdistu kävijäpainetta, joka edellyttäisi alueen virkistys- ja luontomatkailukäytön suunnitelmallista kehittämistä.

Vaikka kaavan toteuttaminen voi jonkin verran lisätä Koloveden kansallispuiston kävijämääriä, vaikutuksia Natura-luontoarvoille ei arvioida merkittäviksi.

Savonrannan rantayleiskaavan muutosehdotukseen voi tutustua 24.5. saakka Savonlinnan kaupungin sivuilla osoitteessa:

https://www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus