Savonlinnan kaupunki kustannustehokas omassa palvelutuotannossaan

FCG Finnish Consulting Group Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungille palvelujen nettokustannusten vertailua vastaavan kokoisten kaupunkien kesken.  – Vertailun perusteella Savonlinnan

Savonlinnan kaupungin toimintojen kustannustehokkuus on ollut vertailussa vastaavan kokoisten kaupunkien kanssa.

Puruvesi

FCG Finnish Consulting Group Oy on tehnyt Savonlinnan kaupungille palvelujen nettokustannusten vertailua vastaavan kokoisten kaupunkien kesken.

– Vertailun perusteella Savonlinnan kaupungin hallinnon ja palveluiden tuotantokustannukset ovat erittäin tehokkaat vertailukuntiin nähden. Haasteena kaupungin taloudessa on korkeat sotemenot, jotka taas ovat vertailukuntia kalliimmat, kertoo FCG:n tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen.

Tehdyssä vertailussa on eritelty sosiaali- ja terveystoimen kustannukset sekä muut kunnan tuottamien palveluiden kustannukset omiksi osioikseen. Vertailussa on mukana Etelä-Savon toinen iso kaupunki Mikkeli sekä 10 muuta asukasluvultaan ja väestön ikärakenteeltaan Savonlinnan kaltaista kaupunkia.

Vuoden 2019 tilinpäätöstietojen perusteella FCG:n tekemän nettokustannusvertailun perusteella käy esille esimerkiksi, että jos

Savonlinnan tarvevakioidut sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset asukasta kohti olisivat vuonna 2019 olleet Mikkelin tasolla, Savonlinnan kaupunki olisi säästänyt vuositasolla 13,3 milj. euroa

Mikkelin muut palvelukustannukset kuin sotekustannukset (mm. hallinnon, sivistystoimen ja teknisen toimen kustannukset) asukasta kohti olisivat vuonna 2019 olleet Savonlinnan kustannusten tasolla, Mikkeli olisi säästänyt vuositasolla 22,2 milj. euroa.

Savonlinnan sosiaali- ja terveystoimen tarvevakioidut nettokustannukset vuonna 2019 olivat 3376 euroa/asukas ja Mikkelin 2974 euroa/asukas. Muut kuin sotekustannukset Savonlinnassa vuonna 2019 olivat 2079 euroa/asukas ja Mikkelissä 2496 euroa/asukas.

– Savonlinnan kaupungilla on ollut voimakas talouden tuottavuuden ja tehostamisen kehittämisohjelma. Vuodesta 2013 lukien kaupungin taloutta on sopeutettu yli 20 miljoonalla eurolla, henkilöstöä on vähennetty noin 300 työntekijällä ja toimitilojen määrää on vähennetty noin 24 000 neliön verran, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Tarvevakioidut menot on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama tilastollinen vertailuaineisto, joka tekee kuntien, sairaanhoitopiirien ja maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menot vertailukelpoiseksi ja ottaa huomioon alueen asukkaiden erilaiset palvelutarpeet.

Kaupungin omassa palvelutuotannossa esimerkiksi perusopetuksen menot oppilasta kohti ovat alle vertailukaupunkien keskiarvon. Tulevaisuudessa kuitenkin kouluverkkoon kohdistuu paineita, jos oppilasmäärät jatkavat laskuaan.

FCG:n tekemässä vertailussa on mukana Savonlinnan ja Mikkelin lisäksi Hamina, Iisalmi, Imatra, Jämsä, Kokkola, Lohja, Raahe, Raasepori, Rauma ja Varkaus.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka