0

Kokoontumisrajoitukset pysyvät marraskuussa nykyisellään – Tilannekuva päivitetään viikoittain, vaiheen määrittelyyn vaikuttava moni tekijä.

Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan Itä-Suomessa marraskuussa.
Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi siis järjestää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kunhan turvallisuus niissä voidaan varmistaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9. antamaa ohjetta tulee noudattaa. Siinä edellytetään muun muassa, että osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin pitämiseen.
Jonotustilanteissa ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Lisäksi järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
Mikäli näiden yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten turvallisuutta ei voida varmistaa, niiden järjestäminen on kielletty.
Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa todettiin, että yleisesti ottaen Itä-Suomessa tapahtumajärjestäjät ja ravintolayrittäjät ovat toimineet asiassa hyvin ja turvallisuusasiat ovat Avin käsityksen mukaan järjestetty asianmukaisesti.
– Esimerkiksi tapahtumajärjestäjille se on toki ihan markkinointikysymyskin, että tilanteeseen on valmistauduttu, aluehallintoylilääkäri Sami Remes totesi.
Mikäli koronatapauksia havaitaan, se ei välttämättä tarkoita automaattisesti sitä, että esimerkiksi ravintola joutuisi sulkemaan ovensa.
Akuutissa tilanteessa selvitetään ensiksi altistuneet ja ryhdytään toimenpiteisiin. Se voi kuitenkin käytännössä vaikuttaa tilanteeseen, jos esimerkiksi yrityksen henkilökuntaa on altistunut paljon koronalle.
– Kartoituksella lähdetään aina liikkeelle. Paikkojen sulkeminen ei kuulu ensilinjan toimenpiteisiin, Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen havainnollisti.

Koronatilanteen hallinnassa korostuu nyt paikallisen tason harkinta ja seuranta. Tätä varten on perustettu alueellisia koordinaatioryhmiä, jotka ennen kaikkea tuottavat ajantasaista tilannekuvaa taudista ja pohtivat alueen tilanteeseen sopivimpia torjuntatoimenpiteitä.
Itä-Savossa tähän ryhmään kuuluu edustusta Sosterista, AVIsta, Etelä-Savon pelastuslaitoksesta, sekä alueen kunnista.
Ajantasaista tietoa julkaistaan Sosterin kotisivuilla aiempaan tapaan.
– Sivua päivitetään arkipäivisin. Tilannekuva päivitetään viikoittain joka tiistai, kertoo Sosterin Jaana Luukkonen.
Luukkonen toteaa, että ryhmän toiminta on lähtenyt jouhevasti käyntiin. Sosterissa on jo koko pandemian ajan ollut jo yhteydenpitoa samojen toimijoiden kesken.

Tällä hetkellä tilanne Itä-Suomessa on suhteellisen rauhallinen. Esimerkiksi Sosterin alueella ollaan viimeisimmän tilannekuvan perusteella perustasolla.
Missä kohtaa perustaso sitten mahdollisesti vaihtuu kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen?
Yksiselitteistä ja täysin suoraviivaista mittaria siihen ei asiantuntijoiden mukaan ole.
Aluehallintoylilääkäri Sami Remes sanoo, että yhtäaikaisesti tarkkaillaan neljää päämittaria.
Yksi niistä on ilmaantuvuusluku. Se kertoo kuinka monta tapausta alueella on viikossa ollut 100 000 henkilöä kohden.
Toinen on positiivisten koronanäytteiden määrä. Alueen luokitus voi muuttua, mikäli positiivisten testitulosten määrässä ilmenee paljon nousua.
Kolmas kriteeri on jäljitettävyys. Vaikka tapauksia ilmenisi, voidaan siltikin pysyä vielä perustasolla, jos tapaukset ovat hyvin jäljitettävissä.
Neljäs tärkeä tekijä on sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä.
Yhden osa-alueen nousu ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että leviämisvaiheen luokitus vaihtuisi.
– Kriteereitä on olemassa, mutta ne vaativat paikallisten asiantuntijoiden arvion siitä, mihin suuntaan tilanne on kehittymässä, Remes sanoo.

 

Linkki Sosterin uutissivulle tässä

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...