Mielipide: Koulukuraattorit ja koulupsykologit osaksi sotemaakuntaa?

Hallituksen esityksessä koulukuraattorit ja koulupsykologit siirrettäisiin uudessa maakunta- ja soteuudistuksessa osaksi sotemaakuntaa. Me emme kannata tätä esitystä. Opiskeluhuollon palvelut pitää

Puruvesi

Hallituksen esityksessä koulukuraattorit ja koulupsykologit siirrettäisiin uudessa maakunta- ja soteuudistuksessa osaksi sotemaakuntaa.

Me emme kannata tätä esitystä. Opiskeluhuollon palvelut pitää olla oppilaiden/opiskelijoiden arjessa jatkossakin.

Opiskeluhuolto on koulun työtä, ei sotetyötä. Pystyäksemme auttamaan oppilasta, meidän täytyy tuntea oppilaan ympäristöä. Koulu on kasvuympäristö, ei erillisessä tilassa tapahtuva sotepalvelu. Koulukuraattorien ja koulupsykologien iso rooli on olla linkkinä kodin, koulun ja muiden viranomaisten /yhteistyökumppanien välillä, koska me tunnemme koulun toimintakulttuurin. Miksi rikkoa nykyisin hyvin toimivaa ehjää systeemiä, jossa koulukuraattorit ja koulupsykologit sijoittuvat kuntien hallinnon alle, esimerkiksi Savonlinnassa sivistystoimen alle.

Huolenamme on, että muutoksen myötä koulupsykologien ja koulukuraattorien huoneet voivat siirtyä koulujen ulkopuolelle, jolloin palvelu ei tule oppilaan luokse, vaan oppilas joutuu hakeutumaan palvelun luokse. Tämä voi olla osalle oppilaista ja perheistä kynnyskysymys hakeutua palveluiden pariin. Lisäksi vaarana on, että jos kuraattorit ja koulupsykologit eivät ole kouluilla, vaan mennään ”koppiterapiaan” erilliseen paikkaan heitä tapaamaan, niin kasvot ja persoonat eivät ole enää oppilaille/opiskelijoille, opettajille eikä vanhemmille tuttuja ja kynnys ottaa yhteyttä kasvaa merkittävästi.

Tällä hetkellä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa pääpainopiste on yhteisöllisessä työssä ja vasta sen jälkeen tulee yksilötyö. Tälläkin hetkellä yksilötyö vie ison ajan kuraattorien ja koulupsykologien työajasta. Uudistuksessa paine yksilötyön tekemiseen lisääntyy. Uuden esityksen mukaisesti koulukuraattorien työnkuvaa oltaisiin muuttamassa siten, että kuraattorien lakisääteinen ennaltaehkäisevä työ muuttuisi osin korjaavaksi työksi. Tästä esimerkkinä se, että esityksessä kaavaillaan koulukuraattorien jatkossa tekevän myös sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeenarviointeja ja päätöksiä. Kuraattorit eivät saa missään tilanteessa joutua kaksoisrooliin, joka estäisi luottamuksellisen asiakastyön kouluyhteisössä.

Mikäli suunnitelmat koulupsykologien ja koulukuraattorien siirtämiseksi osaksi isoa sote-organisaatiota toteutuu, suuri huoli on meidän erkaantumisesta koulujen arjesta. Nyt on vielä mahdollisuus pysäyttää nämä suunnitelmat.

Savonlinnan kaupungin koulukuraattorit ja koulupsykologit

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka