0

Kumppanuuspöydät pidetään Teams-kokouksina – syksyn kierros alkaa Savonrannalta syyskuun lopussa ja rahaa on vielä.

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiakanava, kumppanuuspöydät jäivät Sääminkiä lukuunottamatta toteutumatta viime keväänä koronaviruksen rajoitteiden takia.
Tämän syksyn kokoontumiskierros aiotaan järjestää, mutta tilaisuudet pidetään poikkeuksellisesti verkossa Teams-kokouksina. Kierros alkaa Savonrannalta 30. syyskuuta.
Kumppanuuspöytien yhteyshenkilö Jaana Luostarinen Lähde vaikuttaa -hankkeesta kertoo, että kokouksiin tulee vapaa liittymislinkki muun muassa Savonlinnan kaupungin verkkosivuille. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.
Luostarinen myöntää, että Teams-kokouksilla ei tavoiteta kaikkia kuntalaisia, mutta verkko-kumppanuuspöydät todettiin koronatilanteessa järkevimmiksi.
– Näin saadaan edes syksyn kokouskierros jollain tapaa pidetyksi. Toimenpide-esityksiä voi ja kannattaa silti tehdä ennakkoon Savonlinnan kylät ry:n sivujen kautta tai sähköpostilla, kannustaa Luostarinen.

Esityksiä kannattaa tehdä, sillä kaupungin budjetoimaa lähidemokratiarahaa on tälle vuodelle käyttämättä vielä noin 15 000 euroa. Rahaa oli varattu yhteensä 30 000 euroa.
Savonlinnan Kylät ry:n Lähde vaikuttaa -hanke on toiminut tiiviisti kumppanuuspöytien tukena. Nykyinen hanke on päättymässä tämän vuoden loppuun, mutta hankkeelle on haettu jatkoa.

Lähidemokratiarahaa on tälle vuodelle käyttämättä vielä noin 15 000 euroa.

Kaupungin tarkastuslautakunta kyseli arviointikertomuksen yhteydessä kokemuksia kumppanuuspöytien toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta. Jaana Luostarisen kokoamissa vastineissa löytyi useita kehittämiskohtia.
Lautakuntaa kiinnosti, miten kumppanuuspöytien esitykset ovat edenneet päätöksentekoon.
Pöytien puheenjohtajiston kokousten kautta kulkeneet esitykset päätyvät elinkeinojaoston käsittelyyn, minkä pöytäkirjoista niiden kohtalo selviää.
Hanketyöntekijä on lisäksi laittanut pari kertaa vuodessa listan kaikista kerätyistä ideoista toimialapäälliköille. Näiden käsittelystä ei kuitenkaan jää jälkeä hankkeen raportointiin, joten toteutumista ei voi käytännössä seurata.
Luostarinen esittääkin, että toimialat ottaisivat kantaa kuntalaisilta tulleisiin palautteisiin. Hanketyöntekijä voisi pitää esitysten etenemisestä tai hylkäämisestä listausta, joka näkyisi kaupungin ja Savonlinnan kylät ry:n verkkosivuilla.
Kumppanuuspöydät voitaisiin jatkossa streamata, jotta toiminta ulottuisi niillekin, jokta eivät pääse paikalle.

Kaupungin ja kumppanuuspöytien yhteistyön toimivuutta on hieman haitannut se, että tarkkaa ohjeistusta toimintatavoista ei ole ollut ennakkoon kirjattu.
Yhteydenpito elinkeinojohtajan kanssa on jäänyt muutamaan tapaamiseen vuosittain. Puheenjohtajisto on luonut hankkeen kanssa toimintamallin, jolla on menty pari vuotta.
Kritiikkiä on tullut siitä, että virkamiesten kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset sekä markkinointi nielaisevat ison palan lähidemokratiabudjetista.
Jaana Luostarinen esittääkin kokouspalkkioiden ja kilometrikorvausten sisällyttämistä toimialojen omiin budjetteihin.
–  Näin saataisiin säästettyä lähidemokratiarahaa kuntalaisilta tulleisiin esityksiin, perustelee Luostarinen.

Kiitosta saavat virkamiesten osallistuminen kumppanuuspöytien kokouksiin sekä lounastapaamiset kaupunginjohtajan ja kumppanuuspöytien puheenjohtajien kesken kaksi kertaa vuodessa.
Kaupunki on nyt nimennyt kumppanuuspöydille koordinaattorin, jonka uskotaan parantavan tiedonkulkua ja asioiden hoitamista kaupungin kanssa.
Kumppanuuspöydän perimmäistä tarkoitusta lisätä asukkaiden osallisuutta Savonlinnassa ei Luostarisen mukaan vielä tunneta. Kaupungilla ei ole omaa osallisuusohjelmaa.
Osallisuustyön tunnettavuutta ja tärkeyttä on tarkoitus parantaa järjestämällä osallisuusvalmennusta vielä tämän syksyn aikana.

Savonlinnan kumppanuuspöydät pidetään verkossa Teams-kokouksina seuraavasti: Savonranta ke 30.9., Kaupunkikeskusta ti 6.10, Kerimäki ke 14.10., Punkaharju ti 27.10. Kaikki tilaisuudet klo 17-19.

Viikon kysymys

Oletko jo hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...