0

Lukijan mielipide: Ei erota, vaan toimitaan seurakunnissa

Aluksi Huosion hakkuista. Tein 10.8.20 esityksen aikalisästä koskien metsähakkuun aloittamista Huosiossa. Perusteluinani oli seuraavia asioita.

Osa hakkuualueesta saattaa täyttää Metso-suojeluohjelman kriteerit.  Kriteerit saattavat täyttää Huosiojärven pohjoinen ranta-alue  ja välitön jyrkkäpiirteinen harju. Metsäkeskus tekee arvion maanomistajan pyynnöstä ja päättää asian sekä myönteisessä tapauksessa laskee tuen suuruuden. Halusin selvitettävän asiaa ja varmistaa sen aikalisän aikana.  Maanomistaja saa tulon sopimuskaudeksi, esimerkiksi 10 vuotta.

16 hehtaarin hakkuualueella sekä Huosiojärven ranta-alue- paikoin hyvin jyrkkä harju ja laakea kangasmaasto poikkeavat selvästi maastomuodoltaan, kasvillisuudeltaan sekä puustoltaan. Sitä ei pitäisi käsitellä samanmuotoisena talousmetsänä. Esimerkikkivaihtoehtoja on avohakkuukuvioiden rajaaminen pienemmäksi , on eri hakkuutapoja  maastopeitteisyyden säilyttämiseksi. Toisin sanoen erilaisten hakkuutapojen soveltamista koko 16 hehtaarin avohakkuun vaihtoehtona. Huosiojärven pohjoispäässä  (lähellä Torvelantietä) on avohakkuualue, joka on muokattu ja istutettu ilmeisesti 2017-18 . Se on iso alue, jossa maanmuokkaus on toteutettu paikoin ”aika raskaalla kädellä” ja jäljet sen kuvion kangasmaastossa ovat pitkäaikaiset, jopa pysyvät.

Huosion harjualue on paikoin hyvin karua, jyrkkää, jopa karikkoista kangasmaastoa, mustikka-puolukkatyyppiä. Jyrkkäpiirteisellä harjualueella konetyö (moto-ajokone-maaperän muokkaus) voi jättää pysyviä jälkiä. Tämä on suuri huolenaiheeni. Maaperässä eroosiota alkaa tapahtua helposti jyrkillä kangasharjuilla rankkasateiden seurauksena.

Avohakkuissa kasvillisuus muuttuu vuosikymmeniksi, esim mustikka-, sienikasvusto. Uuden, täyden tukkipuumitan kasvaminen kestää yhden sukupolven ajan, mikäli hirvi-, lumi- ja myrskytuhoja ei tapahdu.  Avohakkuiden jälkeen monesti on vuosikymmenien raivaustyöt ja -kulut, ilman tuloja. Tosin Kemeratukea voi hakea ja saada.

Huosioharju jatkuu etelään päin Kulennoistenharjuna. Paikoin harjualueet on verrattavissa luonnonsuojelualueisiin. Alue muodostaa kattavan polkuverkoston, jota voi käyttää kuka tahansa. Pyhät polut- järjestö on viitoittanut polku- ja tiealueita. Avohakkuu ei siihen vaikuta. Alueen miellyttävyyteen, marjastukseen ja sienestykseen sekä ”samoiluun” eli maastossa vaelteluun kesällä ja talvella se vaikuttaa pitkäaikaisesti ja merkittävästi. Merkittävä osa ihmisistä nauttii luonnossa  ”Metsä on minun kirkkoni” ja hiljentyy luonnossa. Korona-aika on tämän osoittanut koko Suomen alueella.  Avohakuualueella ja taimistoissa ei juurikaan hiljennytä.

Huosio-Kulennoisharjualueen sijainti on lähellä Savonlinnaa, Kerimäkeä ja Punkaharjua, niin alueelle on helppo tulla esimerkiksi Kerimaan-Kerigolfin suunnasta, Ukonmurrontien kautta.  Alueella on pääosin helppo liikkua lapsenkin ja ikääntyneenkin ihmisen. Luontoelämyksen voi saada varallisuudesta riippumatta, ilman Lappiin matkustamista. Kaikilla ei ole kesämökkejä eikä autoja.

Tämän takia ei pidä kirkosta erota, vaan liittyä ja pysyä

Seurakunta-partiojärjestö omistavat Huosion leirimajan saunoineen sekä seurakunta ja seurakuntalaiset ylläpitävät upeaa metsäkirkkoa Huosiojärven rannalla, välittömästi avohakkuualueen läheisyydessä. Metsäkirkkoalueen kohdalle suunniteltu, jätettävä metsärantavyöhyke  on karkeasti 30 m- 70 metriä.  Se on myös altis pohjoisen suunnan myrskytuulille. Mielestäni Jumalanpalvelukset ja kokoontumiset lähellä avohakkuualuetta tuntuvat vähän ontoilta, kun vuosikymmenten ajan on voinut nauttia eri-ikäisestä puustosta, linnustosta ja kasvillisuudesta. Keväinen käen kukunta, joutsenten lento Huosiojärven yllä syksyllä jne ovat unohtumattomia kokemuksia.

Olen esittänyt 18.8.20 kirkkoneuvostolle  kahta eri kohdetta Huosiosta, joita tulisi hakea Metso-ympäristötukikohteeksi.  Kuulin, että uusi metsätaloussuunnitelma on laadinnassa syksyn 2020 aikana, hyvä niin. Sain tietää Kimmo Kiannolta (19.8.20), että UPM:n taholta ympäristövastaava Oksa on puhelimitse kertonut UPM.n olevan valmis joustamaan hakkuualueesta.

Aiemmin olen keskustellut noin kymmenen henkilön kanssa, metsäasiassa esimerkiksi Hannu Kutvonen ja reittiasioista reitistöhanketyöntekijä Asko Koukkarin kanssa, ja minun on sanottu olevan hyvällä asialla. Muutamalla ihmisellä ovat nousseet tunteet pintaan. Toivon vilpittömästi, että asia ratkeaa seurakuntalaisten ja ostajan kanssa kaikkia tyydyttävällä tavalla.

30.8. 20 on Huosion metsäkirkko ja Huosiojärven ympäri on aivan uudet sekä upeat puhuttelevat taulut kappeliseurakunnan ja Pyhien polkujen toimesta. Kannattaa mennä kiertämään Huosiojärvi eväiden kanssa.  Tämän takia ei pidä kirkosta erota, vaan liittyä ja pysyä. Seurakunta ja -kuntalaiset tekevät hyvää,  arvokasta työtä vauvasta vaariin ja mummoon yli sukupolvirajojen.

Yrjö Eeva

Viikon kysymys

Oletko jo hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...