Vieraslajiohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä – Maa- ja metsätalousministeriön aloittama vieraslajiohjelma haluaa saada haitalliset vieraslajit kuriin.

Maa- ja metsätalousministeriön aloittama vieraslajiohjelma haluaa saada haitalliset vieraslajit kuriin Suomessa. Ely-keskus tiedottaa, että ohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Ohjelmasta rahoitettavilla

Jättipalsami on laajalti levinnyt vieraslaji myös Savonlinnan seudulla. Uudella ohjelmalla ja rahoituksella pyritään saamaan vieraslajit kuriin Suomessa.

Jussi Silvennoinen

Maa- ja metsätalousministeriön aloittama vieraslajiohjelma haluaa saada haitalliset vieraslajit kuriin Suomessa. Ely-keskus tiedottaa, että ohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Ohjelmasta rahoitettavilla vieraslajihankkeilla halutaan vähentää vieraslajien esiintymiä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vieraslajitoimijoiden yhteistyötä. Tiedotteen mukaan haun tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin syyskesästä. Jo nyt kannattaa aloittaa hankkeen suunnittelu, yhteistyökumppaneiden etsintä sekä omarahoituksen etsiminen.

– Aluksi kannattaa selvittää, kuinka laajasti vieraslajia esiintyy ja onko lähialueilla useampia esiintymiä, joita voitaisiin kustannustehokkaasti hoitaa samalla kertaa. ELY-keskus sekä valtakunnallinen vieraslajien asiantuntijaverkosto tarjoavat apua vieraslajien torjuntaan, hankkeiden suunnitteluun sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä, kannustaa ELYjen valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen Kainuun ELY-keskuksesta.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella tai talkootyöllä. Vieraslajien torjuntatyö hyödyttää koko paikkakuntaa ja aluetta edistäen myös alkuperäiskasvien palautumista käsitellyille alueille.

– Alkuperäiskasveja kasvavat elinympäristöt edistävät luonnon monimuotoisuutta, virkistävät asukkaita, ja tekevät koko alueesta houkuttavan, toteaa Reima Leinonen.

Vieraslajien torjuntahankkeita rahoitetaan syksyisin ja hankkeet käynnistyvät aina seuraavana vuonna. Rahoitusta voidaan myöntää vieraslajien torjuntaan, torjuntatyön neuvontaan ja torjunnan jälkiseurantaan. Avustukset tulevat haettaviksi Kainuun ELY-keskuksesta syksyllä 2020, asiasta tiedotetaan haun käynnistyessä.

Lue lisää aiheesta:

Vieraslajiportaali (vieraslajit.fi)

Maa- ja Metsätalousministeriö (mmm.fi/vieraslajit)

Luonnonvarakeskus (luke.fi)

Ruokavirasto (ruokavirasto.fi)

Suomen ympäristökeskus (syke.fi)

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka