0

Pekka Hirvosesta Kiteen uusi kaupunginjohtaja – Sote, työllisyys ja ikärakenne tuovat haasteita, mutta päätöksenteon kulttuuri toimii ja tulevaisuuden uskoa riittää.

Kiteen kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina yksimielisesti uudeksi kaupunginjohtajaksi filosofian tohtori Pekka Hirvosen. Hirvonen siirtyy tehtävään Kiteen sivistysjohtajan virasta, jota hän on hoitanut kolmen ajan.
Ennen Kiteen kaupungin palvelukseen astumista Hirvonen teki parinkymmenen vuoden työuran Itä-Suomen Yliopiston palveluksessa Joensuussa.
Hirvonen valmistui ensin matemaattisten aineiden opettajaksi vuonna 1996 ja suoritti vuonna 1999 lisensiaatin tutkinnon. Tohtoriksi hän väitteli vuonna 2003.
Yliopistouransa aikana Hirvonen muun muassa veti omaa tutkimusryhmää, ohjasi useita tohtoritutkintoja, hoiti opetustyötä ja toimi useissa sen aikaisen Opetusministeriön hankkeissa.
Viimeisimpiä tehtäviä ennen Kiteelle ja kuntakentälle siirtymistä oli kansallisen LUMA-keskuksen rakentaminen yhteistyössä muiden Suomen yliopistojen kanssa sekä paikallisen yksikön perustaminen Itä-Suomen Yliopistoon ja sen johtaminen.
Yliopistojen LUMA-keskuksien yhtenä päätavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun ja harrastamiseen.
– LUMA-projektin kautta tuli paljon näkemystä elinkeinoelämän suuntaan ja verkostoa erityisesti teknologia-, kemian- ja metsäteollisuuteen, Hirvonen kertoo.

Kuntapuolelle siirtyminen oli Hirvosella kytenyt jo jonkin aikaa mielessä ennen Kiteen työtehtäviä. Häntä muun muassa kiinnosti nähdä, miten esimerkiksi opettajankoulutuksen kehitys ja yliopistojen tekemä työ käytännössä jalkautuu kentälle.
Kiteen sivistys- ja vapaa-ajan keskuksen johtaminen onkin ollut Hirvosen mukaan avartavaa ja motivoinut osaltaan kaupunginjohtajaksi pyrkimiseen.
– Jotenkin pitäisi yleisestikin saada nostetuksi kuntatyön arvostusta paremmaksi, sillä aina ei tule ajatelleeksi miten monin tavoin se vaikuttaa meihin ja näkyy jokapäiväisessä elämässämme.
– Isossa kehyksessä katsoen kunta on aika kustannustehokastapa tapa hoitaa monia asioita. Vero-euro muuntuu palveluksi tehokkaasti.

Kaupungin isona vahvuutena Hirvonen näkee vahvan yrittäjyysasenteen.

Maanantaisessa kiitospuheessaan Hirvonen totesi, että kunnan johtaminen ennen kaikkea asukkaiden itsehallinnon toteuttamista kaksoisjohtamisen mallilla.
Päättäjien vastuulla on asioiden vireille laittaminen ja tavoitteiden asettaminen; myöskin vastuun kantaminen päätöksistä. Viranhaltijoilla on päävastuu valmisteluista ja käytännön toteutuksista. Hirvonen korosti, että kaksoisjohtamisen mallissa luottamus ja yhteistyö on tärkeää.
– Kiteellä tehdyn työn perusteella uskon, että yhteistyö tulee toimimaan. Enkä virkaan olisi hakenutkaan, jos en siihen luottaisi, Hirvonen toteaa Puruvedelle.

Korona ja maakunnallisessakin mittakaavassa vaikea työllisyystilanne tuovat uuden kaupunginjohtajan alkutaipaleelle omat haasteensa.
Painavana asiana pöydällä tulee olemaan myös sote-uudistus ja sen vaikutukset kaupungin toimintaan.
Jos sote toteutuu tämän hetkisellä mallilla, on oma haasteensa jo se, että verorahojen virta kaupungin suuntaan pienenee.
Hirvonen arvioi sen olevan iso muutos käytännön lisäksi myös henkisellä tasolla, kun kaupungeille jäävää toimintaa ryhdytään pyörittämään kapeammalla kassavirralla.
– Sote-uudistuksessa päättäjillä on iso vastuu valvoa, että kaupungit ja kunnat tulevat saamaan ne osuutensa, joita tarvemitoituksen perusteella on todettu. Eli valvoa, ettei rahoja ala valumaan isoihin keskuksiin.
Yleisesti ottaen Hirvonen toteaa, että ikärakenne on kyettävä huomioimaan päätöksen teossa huolella.
– Pitää pystyä rakentamaan tulevaisuutta ja tekemään päätöksiä niin, että katsotaan pitkälle tulevaisuuteen.
Myös kuntien välisessä yhteistyössä uusi kaupunginjohtaja näkee mahdollisuuksia ja tiivistämisen varaa.
– Hyviä esimerkkejä meillä on jo perhekeskustoiminnan ja lukioiden yhteistyön kautta.

Haasteista huolimatta Hirvonen pääsee aloittamaan uudessa tehtävässä verrattain hyvästä tilanteesta.
– Nykyisen kaupunginjohtajan aikainen talouspolitiikka on toiminut hyvin. Velkaa ei ole pahasti ja tasetta on onnistuttu korjaamaan kuntoon.
– Elinkeinopuolellakin on positiivista kehitystä ollut ja elinkeinopäällikkö on tehnyt hyvää työtä erityisesti alkutuotannon ja jalostuksen osalta. Puhoksen sahankin suhteen on jatkuvasti keskustelua vireillä.
Kiteellä on sivistyspuolen investoinnit on tehty ja tilat ovat hyvässä kunnossa, samoin Rantakentän katsomo alkaa olla loppusuoralla. Hirvonen sanookin, että lähitulevaisuudessa tärkeä painopiste on perusinfrassa, kuten kunnallistekniikasta huolehtiminen.
Kaupungin isona vahvuutena Hirvonen näkee vahvan yrittäjyysasenteen, jota löytyy niin kanta-Kiteen kuin Kesälahdenkin alueelta.
Hirvonen kehuu myös Kiteelle kehittynyttä päätöksenteon kulttuuria.
– Varsinkin kulunut kevät on osoittanut, että toimintamallit ovat kunnossa ja tulevaisuuden uskoa löytyy.

Sivistysjohtajan tehtävässä olen yhä enemmän ja enemmän alkanut arvostamaan kuntaa ja kunnan toimintaa. Pekka Hirvonen

Hirvonen on alkujaan kotoisin Polvijärveltä ja asuu tällä hetkellä Joensuun Niittylahdessa perheineen.
Hirvonen kertoo harrastavansa etenkin liikuntaa, sekä kirjojen lukemista ja kuuntelemista.
– Historia, yhteiskunnalliset asiat ja globaali talous ovat mieluisia ja kiinnostavia aiheita.
Asuinpaikassaan Hirvonen näkee paljon hyviä puolia, vaikka joitain kysymyksiäkin se on herättänyt.
– Kunhan koronatilanne helpottaa, niin paljon tulee olemaan myös maakuntakeskuksessa Joensuussa työn puolesta olevaa asiointia. Kaupunginjohtaja on myös eräänlainen kaupungin kävelevä käyntikortti, Hirvonen toteaa ja takaa, että Kiteellä hän tulee kyllä olemaan läsnä ja näkyvillä paljon.

Hirvonen astuu kaupunginjohtajan virkaan virallisesti vasta huhtikuun alussa 2021, mutta aloittaa työn käytännössä jo syksyllä, jolloin hän toimii nykyisen kaupunginjohtajan viransijaisena.
Eeva-Liisa Auvinen jää virallisesti eläkkeelle maaliskuun lopussa 2021, mutta jää kesän aikana jo lomalle ja sen jälkeen virkavapaalle.
Hirvosen valinnan myötä Kiteen sivistyskeskuksen tehtäviä tullaan organisoimaan uudelleen.

 

Yksimielinen valinta – Keskustelua valtuustossa aiheutti kuitenkin se, ettei esityslistat tavoittaneet kaikkia ajoissa.

Päätös uudesta kaupunginjohtajasta syntyi valtuustossa yksimielisesti ja kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
Kokouksen alussa käytiin kuitenkin napakkaa keskustelua siitä, ettei kaikille valtuutetuille ollut kokouksen esityslista ehtinyt postitse ajoissa perille.
Asian nosti ensimmäisenä esiin Marko Koskinen (ps.) ja ääneen asiaan puuttuivat myös Birgitta Muukkonen (sd.), Olavi Huovinen (kd.) ja Kari Sutinen (kok.).
Koskinen kysyi myös sitä, antaako asia valitusperusteen esimerkiksi kuntalaisille tai toiselle virkaa hakeneelle.
Postin toimivuutta kommentoitiin yksittäisten muiden valtuutettujenkin toimesta ja valtuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka (kesk.) muistutti tämän olevan yksi syy sähköiseen malliin siirtymiselle.
Puheenvuoroja käytettiin myös sen puolesta, että tapahtuneesta huolimatta kokous voitaisiin viedä läpi, eikä asian suhteen tehty esityksiäkään.
Hallintojohtaja Teppo Koskinen totesi, että listat on kaupungin toimesta lähteneet lain vaatimalla aikataululla ja jatkoi, ettei tilanne aiheuta valitusperustetta päätöksestä.

Nykyinen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen onnitteli Hirvosta lämpimästi ja toivoi sydämestään sitä, että uudelle kaupunginjohtajalle löytyy valtuutettujen vahva tuki.
– Olen todella iloinen valinnasta. Pekan kanssa on tehty hyvää yhteistyötä. Voidaan todeta, että meillä on kemiat pelanneet hyvin ja on niin sanotusti soudettu samaan suuntaan, Auvinen sanoi.

Kokouksen päätteeksi Kaisa Saari (kok.) esitti valtuustoaloitteena sitä, että valtuuston kokoukset striimattaisiin jatkossakin kaupungin youtube-tilille kaikkien kuntalaisten seurattavaksi. Saari totesi, että tekniikka ja valmiudet siihen on jo olemassa – tämänkin päiväinen kokous oli suorana seurattavissa.
Saari myös arvioi, että tällöin kuntalaisten aktiivisuus päätöksenteon seuraamisessa voisi kasvaa ja kuntalaisilla ylipäätään olisi paremmat mahdollisuudet päätöksen teon seuraamiseen. Saari toi esiin myös sitä näkökulmaa, että median edustajat joutuvat tiivistämään keskusteluita, eivätkä voi seikkaperäisesti kokouksen koko kulkua juttuihin kertoa.

Juttua päivitetty laajempaan versioon 1.7.2020.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viikon kysymys

Oletko nähnyt Saimaalla norppaa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...