0

Aitoa lasten näkökulmaa esiin – Monialaisessa oppimisprojektissa Punkaharjun koululaiset laittoivat markkinointi- ja konsulttitoimiston pystyyn.

Kun Luston uusi perusnäyttely aikanaan avautuu, niin ehkäpä osa sitä on Punkaharjun koulun Aaron Ruokolaisen ja Milla Juutin ideoima pelillinen tehtäväosio. Siinä etsittäisiin 5-luokkaa käyvän kaksikon mukaan vihjeitä eri puolilta näyttelyä ja pyrittäisiin niiden avulla löytämään piilotettu huone. Vihjeitä ja tehtäviä voisi olla esimerkiksi piilotettuna näyttelyn kuviin ja esineisiin eri puolille museota.
Tai ehkäpä osana näyttelyyn saadaan lisää uusia rakenteita, kuten oleiluun ja tutkailuun sopivia koloja lapsille. Tai päästään astumaan virtuaaliseen luontoympäristöön kokemaan millaista metsurin työ on.
Metsäkonesimulaattorillakin voisi tehdä muuta kuin siirrellä asioita: esimerkiksi ratkoa tehtäviä. Kysyntää olisi lasten mukaan myös Hiljaisuuden huoneen tapaiselle tilalle.
Aaron Ruokolainen ja Milla Juuti ideoivat Lustoon muun muassa pelillisen tehvänratkaisuosion.
Edellä mainitut ovat esimerkkejä siitä, millaista evästystä koululaisryhmä on Lustolle kehitellyt osana uutta monialaista oppimiskokonaisuutta. Punkaharjun koulussa päätettiin toteuttaa tänä vuonna opetussuunnitelman edellyttämä monialainen projekti 3-6 -luokkalaisten osalta niin, että siihen osallistettiin alueen yrityksiä ja muita yhteisöjä.
-Ikään kuin perustettiin markkinointi- ja konsultointitoimisto, jonka puitteissa oppilaat ryhtyivät tarjoamaan näitä palveluita ja tuottamaan sisältöä. Tämän kautta harjaannutaan myös monilukutaidossa. Se on iso teema tänä vuonna kaikissa kaupungin kouluissa, kertoo Punkaharjun alakoulun opettaja Arttu Laukkanen.
Oppilaiden tavoitteena on harjoitella tiedon etsimistä ja tuottamista, erilaisten teksti- ja kuvatyylien tekemistä, sekä yhteistyötä oppilaiden ja aikuisten kanssa. Opettajat ovat projektissa vain ohjaajan roolissa, tekeminen on oppilaiden osalta hyvin itseohjautuvaa.
-Oppilaat esimerkiksi ovat omatoimisesti sopineet projektipäiville tapaamisia asiakkaiden kanssa.
Projektiin osallistuu kaikkiaan noin 80 oppilasta. Töitä tehdään 2-10 hengen ryhmissä. Luston lisäksi mukaan lähti iso joukko muita toimijoita.
-Kaikkiaan on mukana 14 yritystä tai muuta toimijaa.
3-luokkalaiset Miikka Väisänen, Miro Laamanen, Valo Punnonen ja Nikita Kekshoev kuvanneensa videoon aineistoa muun muassa Siimes-teltasta. Heidän mielestään Luston rakenteita voisi kehittää lasten näkökulmasta esimerkiksi lisäämällä erilaisia kolosia ja nurkkauksia, joissa pääsisi oleilemaan ja kiertelemään.
 
Projekti alkoi tammikuussa asiakastapaamisen merkeissä koululla. Siinä kartoitettiin mitä toiveita asiakkailla on ja saatiin päämäärät tekemiselle. Toinen projektipäivä käytettiin siihen, että tutustuttiin asiakkaan toimintaan ja työstettiin saatua toimeksiantoa eteenpäin. Kolmannella kerralla tehtiin työt valmiiksi ja ensi maanantaina materiaali luovutetaan asiakkaille. Materiaalin jatkokäyttö on asiakkaan päätettävissä. Osalla materiaali on tilattu sisäistä käyttöä varten, mutta moni toimija aikoo aineistoa julkaista ja käyttää markkinoinnissaan.
-Punkaharjun Urheilijoille on kuvattu lajiesittelyvideoita. K-Market Kruunulle on tehty markkinointiaineistoa tulevaa lettutapahtumaa varten, Hotelli Punkaharjulle sieniviikoista ja Asemantaidelaiturille Lotta-kioskista.
-Kruunupuistolle valmistuu esittelyvideo lasten näkökulmasta tehtynä. Siinä seikkailee keppihevonen eri palveluiden ja paikkojen parissa. Harjun Portille tulee lajiesittelyä retkiluistelun tiimoilta, Laukkanen luettelee esimerkkeinä.
 
6-luokkalaisille Aapo Tynkkyselle ja Vili Toropaiselle videosisällön tekeminen oli tuttua. Markkinointi- ja konsulttihommat uudempi juttu. Kaksikon mukaan projekti on ollut mielenkiintoinen.
Lustossa projektista on saatu suunnittelija Sini Yläsaaren mukaan positiivisia kokemuksia ja hyödyllistä aineistoa jatkoa varten. Metsämuseo tilasi oppilailta konsultointipalvelua perusnäyttelyn uudistamistyöhön. Tehtävänä oli kertoa ja ideoita muun muassa sitä, mitä nykyisistä puitteista olisi tarpeen säilyttää, miten niitä voisi mahdollisesti hyödyntää muulla tavoin ja mitä täysin uutta museoon voisi tuoda.
Yläsaari muistuttaa, että näyttelyuudistuksessa eri sidosryhmien ja käyttäjien osallistaminen on keskeinen asia. Koulun projekti sopi siihen mainiosti.
-Meillä käy pelkästään kevään koululaistyöpajoissa noin 2 000 lasta vuosittain ja lisäksi lapsiperheet. Lapset ja nuoret ovat siis meille tosi tärkeä kohderyhmä, Yläsaari sanoo.
Lustossa halutaan, että kokonaisuus palvelee yhä paremmin oppimistakin.
-Pedagogista näkökulmaa pidetään vahvasti mukana uudistuksessa.
Luston kanssa työskenteli yhteensä 10 oppilasta 3-6 luokilta. Lopputuotteena he kuvasivat noin viiden minuutin mittaisen videon, johon tiivistettiin keskeiset kehitysajatukset.
-Ennen kaikkea tämä tulee sisäiseen käyttöömme, kun esitellään ja kehitellään uutta perusnäyttelyä, Yläsaari sanoo.
 

Viikon kysymys

Oletko nähnyt Saimaalla norppaa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...