0

Etelä-Savon kuntien taloustilanne heikkeni, vain kolme kuntaa plussalla

Etelä-Savon kuntien tilikauden 2019 tulos oli maakunnittaisen vertailun neljänneksi heikoin, -201 euroa/asukas. Tulos heikkeni hieman vuodesta 2018 (-165€/as). Kuntien lainakanta vuonna 2019 oli Etelä-Savossa maakunnittaisen vertailun seitsemänneksi  suurin, 3949 euroa asukasta kohti. Lainakanta kasvoi asukasta kohden 419 eurolla vuodesta 2018. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen tänään julkaisemista vuoden 2019 kuntien tilinpäätösarviotiedoista.

Tilikauden tulos asukasta kohden oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuonna 2019 positiivinen Etelä-Savon kunnista Hirvensalmella (403 €/as), Puumalassa (519 €/as) sekä Sulkavalla (311 €/as).

– On huomattava, että nyt esitetyt tilinpäätöstiedot ovat arvioita, lopulliset luvut voivat muuttua jopa heikommiksi, kun saamme sosiaali- ja terveyspalvelujen lopulliset tilinpäätöstiedot kasaan, muistuttaa Etelä-Savon kunnallisasiain työryhmän puheenjohtaja Seppo Ruhanen.           

Tilinpäätösarvioiden mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2019 oli -6 325€/as (v. 2018 -6 113 €/as). Verotulot Etelä-Savon kunnissa kasvoivat kahdella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna asukasta kohden (3 714€/as, vuonna 2018 3 640€/as). Valtionosuudet vähenivät -0,3 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus kasvoi 1,1 prosentilla ollen 6 312 euroa (v. 2018 6 244 euroa). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 113€/as (vuonna 2018 166€/as). Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta kasvoi 11,9 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna.

Kuntatalouden heikkeneminen jatkui koko maassa

Manner-Suomen kuntien antamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni vuonna 2019 1,2 miljardilla eurolla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate pieneni ja lainakanta kasvoi, ja negatiiviseksi vuosikatteensa arvioiden kuntien määrä kasvoi aiemmasta. Valtionosuuksien, verotulojen ja rahoitustuottojen kasvun seurauksena vuosikate kuitenkin heikkeni euromääräisesti toimintakatetta vähemmän. Kaikkiaan kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta (225 kuntaa) teki vuonna 2019 negatiivisen tuloksen.

– Kuntatalouden tila on historiallisen heikko koko Suomessa, Ruhanen toteaa. Hallituksen olisi herättävä, koska tämä meno vaarantaa kuntien peruspalvelut. Erityisesti sote-ratkaisulla on enemmän kuin kiire, jatkaa Ruhanen.

Kuntien tilinpäätösarviotiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, johon on kerätty vuoden 2019 tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 295 kunnalta ja 133 kuntayhtymältä. Aineisto on jalostettu ja analysoitu Kuntaliitossa. Yksittäisten kuntien vuoden 2019 luvut voivat muuttua vielä, koska esimerkiksi kaikkia sairaanhoitopiirien laskuja ei välttämättä ole vielä tiedossa. Vuoden 2019 tiedot on suhteutettu asukaslukuun 31.12.2018.

Kuntakohtaiset tiedot ovat saatavilla osoitteessa kunnat.net

Viikon kysymys

Muuttuivatko kesäsuunnitelmasi suurien tapahtumien peruuntumisen vuoksi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...