0

Järvien vedenpinnat korkealla Etelä-Savossa – pohjavesivarastot täyttyneet hyvin

Leudon ja sateisen talven seurauksena Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitason yläpuolelle. Asiasta kertoo Etelä-Savon Ely-keskus.

Osa järvistä on noussut jo selvästi tavanomaista korkeammalle ja jopa tyypillisien kevättulvakorkeuksien tasolle. Joillakin järvillä saavutetaan helmikuussa ajankohdan mittaushistorian korkein taso. Myös virtaamat ovat suuria ja paikoin jopa kaksinkertaisia ajankohdan tavanomaiseen virtaamaan nähden.

Tämän viikon pakkasjakso voi aiheuttaa hyyteen muodostumista jäättömissä uomissa. Suuri virtaama lisää hyydetulvariskiä. Hyyteestä voi aiheutua haittaa vesivoimalaitoksilla ja seurata paikallista vedenkorkeuden nousua. Hyydettä voi muodostua, kun virtaava vesi alijäähtyy eli jäähtyy jäätymispistettä kylmemmäksi. Alijäähtyneessä vedessä syntyvät toisiinsa tarttuvat jääkiteet muodostavat hyydettä.

Saimaan vedenkorkeus on noussut joulukuun alusta lähtien jo noin 40 senttimetriä. Vedenkorkeudeksi havaittiin 4.2.2020 NN + 75,83 m Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla, mikä on 8 senttimetriä ylempänä kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Ennusteen mukaan vedenkorkeus jatkaa edelleen nousuaan. Kevättalven sääolot vaikuttavat nousun määrään, mutta todennäköisesti nousua kertynee vielä 10–20 senttiä helmi-maaliskuun aikana.

Savonlinnan Suurjärven vedenpinta on ollut ajankohtaan nähden koko mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Yleensä vedenpinta on tähän aikaan vuodesta noin 15 cm alempana.

Muista vuoksen vesistöalueen järvistä Heinävedellä Kermajärven vedenpinta on noin 40 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä. Pinnan ei ennakoida enää nousevan.

Säännöstellyistä järvistä Heinävedellä Juojärven ja Joroisissa Maaveden vedenpinta ovat hieman ajankohdan keskitason yläpuolella. Näiden järvien vedenkorkeudet ovat säännöstelyn kevätalennuksen takia laskussa. Juoksutukset ovat ajankohdan tyypillisiin määriin nähden selvästi tavanomaista voimakkaampia. Juojärven alapuolisen Varisveden vedenkorkeus on noin 50 senttiä tavanomaista ylempänä ja ajankohtaan nähden mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Karvion virtaama (89 m3/s) on noin kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen määrään verrattuna. Varisveden vedenkorkeuden ennakoidaan helmikuun aikana vielä hieman nousevan tyypillisen kevättulvan korkeudelle saavuttaen koko mittaushistoriansa helmikuun ennätyskorkeuden. Maaveden alapuolisen Sysmän vedenpinta on noin 40 cm ajankohdan normaalikorkeuden yläpuolella, hieman tavanomaista kevättulvakorkeutta ylempänä.

Pohjavesimuodostumien havaintoasemilla pohjavedenpinnat ovat olleet reilussa nousussa syksystä lähtien.

Pohjavesimuodostumien havaintoasemilla pohjavedenpinnat ovat olleet reilussa nousussa syksystä lähtien. Pohjaveden pinnat ovat ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Osassa pohjavedenkorkeuden havaintoasemista pohjavedenpintojen ennakoidaan olevan vielä lopputalvenkin nousussa, vaikka yleensä pinnat laskevat tähän aikaan vuodesta.

 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä talvelta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...