0

Punkaharjulaisia yrittäjiä vaikuttaville paikoille – Ruth Lähdeaho-Kero ja Heikki Tynkkynen valittiin Suomen Yrittäjien valiokuntiin

Punkaharjun yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero valittiin Etelä-Savon Yrittäjät ry:n toiseksi varapuheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021. Puheenjohtajana jatkaa Nina Rasola ja toinen varapuheenjohtaja on Seppo Asikainen  Juvalta. 

Ruth Lähdeaho-Kero on valittu myös valtakunnallisen Suomen Yrittäjien energia- ja ympäristövaliokunnan jäseneksi sekä maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmään. Toinen punkaharjulainen, Heikki Tynkkynen valittiin valtakunnallisen järjestön rakentamisen valiokuntaan. 

Kaikkiaan Etelä-Savosta tuli valituksi jäseniä kahteen johtoryhmään ja neljään valiokuntaan. 

 

Kannanotossaan Etelä-Savon Yrittäjät kertovat huolensa kuntien suunnitelmista heikentää paikallisia elinkeinopalveluja. 

Etelä-Savon Yrittäjät kantaa huolta siitä, että kuntien jo ennestään niukkoja elinkeinopalveluita ollaan karsimassa olemattomiin. Kangasniemen kunnanhallitus päätti joulukuussa elinkeinoasiamiehen viran lakkauttamisesta osana yhteistoimintaneuvotteluja. Mäntyharjussa kunnanvaltuusto päätti puolestaan Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy:n toimintojen alasajosta irtisanomalla elinkeinoyhtiön ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen. Kuntien suunnitelma on se, että elinkeinopalveluiden hoitaminen tulisi olemaan jatkossa kunnanjohtajan vastuulla.

Kunnat perustelevat päätöksiään kuntatalouden kiristymisellä ja tavoitteella sopeuttaa taloutta. Etelä-Savon Yrittäjät ymmärtää kuntien sopeutuspaineet, mutta muistuttaa kuntia siitä, että elinkeinopalveluilla on tärkeä rooli mm. alkavien yrittäjien tukemisessa, toimintojen kehittämisessä, sparraamisessa, yritys- ja hanketukien neuvonnassa sekä toimitila-asioissa. Todennäköistä on, että säästötoimeksi ajatellut toimenpiteet koituvat merkittäväksi kustannuksiksi.

Etelä-Savon Yrittäjät vaatii kuntia ottamaan yrittäjät paremmin huomioon jo siinä vaiheessa, kun kunnassa mietitään muutoksia elinkeinopalveluiden järjestämiseen. Tällöin olisi mahdollista kehittää ratkaisumalleja yhteistyössä. Tapoja voi olla muitakin kuin tietyn viran olemassaolo tai yhtiömuotoinen toteutus. Kunta voi profiloitua esimerkiksi markkinointiin tai työllisyyskysymyksiin taikka järjestää palveluita yhteistoiminnassa sidosryhmien kanssa.   

Etelä-Savossa on miltei 10 000 yritystä ja yli 13 000 yritysten toimipaikkaa. Myös työllistämisen vaikutus on merkittävä, sillä henkilötyövuosia tehdään noin 30 000. Maakunnassa on perinteisesti yrittäjien osuus työllisistä ollut myös poikkeuksellisen korkea muuhun maahan verrattuna.

Eteläsavolaiset yritykset kantavat merkittävän vastuun alueen kehityksestä ja uusiutumisesta sekä kantavat taloudellista vastuuta etenkin yhteisöveron maksajina. Yritykset ovat keskeisiä kuntien elinvoiman luojia ja moottoreita, mikä myös kuntastrategioissa lähes kauttaaltaan tunnistetaan.

Etelä-Savon Yrittäjät vaatii, että kunnissa paikallisesti tulee olla riittävästi yritysten neuvonta-, koulutus- ja tukipalveluita hyvin saatavilla. Tämä tehtävä tulee olla selkeästi vastuutettu. Vuorovaikutuksen tulee olla yrittäjien ja kunnan välillä säännöllistä ja mahdollisista muutoksista keskustellaan etukäteen. Lisäksi julkisyhteisöjen hankintapolitiikan tulee olla avointa.

Yrittäjät haluavat olla luomassa elinvoimaista ja uudistuvaa Etelä-Savoa, mutta tarvitsevat siihen myös riittävän tuen ja arvostuksen.

 

 

Viikon kysymys

Oletko käynyt jo hiihtämässä?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...