0

Tiedottaminen on mahdollisuus

Viestintä on vaikea laji ja muuttuu sitä vaikeammaksi, mitä enemmän kanavia on käytössä. Kun tietoa on saatavissa perinteisten journalististen tuotteiden ohella lukuisilta some-kanavilta, hämärtyy käsitys siitä, mistä oikeastaan mitäkin tietoa pitäisi hakea. Myös järjestöjen ja muiden organisaatioiden tiedotusvastaavat ovat ihmeissään, mikä tai mitkä kanavat pitäisi ottaa käyttöön, että oma viesti tavoittaisi ne, ketä halutaan puhutella; kohteet kun ovat hajaantuneet lukuisten eri tiedonlähteiden sekamelskaan.
Joka puolella tulvivan ja vellovan informaation keskellä Savonlinnan kirkkoneuvoston viimeaikainen viestinnällinen linjaus tuntuu oudolta. Kirkkoneuvosto on päättänyt julkistaa jatkossa kokouksistaan ennakkoon pelkän asialistan, eli käsiteltävien asioiden otsikot ilman selostusosaa, jossa kerrotaan esityksen taustat, sisältö ja päätösesitys.
Tiedottamisen supistamista on perusteltu tietosuojalain asettamilla vaatimuksilla, jotka tekevät ennakkoon tiedottamisen työlääksi ja hankalaksi. Kirkkoneuvoston mielestä riittää, että päätettävistä asioista kerrotaan sen jälkeen, kun päätös on tehty. Näin ei tietenkään voi olla.
Suomen evankelisluterilainen kirkko ja siihen kuuluvat seurakunnat ovat julkisyhteisöjä, joilla on verotusoikeus. Seurakuntaan kuuluvan jäsenen on halutessaan saatava tietää, miten hänen rahoittamansa laitos toimii, mitä omassa seurakunnassa on vireillä, minkälaisista asioista ollaan päättämässä ja minkälaista päätöstä esitetään. Tiedottamisen on oltava mahdollisimman avointa ja varhaista, että jäsenet voivat halutessaan vaikuttaa päätöksen tekoon.
Tiedottaminen ei ole vain velvollisuus, se on myös mahdollisuus osallistaa ihmiset mukaan toimintaan ja pitää heidät keskuudessa, myös seurakunnassa.

Merja Kuuramaa

Viikon kysymys

Muuttuivatko kesäsuunnitelmasi suurien tapahtumien peruuntumisen vuoksi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...