0

Lossi vaihtuu Hanhivirrassa suurempaan – kantavuus nousee 70 tonniin ensi vuonna

Jussi Silvennoinen
Enonkoski
Hanhivirran lossi vaihtuu ensi vuoden aikana suurempaan ja sen kantavuus nousee nykyisestä 60 tonnista 70 tonniin.
Lauttapaikalla alkaa vuoden 2020 kuluessa liikennöidä Sulkavan Vekaransalmesta silloittamisen myötä vapautunut lossi.
Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tieinsinööri Tapani Jaakkolan mukaan muutos edellyttää rantarakenteiden korjaustöitä, joiden valmistuttua suurempi lautta voi aloittaa liikennöinnin.
– Lauttapaikan maatuet peruskorjataan, korotetaan ja kalturin saranakorvat uusitaan. Lisäksi eroosion syömät aallonmurtajat korjataan. Korjaustyöt kestävät 2-4 kuukautta, minä aikana liikenne tullaan hoitamaan väliaikaisten maatukien kautta, Jaakkola sanoo.
Työstä aiheutuu Jaakkolan mukaan jonkin verran haittaa lautta- ja tieliikenteelle, mutta liikenteen pitäisi sujua ilman liikennekatkoja lyhyitä seisokkeja lukuun ottamatta. Lisäksi lauttapaikalla säilytettävälle varalossille rakennetaan kiinnityspaikka.
– 70 tonnia kantava lossi aloittaa liikennöinnin, kun korjaustyöt on saatu tehtyä. Tarkkaa aikaa ei ole tiedossa, mutta arvioisin tämän tapahtuvan kesän 2020 kuluessa

Tienpitäjänä toimiva ELY-keskus on kilpailuttanut uudelleen kaikkiaan 40 lauttapaikan liikennepalvelut ja solminut neljä siirtymäkauden sopimuspakettia lauttaliikennepalveluiden tuottamisesta.
Sopimukset ovat osa hankintastrategiaa, jolla tähdätään tulevaisuudessa pitkäkestoisiin, jopa 20 vuoden sopimuksiin.
Siirtymäkauden sopimuksilla poistetaan pahimpia liikenteen solmukohtia ja kehitetään liikennettä kohti hankintastrategian tavoitteita.
Kokonaisuudessaan muutoksilla vähennetään lauttaliikenteen hiilidioksidipäästöjä yli 12 prosenttia. Uusinvestoinneilla alennetaan myös liikenteessä käytettävien lautta-alusten keski-ikää kymmenellä vuodella ja vanhoja aluksia poistuu käytöstä.

Lisäksi tehostetaan ja nykyaikaistetaan toimintaa teknologisen kehityksen ansiosta ja muutetaan 11 lauttapaikan kapasiteettia ja välityskykyä. Hanhivirta on yksi näistä kohteista.
– Lauttakalustoa uudistetaan laajasti, nostetaan lauttojen kantavuuksia tarpeita vastaavalle tasolle, sekä siirrytään ympäristöystävälliseen ja vähäpäästöiseen liikenteeseen sekä edistetään kustannustehokkuutta uudella teknologialla.
Tienpitäjän tavoitteena on saada lauttaliikenne osaksi valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Tavoitteena on turvata liikenteen pitkäjänteinen kehittäminen kohti hiilineutraalia liikennepalvelua.

Enonkoskelainen kuljetusyrittäjä Kari Malmsted pitää uudistusta hyvänä asiana, mutta toteaa etteivät kaikki haasteet sillä kuitenkaan vielä ratkea.
Täyden tukkirekan tai täydessä sorakuormassa olevan yhdistelmän tai kuorma-auton paino on enimmillään 76 tonnia. HCT-tukkirekassa paino nousee 92-95 tonnin luokkaan.
– Nyt siis ainakaan puun kuljetukseen liittyvä ongelma ei vielä poistu Hanhivirran kohdalla. Siltä osin joudutaan kulkemaan Savonrannan tai Varkauden kautta, riippuen mihin päin puuta on kuskattavana, Malmsted sanoo.
Hyvänä Malmsted pitää sitä, että hieman täydempiä sorakuormia voidaan tuoda lossin yli.
– Myös muun liikenteen osalta, kuten henkilöautojen osalta liikennöinti paranee Hanhivirran kohdalla. Enemmän autoja pääsee nopeammin yli, Malmsted toteaa.

 

Sisävesien lauttaliikennettä hallinnoiva Varsinais-Suomen Ely-keskus on luopunut suunnitelmistaan aikatauluttaa lossien toiminnan.

Sopimusten kilpailutusten yhteydessä selvitettiin lauttaliikenteen aikatauluttomuuden kustannuksia suhteessa aikataulutettuun liikenteeseen. Selvitys koski lauttapaikkoja, joilla liikennöidään ilman aikataulua. ELY-keskus pyysi aiheeseen liittyen lauttapaikkakohtaisia lausuntoja kansalaisilta ja asianomaisilta kunnilta. Lausuntoja saatiin 361 kappaletta, joista 90 prosenttia vastusti aikataululliseen liikenteeseen siirtymistä. Saatujen tarjousten perusteella voitiin todeta, että kustannussäästö aikataululliseen liikenteeseen siirtymisestä on liian pieni suhteessa yleiseen etuun. Syntyvä säästö on pääasiassa seurausta pienemmästä energian kulutuksesta. Lauttaliikenne on pääsääntöisesti aikataulutonta myös jatkossa, eikä muutoksia lauttapaikkakohtaisiin nykykäytäntöihin toteuteta.

 

Juttua päivitetty 26.11.2019. Lisätty Jaakkolan kommentteja töiden aikataulusta.

 

Viikon kysymys

Oletko heittänyt jo talviturkin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...