0

Lisää parkkipaikkoja ja turvallisemmat puitteet – Kesälahden koulukeskuksen liikenne- ja pysäköintijärjestelyiden uusiminen etenee

Kiteen kaupunki parantaa ensi vuoden aikana Kesälahden koulukeskusalueen pysäköinti- ja liikennejärjestelyitä.
Projektin pohjana toimivat Kesälahden kunnan aikaan, vuonna 2009 valmistuneet luonnossuunnitelmat, joita nyt hiotaan tämän päivän näkemysten pohjalta toteutuskuntoon. Projektille on varattuna 120 000 euron määräraha ensi vuodelle.
Toissa viikolla aiheesta pidettiin ensimmäinen sisäinen palaveri, jossa ääneen pääsi muun muassa koulujen väkeä.
Viime viikolla keskiviikkoiltana pidettiin ensimmäinen yleisötilaisuus, jossa esiteltiin tämän hetkistä suunnittelutilannetta ja kuntalaisilla oli mahdollisuus kommentoida asiaa.

Parannustöissä keskeistä on se, että nykyinen pysäköintikapasiteetti koulujen ja kirjaston ohessa säilyy ja puretun vanhan paloaseman paikkeille rakentuu kymmenittäin uusia parkkipaikkoja.
Koulun saattoliikennettä kehitetään turvallisemmaksi. Suunnitelmissa on esimerkiksi toisen korotetun suojatien tekeminen.
Ensimmäisen sisäisen kuulemisen perusteella päätettiin myös lisätä Aurinkotalon ja Kesälahti-talon edusta mukaan kehitettäviin alueisiin.
– Tuli ilmi, että tarvetta olisi lisäpaikoille, kertoi asiaa esitelty Kiteen kaupungin Risto Kortelainen.

Kokonaisuutta viedään eteenpäin pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, sekä turvallisuus edellä.

Lisäksi kokonaisuuteen kytkeytyy uuden lähiliikuntapaikan rakentaminen. Vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskasen mukaan siihen on varattu sivistys- ja vapaa-aikatoimen budjetissa 100 000 euroa. Mahdollisuus on myös hakea liikuntapaikkaan 30 prosentin avustusta valtiolta.
Lähiliikuntapaikka on kulkenut kaupungin suunnitelmissa jo muutaman vuoden. Se on määrä tehdä niin, että sitä voidaan hyödyntää myös kouluaikaan.
– Tärkeä kohderyhmä ovat lapset- ja nuoret. Sekin tiedostetaan, että alueella on paljon senioreita ja pidetään suunnittelussa mielessä, Niskanen sanoo.
– Toiveita tulevan liikuntapaikan suhteen otetaan nyt mielellään vastaan.
Todennäköisesti uusi liikuntapaikka, tai ainakin merkittävä osa siitä, sijoittuu Poukkuluoso-talon yhteyteen. Kokonaisuutta viedään eteenpäin pysäköinti- ja liikennejärjestelyt, sekä turvallisuus edellä.
– Katsotaan millä ehdoilla liikuntapuitteita voidaan niiden oheen tehdä, Niskanen toteaa.

Yleisötilaisuudessa virisi jo monipuolista keskustelua ja näkemyksiä kehittämisestä, vaikka kuntalaisia ei syystä tai toisesta paljoa saapunut paikalle.
Koululaisten saattoliikennettä ja koululaiskuljetusten pysähdyspaikkaa puntaroidaan tarkkaan.
Nykytilanteen todettiin olevan ikään kuin väärin päin, sillä kaikkein pienimmät joutuvat ylittämään saattajien kanssa Pyhäjärventien.
Siitä keskusteltiin, että koululaiskuljetuksista voitaisiin uudistuksen jälkeen jättää oppilaat Poukkuluoson ja Pyhäjärvi-talon puolelle.
Tällä hetkellä joukkokyydeillä kulkee noin 60 oppilasta. Koulukyytejä käy parkki-alueilla 3-4 per päivä.
Se todettiin, että henkilöautoilla koululaisia tuodaan verrattain paljon. Arviona oli, että päivästä riippuen saattoliikennettä on siltä osin 5-20 autoa per päivä. Pyörällä kouluun saapuu verrattain vähän oppilaita.
Tilaisuudessa nousikin esiin, voitaisiinko tähän asiaan puuttua ja tehdä esimerkiksi pyöräilyä muilla keinoin suositummaksi. Toisaalta todettiin, että omalla autolla kouluun saapuvien kohdalla syy voi olla jossain muualla, kuin koulun ja taajaman ympäristössä.

Markus Nousiainen nosti esiin liikuntasalin iltakäyttäjät. Tällä hetkellä moni käyttää koulun piha-aluetta parkkipaikkana. Tämän suhteen tullaan suunnittelun yhteydessä pohtimaan, että säilyykö pihalla jokin pysäköintimahdollisuus, vai rauhoitetaanko se liikenteettömäksi.
Töiden yhteydessä on myös määrä käydä läpi alueen valaistus. Kiteen tekninen johtaja Kari Siponen totesi, että pimeitä nurkkia alueella on ja valaistuksen parantaminen tulee mietittäväksi.
Hankkeen suunnittelua hoitava Ramboll Oy:n projektipäällikkö Jouni Mikkonen sanoi, että turvallisuusnäkökulmasta on useita tehostekeinojakin olemassa: esimerkiksi suojatielle asennettava vilkkuvalo.
Todennäköisesti tullaan huomioimaan myös sähköautojen yleistyminen. Parkkipaikkojen yhteyteen voisi sijoittaa latauspisteen- tai pisteitä. Tilaisuudessa pidettiin järkevänä ainakin varausten tekemistä, sillä se on töiden käynnissä ollessa verrattain edullista.

Aikataulujen osalta hanke etenee niin, etenee nyt eri näkemyksiä ja ideoita kuullaan vielä ainakin loppuvuoden ajan.
Yksityiskohtaisempi suunnittelu ajoittunee ensi kevääseen ja sen on määrä valmistua kesään mennessä.
Työt on mahdollista aloittaa toukokuussa, mutta todennäköisesti aloitus tapahtuu vasta kun koululaiset jäävät kesälomalle.
Kiteen kuntatekniikan päällikkö Mika Niskanen toi esiin senkin, että alueelle on mahdollisesti tulossa remonttia myös vesi- ja viemäriverkostoon heinä-elokuussa.
– Tässä on varmasti järkevää mennä samassa tahdissa sen kanssa, Niskanen sanoi.

Pysäköintialueen investointi on yksi isoista satsauksista, joita Kiteen kaupunki tekee vuosien 2019-2021 aikana Kesälahdelle. Tekninen johtaja totesi, että panostusten yhteisarvo on reilut miljoona euroa.
Isoja urakoita ovat esimerkiksi jäteveden puhdistamon sakeuttamon investointi, 500 000 euroa, sekä himaniittijohtojen ja betoniviemäreiden uusiminen, joihin on varattu kaikkiaan 300 000 euroa.

Viikon kysymys

Oletko heittänyt jo talviturkin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...