0

Kitee pitää verotuksen ennallaan

Kiteen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina yksimielisesti, sen suuremmin aihetta kommentoiden pitää veroprosentit nykyisellä tasollaan.
Tuloveroprosentti pysyy 21 prosentissa myös ensi vuonna.
Kiinteistöverot ovat niin ikään samat vuonna 2020.
Yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,95 prosenttia, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti on 0,55 prosenttia.
Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti on 1,10 prosenttia ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 prosenttia.
Keskeinen peruste päätökseksi tulleelle esitykselle oli se, että talouden saneeraustoimet näkyvät yhä ja kaupungin talous on tasapainossa.

Va. talousjohtaja Minna Kuusela-Hurskainen kertoi vielä valtuustokokouksessa esimerkkinä, että 0,5 prosentin muutos tuloveroprosentissa olisi tarkoittanut rahassa mitattuna 600 000 euroa.
Hannu Juvonen (kesk.) totesi, että ryhmässä verotuksesta oli käyty vilkasta keskustelua, mutta muutosta suuntaan tai toiseen ei pidetty tarpeellisena.
Veroprosenttia ei haluttu Juvosen puheenvuoron perusteella lähteä ainakaan laskemaan, sillä tulevaisuuteen liittyy epävarmuustekijöitä kuten Kiteen sahan toiminnan päättymisen vaikutukset.
– Kyllä on viisautta pitää verotus nykyisellään.
Keskustelussa nousi esille myös strategian mukainen toiminta. Matti Kososen (sd.) tarkistuskysymyksen myötä varmistui, että verotustavoitetta ei ole sidottu mihinkään tiettyyn numeeriseen arvoon, maakunnan keskiarvoon.
Vastuullisen taloudenhoidon tavoitteen mukaan Kiteen kaupungin tuloveroprosentti ei saa ylittää maakunnan tuloveroprosenttien keskiarvoa vuoden 2021 lopussa.
Pohjois-Karjalan kuntien tuloveroprosenttien keskiarvo vuonna 2019 on 20,76 prosenttia.
– Ollaan jo keski-arvon tuntumassa nyt. On viisautta siinäkin, että odotellaan nyt muiden ympäristökuntien nostavan veroprosenttejaan. Saattaa olla niinkin, että meillä nykytasolla kohta muita alempi veroprosentti, Juvonen tuumasi.

Valtuusto sai tiedokseen myös kaupungin osavuosiraportin.
Kaupunginjohtajan kirjaaman katsauksen mukaan tuloslaskelma on toteutunut toisella vuosikolmanneksella kokonaisuutena hyvin, mikä johtui pääosin toimintakatteen arvioitua paremmasta kehityksestä.
Tilikauden tulos elokuun lopussa on 1,5 miljoonaa euroa. Toimintakate, eli nettomenot olivat 42,7 miljoonaa euroa. Niistä oli toteutunut 63 prosenttia talousarvioon nähden. Nettomenojen toteutuma on 1,2 miljoonaa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.
Toimintatuottoja oli 5,7 miljoonaa, ne ovat toteutuneet 65 prosenttisesti. Toimintakuluja oli 48,3 miljoonaa ja ne olivat toteutuneet 63 prosenttisesti. Verotuloja on kertynyt yhteensä 21,3 miljoonaa euroa, mikä on 63,1 prosenttia talousarvioon nähden

Elokuun lopussa kaupungin väkiluku oli 10 226, eli 132 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa.
Lapsia syntyi alkuvuodesta 23 ja kuntalaisia kuoli 113. Kiteelle muutti 211 henkilöä ja pois muutti 263 henkilöä. Nettomuutto oli siis -52 henkilöä.
Osavuosikatsausta esitellyt va. talousjohtaja nosti esiin myös, että konsernivastuut ovat alkaneet nyt realisoitumaan esimerkiksi Kesälahden Vuokratalojen osalta.

Tiiviihkön valtuustokokouksen päätteeksi kuultiin muutama valtuustoaloitekin.
Mari Eskelinen-Mäki (kesk.) teki aloitteen, jossa ehdotettiin osallistavan budjetoinnin tuomista osaksi kumppanuuspöytien toimintaa. Eskelinen-Mäki arvioi, että täten saataisiin aktivoitua kuntalaisia nykyistä enemmän kumppanuuspöytiin mukaan.
Aloitteen perusidea on se, että kumppanuuspöydillä olisi jokin tietty määräraha, esimerkiksi 5 000 euroa, sidottuna kumppanuuspöydissä esiin tulleiden ideoiden toteuttamiseen. Kuntalaiset voisivat äänestää kumppanuuspöydissään eri toteutussuunnitelmien välillä. Tällöin syntyisi siis käytännössä toimintamalli, jossa olisi eräänlainen toteutumistakuu kumppanuuspöytien ideoille.
Jarkko Lampinen (ps.) esitteli perussuomalaisten ryhmän allekirjoittaman aloitteen, jossa ehdotettiin lähiruoan käyttöön siirtymistä kaupungissa. Lampinen sanoi, että alueelta löytyy esimerkiksi liha- kasvis- ja juurestuottajia, sekä ammattikalastajia. Lampinen totesi myös, että kotimainen ruoka on puhdasta ja katsoi, että Kitee voisi olla lähiruoan käytössä suunnannäyttäjänä muille.
Matti Kosonen (sd.) teki aloitteen siitä, että Kesälahden vesi- ja viemärilaitokseen liittyvä kokonaisselvitys tehtäisiin mahdollisimman pikaisesti. Kosonen toi esiin, että selvityksen teko oli jo kirjattu aikanaan vuodelle 2017, mutta sitä ei ole vieläkään toteutettu.

Viikon kysymys

Oletko heittänyt jo talviturkin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...