0

Postia kaivataan

Käynnissä olevalla Postin työntekijöiden lakolla on vaikutuksensa lähes jokaisen kansalaisen arkielämään, mutta myös postin asiakasyrityksiin lehdet mukaan lukien.
Pienipalkkaisen työntekijäryhmän lakko tuntuu oikeutetulta tilanteessa, jossa palkka uhkaa laskea tuhansilta työntekijöiltä. Postilaisten mielialaa eivät nosta tiedot yrityksen johdon runsaskätisestä palkitsemisesta.
Logistiikka-alan yrityksen haasteet on helposti ymmärrettävissä. Miten saada jatkuvasti vähenevä määrä lähetyksiä toimitettua kannattavasti yhtä laajalle alueelle kuin aikaisemmin?
Kaupunkien keskustoissa ja lähiöissä se ehkä onnistuu, mutta haja-asutusalueella Postin liiketoiminnalliset haasteet ovat jokaisen nähtävissä. Postiauto saattaa joutua ajamaan pitkänkin matka yhden kirjeen kuljettamiseksi, eikä tämä luonnollisesti niin sanotusti ”pidä päällään”, mikäli tavoitteena pidetään vain operaattoriyrityksen liiketoiminnallista kannattavuutta.
Toinen, vähintään yhtä tärkeä asia on Postin tehtävä ja toiminnan luotettavuus. Posti ei ole menettänyt merkitystään, vaikka tieto liikkuu nyt pääasiassa sähköisiä kanavia pitkin.
Edelleen on olemassa materiaalia, mitä pitää voida siirtää paikasta toiseen luotettavasti ja ennalta tiedetyn aikataulun mukaan. Valtion tehtävä on turvata tähän liittyvä julkinen palvelu ja parhaiten se jatkossakin onnistunee Postin kautta.
Postin työntekijöiden lakon sovittelussa kysymys on laajemmasta asiasta kuin osapuolten palkkaerimielisyydestä. Valtio-omisteisen yhtiön on turvattava toiminnan luotettavuus työehtoja polkematta. Kyseenalaiseksi voi sen jälkeen asettaa yhtiön voiton tavoittelun. Onko se välttämätöntä vai riittäisikö toiminnasta aiheutuvien kulujen kattaminen?
Merja Kuuramaa

Viikon kysymys

Oletko heittänyt jo talviturkin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...