Siun sote -kuntayhtymä toteuttaa yhteistoimintaneuvottelut – neuvottelut käynnistyvät marraskuun puolivälissä

Siun sote -kuntayhtymän hallitus päätti tänään hyväksyä esityksen koko kuntayhtymää, Pohjois-Karjala… Siun sote -kuntayhtymän hallitus päätti tänään hyväksyä esityksen koko

Puruvesi

Siun sote -kuntayhtymän hallitus päätti tänään hyväksyä esityksen koko kuntayhtymää, Pohjois-Karjala… Siun sote -kuntayhtymän hallitus päätti tänään hyväksyä esityksen koko kuntayhtymää, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos mukaan lukien, koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Tavoitteena on löytää keinot, joilla saavutetaan noin 20 miljoonan euron pysyvät säästöt ensi vuonna.

– Tarvitsemme sekä nopeita säästöjä että pidempiaikaisia muutoksia kustannusrakenteeseen. Pelkästään juustohöyläämällä siirrämme vain ongelmia tuleville vuosille. Siksi tarvitsemme väistämättä uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, kertoo Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen.

– Toimenpiteiden kokonaisuus täsmentyy neuvottelujen aikana ja ratkaisuja haetaan yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kaikki toimenpiteet tehdään niin, ettei asiakas- ja potilasturvallisuus tai lakisääteisten palvelujen tuottaminen vaarannu missään tilanteessa, muistuttaa Pirskanen.

Nykyisellä kustannusrakenteella 20 miljoonan euron säästöistä noin puolet kohdistuisi henkilöstömenoihin, mikä tarkoittaisi noin 200 henkilötyövuoden vähennystarvetta. Tähän vähennystarpeeseen etsitään ratkaisuja ensisijaisesti tarkastelemalla mm. eläköitymisiä ja sijaisten käytön järkevöittämistä. Valitettavasti myös lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia, mutta vasta viimeisenä keinona.

Yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisen perusteena on kuntayhtymän taloudellinen tilanne. Siun soten kuluva vuosi on talousennusteen mukaan muodostumassa noin 14 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kuntayhtymän ensi vuoden talousarvion tekee haastavaksi kuntien määrittelemä talousraami, joka tarkoittaa käytännössä kustannusten kasvun pysäyttämistä.

– Säästötavoitteiden taustalla on ennen kaikkea kuntasektorin talouden heikentynyt tilanne. Valtakunnallisilla mittareilla Siun sote tuottaa jo nyt palvelut erittäin tehokkaasti ja taloudellisesti suhteessa alueen väestön sairastavuuteen ja ikärakenteeseen, mutta omistajakuntiemme talous ei kestä nykyistäkään kustannuskehitystämme, toteaa Pirskanen.

Yhtymähallituksen päätöksen jälkeen Siun soten työntekijäjärjestöille tullaan esittämään virallinen neuvottelukutsu. Tämän jäljeen neuvottelut alkaisivat arviolta marraskuun puolivälissä Neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa.

Työnantajan edustajana neuvotteluja johtaa toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ja hänen varallaan henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen.

Neuvottelut käydään työnantajan edustajien ja henkilöstön edustajien välillä. Neuvottelujen lopputulos tulee julkiseksi vasta niiden päätyttyä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka