0

Laajapohjainen työryhmä saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi aloittaa – työryhmässä muun muassa tutkija Irma Kolari Luken Enonkosken yksiköstä

Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Norppakanta on nykyisen ja sitä edeltäneen asetuksen aikana kasvanut suojelustrategian tavoitteiden mukaisesti.
Saimaannorpan suojelustrategian kannan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on kalastusta säänneltävä myös asetus- ja sopimuskauden jälkeen, joten kalastuksen sääntelytoimenpiteiden suunnittelu on tarpeen aloittaa seuraavalle viisivuotiskaudelle.
– Tavoitteena on yhteistyössä sidosryhmien ja alueen toimijoiden kanssa aikaansaada alueelle kalastussäännöt, jotka jatkossakin turvaavat saimaannorppakannan kasvun ja mahdollistavat kalastuksen, kertoo työryhmän puheenjohtaja, kalastusneuvos Eija Kirjavainen maa- ja metsätalousministeriöstä.
Työryhmän tulee arvioida saimaannorpan suojelemiseksi asetettujen kalastuksenrajoittamistoimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatia ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi. Työryhmän tulee selvittää ja esittää myös muita toimenpiteitä, joilla saimaannorpan sivusaaliskuolleisuutta kalanpyydyksiin voidaan vähentää. Työryhmän tulee työssään ottaa huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja pyrkiä kalastus- ja suojeluintressin yhteensovittamiseen.
– On tärkeää, että työryhmä on laajapohjainen ja siinä on vahva alueen edustus. Paikallisten ihmisten, vesialueen omistajien ja kalastajien sitoutuminen on keskeinen osa norpan suojelussa onnistumista, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Työn yhteydessä järjestetään muun selvitystyön ohella alueellisia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia saimaannorpan esiintymisalueella.
Työryhmän tulee toimittaa esityksensä maa- ja metsätalousministeriölle 11.12.2020 mennessä.

Työryhmän kokoonpano:
Puheenjohtaja:
kalastusneuvos Eija Kirjavainen, maa- ja metsätalousministeriö.
Jäsenet:
ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö
maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savon maakuntaliitto
maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä- Karjalan liitto
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
luonnon- ja kulttuuriperinnönsuojeluprosessin päällikkö Tuula Kurikka, Metsähallitus luontopalvelut
eräsuunnittelija Eero Hartikainen, Metsähallitus erätalous
tutkija Irma Kolari, Luonnonvarakeskus
vanhempi konstaapeli Janne Rinkinen, Itä-Suomen poliisilaitos
kalatalousasiantuntija Heli Peura, Pohjois-Savon ELY-keskus
yliopistotutkija Mervi Kunnasranta, Itä-Suomen yliopisto
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, Suomen WWF
saimaannorppakoordinaattori Kaarina Tiainen, Suomen Luonnonsuojeluliitto
lakimies Irene Pirhonen, Kalatalouden Keskusliitto
toiminnanjohtaja Markku Marttinen, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö
kaupallinen kalastaja, Markku Turtiainen Suomen sisävesiammattikalastajien liitto
puheenjohtaja Markku Auvinen, Etelä-Savon Kalatalouskeskus
hallituksen jäsen Päivi Paavilainen, Saimaan Norppaklubi
kalatalousneuvoja Harry Härkönen, saimaannorppa-alueen kalatalousalueet
Työryhmän sihteerinä toimii kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Kommentteja aiheesta “Laajapohjainen työryhmä saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamiseksi aloittaa – työryhmässä muun muassa tutkija Irma Kolari Luken Enonkosken yksiköstä

  • 25.10.2019 at 21:01
    Permalink

    Valitettavasti en täysin ymmärrä ministeri Lepän kommenttia työryhmän laaja-alaisuudesta. Ketkä ovat ”Laajapohjaisessa työryhmässä” vesialueiden omistajien edustajia? Ei ketään. Onpa tässä laajapohjainen työryhmä, jossa on vaikka minkä ineteressirtyhmän edustajia, mutta kaikkein keskeisin edustus, vesialueiden omistajat, joiden omistamia alueita asia nimenomaan koskee, näyttävät puutuvan listalta. Miksi?

Comments are closed.

Viikon kysymys

Oletko nähnyt Saimaalla norppaa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...