0

Saimaalla on yli 400 norppaa – norppakannan hidas kasvu jatkuu

Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuonna 2019 on kooltaan noin 410 norppaa. Saimaalle syntyi tänä vuonna 88 kuuttia.

– Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettu 400 yksilön välitavoite on nyt ylittynyt, Metsähallituksesta tiedotetaan.

Tuore arvio norppakannan koosta perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin, jossa hyödynnettiin vuosien 2018–2019 pesätietoja, syntyneiden kuuttien määrää sekä havaintoja jäällä lepäävistä norpista. Pesälaskentoihin osallistunut runsas vapaaehtoisten joukko on mahdollistanut norppakannan seurannan pesimäalueittain.

Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa. Kuutteja syntyi tänä vuonna 88, ja 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä perättäisenä vuotena.

Saimaannorpan elinalue kattaa nykyisin lähes koko Saimaan. Kanta on hyvin hajanainen ja vain kahdella lisääntymisalueella Pihlajavedellä ja Haukivedellä kanta on noin 100 norppaa. Saimaannorppa luokitellaan edelleen erittäin uhanlaiseksi. 

Saimaannorppakannan kasvun ovat mahdollistaneet kalastusrajoitukset, apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina sekä häiriöttömän pesinnän turvaaminen. Kannan seurannan tulokset viittaavat siihen, että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen suojelu ja paikallisväestön sille antama tuki ovat tuottaneet tulosta.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo olevansa iloinen, että saimaannorppakanta on näyttänyt elpymisen merkkejä.

– Toimenpiteet ovat olleet oikeita ja niitä täytyy jatkaa. On hienoa huomata, että norpan suojelulle on vahva suomalaisten tuki. On kuitenkin muistettava, että saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen ja kanta on haavoittuva, ympäristö- ja ilmastoministeri sanoo.

– Kalastuksen sivusaaliskuolleisuutta on vähennetty vapaaehtoisilla sopimuksilla saimaannorpan suojelemiseksi. Ilman paikallisten ihmisten, vesialueenomistajien ja kalastajien panosta suojelutavoitteita olisi ollut vaikea saavuttaa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

 

Arvio norppien ja kuuttien määristä pesimäalueittain

Alue Kanta Kuutit
Pyhäselkä-Jänisselkä 5 0
Orivesi 11 4
Pyyvesi-Enonvesi 13 2
Kolovesi 12 0
Joutenvesi 32 5
Haukivesi 92 15
Pihlajavesi 129 36
Puruvesi 8 2
Katosselkä-Tolvanselkä 42 8
Luonteri 10 2
Lietvesi 17 3
Petraselkä-Yövesi 33 10
Suur-Saimaa 4 1
Yhteensä 408 88

Kommentteja aiheesta “Saimaalla on yli 400 norppaa – norppakannan hidas kasvu jatkuu

  • 16.10.2019 at 13:33
    Permalink

    Valtava potentiaali matkailulle… Maailman harvinaisuus… Onnea norpille ja hyvää tulevaisuutta..

Comments are closed.

Viikon kysymys

Oletko jo hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...