0

Lapsiperheet tarvitsevat tukea

Tilastokeskus julkisti ennusteensa väestön kehityksestä maassamme vuoteen 2040 saakka. Etelä-Savossa väestön määrä jatkaa laskuaan ja nykyisellä kehityksellä koko maan väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2031.
Näin käy kun ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy ja mikäli maahanmuutto ei syystä tai toisesta merkittävästi lisäänny.
Maakunnissa väestön vähenemiseen on jo totuttu, mutta iso uutinen asiasta syntyy, kun väestökadon huomataan leviävän koko maan laajuiseksi. Tutkijat ja päättäjät ovat syystä huolissaan huoltosuhteen heikkenemisestä; työssäkäyvää väestöä pitäisi olla huomattavasti huollettavia enemmän, että järjestelmä toimii.
Onneksi Tilastokeskuksen väestöennuste on trendilaskelma, joka ilmaisee lähinnä sen, mihin väestönkehitys johtaa, mikäli se jatkuu nykyisen kaltaisena. Laskelmia ei siis pidä tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä. Sen perusteella päättäjät voivat arvioida, tarvitaanko toimia, joilla kehitykseen voidaan vaikuttaa.
Elämme aikaa, jolloin sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ovat jo vanhuuseläkkeellä, eivätkä nämä ole tuottaneet omalle ikäluokalleen tyypillisiä lapsilaumoja. Sykäys väestön vähenemiselle on saatu aikaan jo vuosikymmeniä sitten muun muassa kaupungistumisen myötä, ja suunnan muuttaminen tuntuu nyt melko ylivoimaiselta tavoitteelta.
Jotain voidaan toki tehdä, että nuoret perheet uskaltaisivat hankkia jälkikasvua. Ainakin työelämän pitäisi olla nykyistä joustavampi, että perhe ei joutuisi syntyvän lapsen vuoksi ahdinkoon esimerkiksi lasten sairastellessa.
Puuttuvia turvaverkkoja kannattaisi paikkailla myös kunnallisen kotipalvelun muodossa. Pikkulapsiperheissä on helposti kriisin ainekset olemassa, joten avun pitäisi olla tarvittaessa lähellä ja saatavissa ilman viikkojen odotusaikaa.

Viikon kysymys

Muuttuivatko kesäsuunnitelmasi suurien tapahtumien peruuntumisen vuoksi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...