0

Uusi ohje: kantovesikohteisiin ei tarvita uusia jätevesijärjestelmiä – soveltamisohje muuttui Savonlinnassa Jouni Matilaisen muutosesityksen myötä

Rakennus- ja ympäristölautakunnan keskiviikkoisen päätöksen myötä jätevesien käsittelyvelvoitteet kevenevät Savonlinnassa niin sanotuissa kantovesikohteissa.
Nyt näiden suhteen noudatetaan ympäristösuojelulain 155 pykälää, eli vähäiset jätevedet – muut kuin vesikäymälän jätevedet – voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa.
Kohteiksi luetaan kesämökit, rantasaunat tai vastaavat rakennukset, joissa talousvesi kannetaan kaivosta tai tuodaan astialla kiinteistölle. Tarkennuksena on mainittu myös, että saunan pesuvedet kannetaan tai pumpataan niin sanotulla kesävesipumpulla ja kohteessa on kuivakäymälä.

Lisäksi näissä käyttökohteissa noudatetaan Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen antamaa valtakunnallista ohjetta, jonka mukaan jätevesijärjestelmää ei tarvitse uudistaa, jos kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä. Jätevettä ei kuitenkaan saa missään olosuhteissa joutua suoraan vesistöön.
Tehdyllä päätöksellä lautakunta kumosi toukokuussa 2010 annetun soveltamisohjeen kokonaisuudessaan.
Lisäksi lautakunta päätti velvoittaa ympäristötoimen ottamaan huomioon kaavakohtaiset poikkeamisluvat jätevesien käsittelyn kaavamääräyksiin siten, että kaavamääräysten sijasta haettaviin jätevesilupiin sovelletaan ympäristönsuojelumääräyksiä ja niiden jätevesijärjestelmiä koskevia soveltamisohjeita.

Uusi linjaus syntyi, kun lautakunnan puheenjohtaja Jouni Matilainen (kesk.) teki Pekka Laitisen (kok.) ja Liisa Hirvosen (kd.) kannattamana edellä kuvatun mukaisen muutosesityksen alkuperäiseen ympäristöpäällikön esitykseen.
Muutosesityksen perusteluissa Matilainen viittasi siihen, että aiemman soveltamisohjeen jälkeen, vuonna 2017, ympäristösuojelulakiin säädettiin muutos sekä hajajätevesiasetus. Matilainen totesi, että vuonna 2010 säädetyt Savonlinnan soveltamisohjeet ovat selvästi monelta osin ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia tiukemmat.
Perusteluissa kerrottiin myös, että Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tuoreimmissa soveltamisohjeissa todetaan, etteivät säädetyt saneerausvelvoitteet koske niin sanottuja kantovesipaikkoja.
Matilaisen tekemissä laajoissa selvityksissä kävi myös ilmi, että esimerkiksi Jässi-jätevesihankkeen Pohjois-Karjalan alueella, Keski-Savon yhteisen ympäristötoimen alueella, Mikkelin alueella sekä Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla sovelletaan niin sanottujen kantovesipaikkojen osalta selostuksessa mainittua ympäristösuojelulain pykälää, sekä Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen antamia valtakunnallisia ohjeita.

Matilaisen esitys tuli lopulta voimaan äänestyksen jälkeen. Ympäristöpäällikön esityksen puolesta antoi yhden äänen Markku Valjakka (sd.). Matilaisen esitys sai 9 ääntä. Sitä kannattivat puheenjohtajan itsensä lisäksi Seppo Kosonen (ps.), Liisa Hirvonen (kd.), Ville Hartonen (vihr.), Pekka Laitinen (kok.), Karoliina Laukkanen (sd.), Niina-Kaisa Tuorila (kesk.), Anne Herttuainen (kesk.) ja Tanja Kaasinen (sd.).

 

Lue pöytäkirja kokonaisuudessaan täältä.

2 kommenttia aiheesta “Uusi ohje: kantovesikohteisiin ei tarvita uusia jätevesijärjestelmiä – soveltamisohje muuttui Savonlinnassa Jouni Matilaisen muutosesityksen myötä

 • 26.9.2019 at 16:56
  Permalink

  Järkipäätös! Mutta pitääkö jätevesisuunnitelma kuitenkin lähettää ja hyväksyttää ympäristöpäälliköllä näiden kantovesipaikkojen osalta?

 • 28.9.2019 at 14:14
  Permalink

  Miksi tarvitsisi?

  Ympäristönsuojelulaki sanoo näin:
  ”Kiinteistön omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesijärjestelmästä laaditaan suunnitelma silloin, kun järjestelmä rakennetaan tai olemassa olevan järjestelmän toimintaa tehostetaan.

  Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on liitettävä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla tehtävään lupahakemukseen.

  Suunnitelman on sisällettävä riittäviin lähtötietoihin perustuvat tiedot jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoituksesta, rakenteesta, toimintaperiaatteesta, arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristökuormituksesta sekä muut järjestelmän rakentamiseksi, käyttämiseksi ja valvomiseksi tarpeelliset tiedot.

  Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisällöstä.”
  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019

  Jos et aio rakentaa jätevesijärjestelmää tai tehostaa olemassaolevan järjestelmän toimintaa, ei sinun tarvitse mitään suunnitelmaakaan tehdä. Jos aiot rakentaa tai tehostaa, niin sitten pitää sinun suunnitelma laaatiman ja ympäristöpäällikölle toimittaman.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä talvelta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...