0

Sumpunlahti kehittämisen ykköskohde Punkaharjulla – vapaa-ajan asukkaista halutaan vakituisia asukkaita koko kaupungin alueella

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamallin mukainen kumppanuuspöytäkierros jatkui Punkaharjulla tiistaina.
Kuluvan vuoden toinen kumppanuuspöytäkokous harjupitäjässä jäi sisällöltään melko kevyeksi.
Kaupungin virkamiesjoukon lisäksi paikalla oli parikymmentä paikkakuntalaista, joista suuri osa tyytyi kuuntelemaan puheenjohtaja Terho Kaskisen ja viranhaltijoiden tiedotuksia ottamatta itse esille uusia ehdotuksia tai kannanottoja.
Tapahtumasta muodostuikin enemmän ajankohtaiskatsaus kuin alueen kehittämiseen tähtäävä ideariihi, mutta vajaan parin tunnin aikana ehdittiin ottaa esille lukuisa määrä alueella vaikuttavia asioita.
Puheenjohtaja Terho Kaskinen kertoi kumppanuuspöytien puheenjohtajien pitäneen tiiviisti yhteyttä keskenään ja kokouksissa on linjattu kuluvan vuoden kumppanuuspöytämallin periaatteita.
– Tänä vuonna painopiste on asioissa, joissa on saatavissa aikaan pitkäkestoista vaikutusta ja hyötyä alueelle, Kaskinen sanoi.

Edellä mainittuun kategoriaan Punkaharjulla kuuluu Vaahersalon eteläkärjesssä sijaitsevan Sumpunlahden alueen kehittäminen.
Kaupungin omistama hieno ranta-alue on toistaiseksi täysin hyödyntämättä, mutta nyt on tarkoitus alkaa kehittää aluetta ja suunnitella sen tulevaa käyttöä.
Savonlinnan kaupungin eri osastoilla on yhteinen näkemys siitä, että Sumpunlahti halutaan pitää kaikkien kaupunkilaisten käytössä ja retkikohteena se kiinnostaa myös muun muassa Punkaharjun koulua.
Rehtori Saila Heikkinen kertoi, että koululla on menossa kansainvälisyyshankkeita, jotka tuovat ulkomaalaisia vieraita koululle ja Sumpunlahti olisi sopiva kohde myös kaukaa tulevien vieraiden kanssa tehtäville retkille.
Terho Kaskinen nimesi Sumpunlahden kehittämisen ykköskohteeksi Punkaharjulla tällä hetkellä ja sen kehittämissuunnitelmasta on tulossa todennäköisesti kaksivuotinen.

Savonlinnan kumppanuuspöytien yhteinen teema tämän syksyn aikana on yhteistyön kehittäminen vapaa-ajan asukkaiden kanssa.
Vapaa-ajan asukkaista halutaan kaupunkiin pysyviä asukkaita ja tämän kehityksen esteitä halutaan poistaa. Esimerkiksi etätyöntekijöiden asettumista kaupunkiin halutaan edistää.
Konkreettinen toimi, jolla kaupunki voi edesauttaa vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi, on lisämaan myynti, joka mahdollistaa vapaa-ajan asunnon muuttamisen vakituiseksi. Tähän tähtääviä maakauppoja kumppanuuspöytien puheenjohtajat haluaisivat nähdä nykyistä enemmän.
Punkaharjun pitäjänyhdistyksen puheenjohtaja Juha Massinen piti ajatusta hyvänä, mutta arvosteli kaupungin maan hintoja liian kalliiksi. Kaupungin tekninen johtaja Kari Tikkanen kertoi neliöhintojen perustuvan lautakunnan päätöksiin ja kauppoja on näilläkin hinnoilla syntynyt. Tikkanen piti Savonlinnan kaupungin hintapolitiikkaa maltillisena ja viime vuosien vähäinen rakennuslupien määrä selittyy enemmän koko seutukunnan epäsuotuisalla kehityksellä kuin kaupungin maan hintojen kalleudella.

Vs. sivistysjohtaja Tuija Kauppinen kertoi Punkaharjun uuden kouluhankkeen käynnistymisestä. Tavoitteena on, että uusi koulu on käytössä vuonna 2022. Tällä hetkellä Punkasalmen varhaiskasvatus toimii Punkaharju-talossa ja yläkoululaiset ovat väistötiloissa entisen lukion tiloissa kunnes uusi koulu valmistuu ja väliaikaisratkaisut saadaan purettua. Sivistystoimen päällikkö mainitsi myös Pakkaspirtin valmistuvan lokakuun aikana.
Kaupunginjohtaja Janne Laine otti esille Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymisen, jonka odotetaan tapahtuvan kuluvan hallituskauden aikana. Se toisi lisää liikennettä Punkaharjun läpi kulkevalle valtatie 14:sta, jonka kunnostuksen esitarveselvitys on vastikään käynnistynyt. Vielä on kuitenkin monta vaihetta ja lobbaustyötä tehtävänä, että tie saadaan nykyistä parempaan kuntoon.
– Kunnossa oleva infra on myös toimivan matkailuelinkeinon edellytys, Terho Kaskinen sanoi.

Punkaharjun pitäjäyhdistyksen toimijat miettivät jo tulevan kesän Harjun kesäraitti -tapahtumaa ja sen rahoitusta. Kumppanuuspöydän puheenjohtaja Terho Kaskinen (oik.) piti tapahtuman toteuttamista tärkeänä tulevanakin vuonna. Vasemmalta Juhani Sankala, Esa Lajunen ja Juha Massinen.

Viikon kysymys

Harmittaako tammikuinen vesisade ja lumettomuus?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...