0

Hirvenpyyntilupien määrä väheni Etelä-Savossa – Tavoitteena hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen luonnonmukaisemmalle tasolle

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Etelä-Savon alueelle 3 768 pyyntilupaa. Lupamäärä laski 90:lla edellisvuodesta. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla on suositusten mukaisesti käytettynä mahdollista kaataa noin 5 000 hirveä. Valkohäntäpeuran pyyntilupia Etelä-Savoon myönnettiin 590 kpl.
Pyyntilupamäärä perustuu Etelä-Savon alueellisen riistaneuvoston vuosille 2018 – 2020 asettamiin hirvitalousaluekohtaisiin tiheystavoitteisiin. Jäljelle jäävän hirvikannan tiheystavoitteena on 2,5-3,0 eläintä tuhannen hehtaarin alueella.
Metsästyksen laadullisena tavoitteena on hirvikannan lehmä-sonnisuhteen korjaaminen nykytilannetta luonnonmukaisemmalle tasolle. Naaraspainotteisella saaliilla pyritään muuttamaan sukupuolisuhde 1,5 lehmään yhtä sonnia kohden.

Osa luvista on niin sanotuissa lupapankeissa, joita käytetään luvansaajien harkinnan mukaan. Pankkiluvat suunnataan tarvittaessa syksyllä havaittuihin hirvitihentymiin tai vahinkoherkille alueille.
Viime syksynä hirvenmetsästys sujui pääosin suositusten mukaisesti. Etelä-Savon alueella ammuttiin 4 102 hirveä. Aikuisten naaraiden osuus saaliista oli 49 prosenttia ja vasojen 48 prosenttia. Metsästäjien arvion mukaan metsiin jäi noin 5 000 eläimen talvikanta.
Tänä vuonna hirvenmetsästys voidaan aloittaa lauantaina 12. lokakuuta ja valkohäntäpeuran metsästys lauantaina 28.syyskuuta. Edellä mainitun lisäksi voidaan metsästää hirveä vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen ja valkohäntäpeuraa vahtimalla 1.syyskuuta alkaen.

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

 

Yhteisluvalla voi kaataa viisi karhua

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2019 – 2020 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 313 yksilöä. Etelä-Savon alueelle myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 40 karhun metsästämiseen.
Poikkeuslupia suunnattiin viime vuotta enemmän Etelä-Savon itäosiin lisääntyneiden karhupentuehavaintojen ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun myötä. Alueen lupamäärä kasvoi kahdeksalla karhulla edelliskauteen verrattuna. Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueiden yhteisluvalle myönnettiin 15 lupaa. Kerimäen ja Savonrannan yhteisluvalla on mahdollista kaataa viisi karhua.
Riistakeskus Etelä-Savon alueen karhukannaksi on arvioitu 260 – 280 yli vuoden ikäistä karhua. Suomessa aikuisia karhuja on noin 2100.

Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Viime vuonna Etelä-Savon alueelta kaadettiin 30 karhua.

Viikon kysymys

Osallistutko Kauneimmat joululaulut -tapahtumiin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...