0

Mittaustulokset innostavat jatkotoimiin Suurjärvellä

Suurjärven vesienhoito menneinä vuosina on tuonut positiivista tulosta vedenlaatuun.
Suurjärven hoitokunnan puheenjohtaja Ari Lybeck kertoo, että huhtikuussa 2019 tehdyn vesitutkimuksen mukaan järven vedenlaatu oli parantunut vuoden 2012 tutkimustuloksista huomattavasti, jotkut arvot jopa lähes kolmekymmentä prosenttia.
Hoitokunta teki kolmena vuonna ELY-keskuksen tuella rantakaislojen niittoa ja kahtena vuonna hoitokalastusta. Näillä hoitotoimenpiteillä on selvästi järven vesi puhdistunut ja kalakannan vääristymä korjautunut.

Suurjärvi sijaitsee Kaartilan ja Simpalan kylien välissä. Järven halkaisee entinen Kerimäen ja Savonlinnan välinen kunnanraja.
Seurantamittaukset tehtiin keväällä 2019 samasta pisteestä, josta aikaisemmat mittaukset oli tehty 2012.
– Harvoin ovat näin johdonmukaisesti saman näytepisteen tutkitut vedenlaatutekijät lähes kauttaaltaan parantuneet lopputalven tilanteessa seitsemässä vuodessa, Lybeck sanoo.
Vain happipitoisuus pinta- ja alusvedessä sekä sameus pintavedessä olivat mahdollisista satunnaistekijöistä johtuen hieman huonompia mutta 21 muuta analyysitulosta olivat parempia.
Satunnaistekijöinä voi olla esimerkiksi syksyn täyskierron pituus järvessä, pintavalunnan määrästä järveen.
– Johtopäätös on se, että järveen tulevan ja järven sisäisen kuormituksen on pitänyt pienentyä, kertoi Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen.

Tulokset antavat uskoa hoitotoimenpiteiden vaikutukseen. Osakaskunta pohtikin keväällä jatkotoimenpiteitä ja päätyi asiassa jatkotoimiin.
Tätä varten perustettiin suunnitteluryhmä, joka suunnittelee ja kartoittaa vuoden aikana mahdolliset hoitotoimenpiteet.
– Nyt hoidettaviin alueisiin lisättiin Ylä-Mutajärvi, Lybeck kertoo.
Suunnitteluryhmään nimettiin projektin vetäjänä Pekka Huovila ja jäseninä Seppo Arola, Harri Luukkanen, Antti Hyvärinen ja Ari Lybeck. Lybeck toimii projektin sihteerinä.
– Hoitokunnan kokouksessa sovittiin myös, että projektin rahaliikenne hoidetaan osakaskunnan kautta. Tosin hoitokunnan rahat eivät riitä projektin toteuttamiseen, mutta siihen on tarkoitus etsiä tukikanavia. Asiasta otettiinkin yhteyttä ELY –keskukseen.

Ennen varsinaisia suojelutoimenpiteitä tarvitaankin rehevöityvillä ja mahdollisesti niitettävillä alueilla ennakkotutkimuksia.
Kesällä heinäkuun puoleen väliin mennessä on tehtävä sudenkorentokartoitus. Suunnitteluryhmän ja hoitokunnan yhteisellä päätöksellä tilattiin korentokartoitus, jonka perustella tutkittiin miltä alueita voidaan kortetta niittämällä poistaa.
Ennen varsinaisia hoitotoimenpiteitä on vielä tehtävä alueiden viitasammakkokartoitus, jonka ajankohta on keväällä 2020.
– Jos tutkimustulokset mahdollistavat järvien vesiensuojelutoimenpiteet, urakka alkaa keväällä 2020. Tämä vaatii alueen asukkailta ja mökkiläisiltä talkoohenkeä ja mahdollisuuksien mukaan myös rahallista tukea.
Osakaskunta ei pysty Lybeckin mukaan kalastuslupamaksujen tuloilla kustantamaan projektia.
Ylä-Mutajärven alueella onkin jo tiedote jaettu paikallisille asukkaille, jotka voivat oman tahtonsa ja mielensä mukaan olla auttamassa projektin etenemistä.
– Osakaskunta ja suunnitteluryhmä toivookin sitä, että mahdollisimman moni voisi olla edesauttamassa projektin onnistumista.

Varojen kartuttamiseksi Suurjärven osakaskunta yhteistyössä Tanhuvaaran Urheiluopiston kanssa järjestää myös rantakalaillan 19.7. klo 18.00 Tanhuvaarassa.
Sen tuotto käytetäänkin kokonaisuudessaan vesialueen kalakantojen hoitoon ja vesien suojeluun.
Rantakalaillassa on luvassa kilpailuja, arvontaa, musiikkia, tietenkin rantakala kahveineen ja paljon tietoa projektin tämänhetkisestä tilasta.
Puruvedeltä vesiensuojeluterveiset tuo Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Mittaustulokset:
• Veden fosforipitoisuus oli alentunut 20 – 30 %,
• Veden typpipitoisuus 20 – 25 %,
• Väri 20 – 30 %, sameus (pintavettä lukuun ottamatta) 20 – 40 %,
• Sähkönjohtavuus (suolojen kokonaismäärä) noin 10 %,
• Liuennut happi +3 … -13 %.

Viikon kysymys

Osallistutko Kauneimmat joululaulut -tapahtumiin?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...