0

Sosterin hallitus päätti käynnistää selvityksen erikoissairaanhoidon yhteistyöstä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa

Sosterin hallitus päätti käynnistää selvityksen erikoissairaanhoidon yhteistyöstä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti käynnistää selvityshankkeen siitä, voisivatko Sosterin jäsenkunnat liittyä erikoissairaanhoidon osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäseniksi.
Päätös ei tässä yhteydessä käsittele Sosterin perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestämistä. Sosteri ostaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä vuosittain Kuopion yliopistollisesta sairaalasta (KYS) vaativaa erikoissairaanhoitoa 11 miljoonalla vuodessa.
– Haluamme selvittää, mitkä olisivat yhteistyön hyödyt potilastyön, jäsenkuntien ja Sosterin osalta, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo.
Nousiainen toivoo, että selvityksessä annettaisiin myös viitteitä siitä, miten perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden palvelut tullaan jatkossa järjestämään ja miten kuntien peruspääomat tässä yhteistyössä muodostuvat.

Tavoitteena on myös yhtenäisyyden vahvistaminen KYSin erityisvastuualueella ja Savonlinnan alueen palveluiden kehittäminen.
– Sosterin reunaehtona on, että Savonlinnan keskussairaalassa säilyvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystysyksikkö, elektiivinen eli ennalta suunniteltu kiireetön kirurgia sekä invasiivinen kardiologia, mikä tarkoittaa muun muassa sydämen varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro sanoo.
Peitsaron mukaan muu paikallinen erikoissairaanhoidon palvelurakenne optimoidaan väestön palvelutarpeen mukaan, jolloin palvelutarjonnan laajentaminen voi tulla kyseiseksi tietyillä erikoisaloilla.

Selvityksen on tarkoitus valmistua jäsenkunnille käsiteltäväksi syyskuun 2019 loppuun mennessä. Kyseessä olisi tässä muodossaan molemmissa piireissä kuntien välisen perussopimuksen muutos. Sosterin jäsenkunnat ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.
Kuntayhtymähallitus myös valtuutti kuntayhtymäjohtajan hankkeen valmisteluun tarvittaviin toimenpiteisiin.

Viikon kysymys

Käytätkö lähiliikuntapalveluja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...