0

Lukijan mielipide: Metsänomistajat samanarvoiseen asemaan muiden yrittäjien kanssa !

Jo vanhastaan metsänomistajia on pidetty vanhakantaisina maaseudun pussihousuisina maatalouden harjoittajina, jolloin metsää hakattiin kun tarvittiin uusi traktori tai puimuri. Tämä käsitys on jo aika unohtaa.

Viime sotien jälkeen ja yhä edelleenkin vanha sanonta pitää paikkansa että Suomi elää metsästä ja lepää puujaloilla. Viime vuosina tämä on korostunut, kun monet alat teknologia mukaan lukien on ajautunut vaikeuksiin. Samanaikaisesti metsäteollisuuteen on investoitu ja luotu uusia työpaikkoja. Suomi ei taloudellisesti pärjää ilman metsätaloutta ja sen tuomaa hyvinvointia. Meidän pitää vain jalostaa raaka-aineemme pidemmälle.

Edustavaalit ovat ohi ja uutta hallitusta muodostetaan parhaillaan. Meille metsänomistajille on erittäin tärkeää, että vaalitoreilla useidenkin ehdokkaiden suusta päästämät ” sammakot” eivät toteudu. Muille kuin osakeyhtiömuotoisille yrityksille on annettu 5 % yritysverovähennys korvauksena yhtiöveron alennuksesta osakeyhtiöille. Tämä motivoi yrittäjiä tekemään tulosta ja myös metsänomistajat kuuluvat tähän ryhmään.

Kaikki julkisuudessa esiintuodut ajatukset metsien ja maatalouden kiinteistöveroista on tuomittava heti alussa, koska se romuttaisi toteutuessaan koko metsäsektorin. Metsä on metsänomistajalle tuotannontekijä samoin kuin konepajayrittäjälle on koneet tuotannontekijöitä. Ei koneitakaan veroteta vuosittain.

Kemera tuet pitää säilyttää ennallaan, koska se edesauttaa harvennuksia ja kiihdyttää metsän kasvua entistä suurempaan hiilinieluun. Puheet päätehakkuiden kieltämisestä pitää tyrmätä alkuunsa. Kasvunsa kasvanut 100-vuotias metsä ei ole enää mikään hiilinielu vaan pikemminkin päinvastoin ja sille ei ole muuta tehtävissä kuin hakata kansakunnan tarpeisiin ja istuttaa uutta metsää joka taas toimii hiilinieluna.

Lopuksi korostan vielä metsänomistajien puustaan saaman hinnan liian alhaista tasoa verrattuna muihin maihin. Virossa kuitupuusta saadaan noin 44 €/m3, mikä hinta on muuallakin Euroopassa tavanomainen. Meidän pitää saada kuidusta ainakin lähelle tukinhintaa oleva korvaus. Varsinkin kun se usein menee samaan kohteeseen.

Katson, että toteutuessaan edellä mainitut asiat edesauttavat kansantalouttamme kasvuun ja lisäävät hiilinielun osuuttamme.

 

Espoossa 4. päivänä toukokuuta 2019

 

Ahti Hurmalainen

Metsänomistaja

Yrittäjä, Espoo

Viikon kysymys

Muuttuivatko kesäsuunnitelmasi suurien tapahtumien peruuntumisen vuoksi?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...