0

Savonlinnan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – kaupunki vähentää henkilöstöä merkittävästi

Savonlinnan kaupungin tarjoamien palvelujen määrä ja laatu heikkenee. Tämä myönnettään kaupungin tiedotteessa, jossa kerrotaan juuri päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksesta. 

Henkilöstömenoleikkausten vuoksi koulujen ryhmäkoot kasvavat ja valinnaisuutta supistetaan. Vapaa-ajan ja liikunta-alueet vähenevät ja katujen sekä puistojen hoito vähenee. Palvelutoimipisteiden aukiolot supistuvat ja lupien käsittelyajat pidentyvät. 

Henkilöstömenoleikkausten seurauksena työntekijöiden poissaolojen aikana sijaisuuksia ei välttämättä pystytä järjestämään, minkä seurauksena muissa kuin lakisääteisissä palveluissa voi esiintyä katkoja.

Helmikuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 8. huhtikuuta. 

Kaupunki on jo vuodesta 2013 lähtien vähentänyt henkilöstään noin 200 henkilötyövuotta ja seuraavien neljän vuoden aikana tullaan vähentämään 49 henkilötyövuotta lisää. 

– Yhteensä henkilöstövähennykset tulevat vuosien 2013 – 2022 aikana olemaan noin 304 henkilötyövuotta eli yli 10 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Janne Laine tiedottaa. 

Tämän kevään aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena saadaan aikaan kaupunginvaltuuston viime joulukuussa päättämä 4,8 miljoonan euron henkilöstömenosäästö vuosille 2019-2022. 

Asetetut henkilöstösäästöt ovat 0,3 miljoonaa euroa vuodelle 2019 ja 1,5 miljoonaa euroa vuotta kohden ajalle 2020 – 2022. Lisäksi kaupunginvaltuuston päättämästä neljän miljoonan euron suuruisesta toimintamenoleikkauksesta kaupunginhallitus kohdensi miljoonan euron leikkauksen kaupungin omaan palvelutuotantoon. Kolmen miljoonan euron osuus on tässä vaiheessa valmistelua kohdennettu Sosterille, mistä asian valmistelu ja neuvottelu ovat vielä kesken.

-Yhteenlaskettuna talouden tasapainotusohjelma tämän hetkisen arvion mukaan on noin 14 miljoonaa euroa vuosina 2019 – 2022.

Yhteistoimintaeuvotteluissa käsiteltiin työnantajan suunnittelemia toimenpiteitä sekä niiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Lisäksi yhteistoimintaneuvottelujen aikana henkilöstöltä pyydettiin säästöesityksiä, jotka käsiteltiin tulosalue- ja toimialatasolla sekä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Henkilöstöltä tuli yhteensä 220 eri esitystä, joita hyödynnetään kaupungin toiminnan kehittämisessä ja tulevissa toimintamenoleikkausvalmisteluissa. Yhteistoimintaneuvotteluissa saavutettiin yksimielisyys.

 Valmistelutyö oli vaikeaa, mutta saimme lopulta neuvoteltua yksimielisen neuvotteluesityksen. Yksimielinen esitys on hyvä saavutus ja poikkeuksellista moniin muihin yt-neuvotteluihin verrattuna. Vaativassa valmistelutyössä oli mukana laaja joukko henkilöstöä ja voidaankin kiittää toimialoja, henkilöstöä ja henkilöstöjärjestöjä hyvästä työstä haasteellisessa tilanteessa.

-Aiempien, noin 250 henkilötyövuoden vähennysten lisäksi nyt käydyissä neuvotteluissa päädyttiin vielä 55 henkilötyövuoden lisävähennykseen eli henkilöstöä tullaan vähentämään yhteensä 104 henkilötyövuodella. Tämän seurauksena palvelujen taso ja määrä tulevat merkittävästi heikkenemään, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Henkilöstömenoleikkaukset toteutetaan eläköitymisillä, irtisanomisilla, määräaikaisen palvelussuhteen päättyessä vakanssin täyttämättä jättämisillä, osa-aikaistamisilla, sisäisesti toisiin tehtäviin siirtämisillä tai toimintojen uudelleenjärjestämisillä sekä vapaaehtoisilla säästövapailla ja lomarahojen vapaaksi vaihtamisilla.

Enimmillään vähennetään:

  • Keskushallinnosta henkilötyövuosina 10,3 viranhaltijaa/työntekijää
  • Sivistystoimialalta henkilötyövuosina 30,5 viranhaltijaa/työntekijää
  • Tekniseltä toimialalta henkilötyövuosina 14,3 viranhaltijaa/työntekijää.

 

Edellä mainituilla toimenpiteillä saavutetaan kaupunginvaltuuston vuosille 2019 ja 2020 – 2022 asettamat henkilöstömenosäästöt.

Vuodesta 2013 tehtyjen ja nyt neuvottelujen tuloksena päätettyjen henkilöstösäästöjen yhteismäärä tulee olemaan noin 304 henkilötyövuotta vuoteen 2022 mennessä. Työntekijämäärän vähentäminen tuottaa kaupungille yli kymmenen miljoonan euron säästön

Palvelutasovaikutukset tulevat selviämään, kun kaupunginhallituksen nyt tekemä päätös henkilöstömenoleikkaukset pannaan täytäntöön vuosien 2019 – 2022 aikana.

 

Toimintamenoleikkaukset

Kaupunginvaltuuston päättämästä neljän miljoonan euron suuruisesta toimintamenoleikkauksesta on tässä vaiheessa valmistelua kohdennettu kolmen miljoonan euron suuruinen leikkaus Sosterille, josta asian valmistelu ja neuvottelu ovat vielä kesken. Menoleikkauskohdennus viedään valtuuston päätettäväksi neuvottelujen jälkeen. Leikkaus on vuosien 2020 – 2022 aikana miljoona euroa per vuosi, kumulatiivisesti kuusi miljoonaa euroa.

Kaupungin keskushallinnosta tullaan leikkaamaan menoja 117 000 euroa vuositasolla ja sivistystoimialalalta 670 euroa vuosittain. Teknisen toimialan toiminnoissa säästetään vuositasolla 213 000 euroa vuosittain. 

Hallintokunnat/lautakunnat valmistelevat leikkausesitykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuun 2019 kokoukseen siltä osin kuin leikkaukset edellyttävät valtuustotasoista päätöksentekoa.

 

Pääsopijajärjestöt esittävät yhteistoimintaneuvotteluista kantanaan seuraavaa:

 

Koimme yhteistoimintaneuvottelumenettelyn muodollisena toimena. Itse kaupungin taloudellisten ja tuotannollisten syiden aiheuttajiin ei puututtu. Henkilöstö ei ole huonoa taloustilannetta aiheuttanut. Tämän vuoden talousarvioon kirjattujen lisämenojen katteeksi otettuja henkilöstösäästöjä emme hyväksy. Esimerkiksi kaupungin investointi Tanhuvaaran jalkapallohalliin ei tällaisessa taloustilanteessä ole suotavaa.

Taloussuunnitelmaan vuosille 2019 – 2022 kaupungissa täytyy tehdä rakenteellisia ratkaisuja. Nykyisen kouluverkon ylläpitäminen aiheuttaa kaupungille suuret kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannukset. Pienet oppilasmäärät tekohengitetyissä pienissä kouluissa synnyttävät jopa neljästä luokka-asteesta muodostuvat yhdysluokat, mikä ei takaa oppilaille ikätasonsa mukaista opetusta. Tuntikehyksen leikkaus kohdistuu ainoastaan suurempiin kouluyksiköihin, jolloin oppilasryhmät kasvavat toimimattomiksi. Ylisuuret oppilasryhmät aiheuttavat opetuksen laadun tuntuvan heikkenemisen ja opetushenkilöstön työkuormituksen lisääntymisen sekä vaaran henkilökunnan sairauspoissaolojen kasvuun.

 

Tulevina vuosina nämä henkilöstömenosäästöt näkyvät toimimattomina kuntalaispalveluina, henkilöstön lisääntyvänä kuormittumisena ja kasvavina seurannaismenoina näkyen esimerkiksi lasten ja nuorten palveluiden riittämättömyytenä. Sijaisjärjestelyt kaikilla toimialoilla vaikeutuvat entisestään, mikä aiheuttaa kuntalaispalveluiden oleellisen heikkenemisen.

Hyväksymällä neuvottelutuloksen vältimme koko henkilökunnan lomautukset ja mittavat irtisanomiset sekä sen, ettei kunnallisia palveluja totaalisesti lamauteta.

Kommentteja aiheesta “Savonlinnan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päätökseen – kaupunki vähentää henkilöstöä merkittävästi

  • 18.4.2019 at 14:48
    Permalink

    Kenes kappale se ”Paska kaupunki” on. Vois tuota toivoo radiossa soitettavaksi koko nykyjohdolle. Että täällä on mänttejä mennen tullen.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Maa on paljas, eikä maisema näytä talvelta. Kaipaatko lunta?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...