0

Mielipide: Työelämän joustoista

Työelämän joustoista on puhuttu paljon. Valitettavan usein keskustelu on kääntynyt siihen, millaisia joustoja työntekijältä odotetaan: joustoa työaikaan, palkkaukseen, työ- ja virkaehtosopimuksiin (KIKY).

Harvemmin on keskusteltu työantajien luomista hyvistä työelämän joustoista, jotka sekä edistävät työtekijän jaksamista että lisäävät työnantajan tuottavuutta. Vaikka tutkimuksissa on todettu, että hyvin koulutettu, työssään viihtyvä ja työtään hyvin tekevä työntekijä on viime kädessä työnantajan tuloksen mahdollistaja ja yrityksen kulmakivi, ei tähän ole aina riittävästi panostettu.

Työelämän joustot ovat eri syistä johtuen nousseet julkisuuden parrasvaloihin. Helsingin Sanomat julkaisi äskettäin artikkelin, jossa todettiin työelämän joustoilla voitavan vaikuttaa myös kansantalouden kannalta riittämättömään syntyvyyteen – siis työelämä vaikuttaa joko negatiivisesti tai positiivisesti kansankunnan tulevaisuu-teen. Samoin eräs operaattori on omassa yrityselämässään paneutunut vakavasti työn joustaviin tekemisen muotoihin.

Entistä tärkeämpää on siis se, että työnantajat luovat entistä paremmin mahdolli-suuksia etä- ja osa-aikatöihin, tukevat perhevapaiden käyttöä ja vaikuttavat työvuo-rojen joustavaan laadintaan. Tuetaan joustavia vanhempainvapaita ja tehdään työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen entistä paremmaksi. Eikä pidä unohtaa myöskään isovanhempia ja heidän tärkeää rooliaan lasten ja nuorten kas-vussa: edellä mainittu operaattori on ottanut käyttöön myös ”isovanhemmuus vapaan”, jolloin tuoreet isovanhemmat voivat saada vapaata lastenlastensa ja heidän perheidensä tukemiseen.

Pirkko Parjanen

kansanedustajaehdokas (KD)

Hamina

Kaakkois-Suomen vaalipiiri

 

Viikon kysymys

Oletko jo hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...