0

Kannanotto: Savonlinna nousuun!

Savonlinnassa on paljon kansalaisia ja yrittäjiä, jotka tekevät vahvaa yhteistyötä seudun nostamiseksi uuteen kukoistukseen. Kaupunginjohtajan päätehtävä on kaupungin hallituksen ja valtuuston valvonnan alaisena huolehtia siitä, että kaupunkiorganisaatio toimii parhaalla tavalla niin, että veronmaksajat saavat vastinetta maksamilleen veroille.
Lähiaikoina yrittäjien välillä käytyjen keskustelujen sekä lehtien mielipidekirjoitusten pohjalta me allekirjoittaneet haluamme ottaa kantaa erityisesti Savonlinnan elinkeinotoimen toimintaan ja sen johtamiseen. Yrittäjiltä saadun palautteen perusteella Savonlinnan elinkeinotoimi vaikuttaa täydellisen lamaantuneelta.
Viranhaltijoita ei tavoita ja lupauksista huolimatta asiat jäävät tuntemattomista syistä hoitamatta. Tästä syystä ainoa johtopäätös on, että elinkeinon johtaminen ontuu ja palveluiden kehittäminen on epäonnistunut tai jäänyt kokonaan tekemättä.

Savonlinnan elinkeinojaosto käsittelee elinkeinotoimea ja sen kehittämistä koskevia asioita. On eriskummallista, että elinkeinojaoksen esittelyvastuu on kaupunginjohtajalla, eikä elinkeinojohtajalla. Vuonna 2017 palkatulle elinkeinojohtajalla ei ole riittävää valtaa eikä vaadittavia resursseja tehokkaan toiminnan edellytyksenä olevien asiakaspalveluprosessien kehittämiseksi ja johtamiseksi.
Esitämme, että kaupungin luottamushenkilöt käynnistävät tarvittavat toimenpiteet elinkeinotoimen tilanteen ja johtamisongelmien tutkimiseksi. Suosittelemme, että tarkastelussa käytetään ulkopuolista, objektiivista tahoa. Työssä tehtäisiin ns. ”inventaari” elinkeinotoimen työstä ja arvioidaan, missä on onnistuttu, missä epäonnistuttu ja miksi.
Tällä hetkellä liikkeellä on erilaisia kertomuksia ja huhuja elinkeinotoimen toiminnasta ja vain perusteellisella tarkastuksella voi tehdä oikeita johtopäätöksiä tilanteesta. Meidän kaikkien on syytä myös tiedostaa, että useiden kaupunkien, niin Jyväskylän, Seinäjoen kuin Lahden kehitysyhtiöt tekevät töitä savonlinnalaisten yritysten houkuttelemiseksi omiin kaupunkeihinsa.

Vuoden 2018 KEVA:n työhyvinvointikyselyn tuloksena esitetyt kehittämiskohteet liittyvät johtamiseen. Savonlinnan valtuutettujen on hyvä paneutua tarkemmin tuloksiin ja keskustella syistä, jotka ovat johtaneet kehitysehdotuksiin.
Lainaus kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 4.2.2019 /Pykälä 39 ”Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikysely 2018

Koko kaupunkia ja toimialoja koskevat raportit käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä 10.12.2018, missä Kevan edustajat esittelivät tulosten yhteenvedot. Johtoryhmässä todettiin koko kaupunkia koskevia kehittämiskohteita olevan ainakin (ilman tärkeysjärjestystä):

1. Johtaminen organisaatiossa: Henkilöstölähtöisen tuottavuuden kehittäminen
2. Johtaminen organisaatiossa: Sisäisen tiedottamisen kehittäminen
3. Johtaminen työyksikössä: Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen
4. Työn sujuminen työyhteisössä: Perehdyttäminen
5. Työn sujuminen työyhteisössä: Yhteistyön lisääminen työyksiköiden välillä
6. Työtehtävät ja omat voimavarat: Töiden organisointi ja työtehtävien mitoitus
7. Työtehtävät ja omat voimavarat: Väkivallan uhka asiakkaiden taholta”

Savonlinnan suunnan kääntäminen nousuun edellyttää rohkeutta, uusiutumista ja luottamusta tulevaisuuteen ja muutosta tekeviin ihmisiin. Organisaatiossa oleva osaaminen on saatava täysipainoisesti käyttöön ja viranhaltijoille on annettava enemmän valtaa ja vastuuta, jotta he voivat hoitaa omat tehtävänsä tehokkaasti. Koko organisaation, niin suorittavan portaan kuin keskijohdonkin voimavarat, on otettava käyttöön kaupungin toiminnan kehittämiseen.

Savonlinnassa 20.2.2019

TR-Meka Oy
Esmarin Composites Oy
Punkaharjun Metsäpalvelu Oy LKV
Punkaharjun Kilpi Oy
HH Embryo Oy
HV Cable Solutions Oy
Suomen Bioetanoli Oy
Tmi Moninaiset Lähdeaho

Kannanotto on luovutettu Savonlinnan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle keskiviikkona 20.2.2019.

Viikon kysymys

Käytätkö lähiliikuntapalveluja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...