0

Savonlinnan kaupungin yhteistoimintaneuvotteluesitys valmistui

Yt-neuvotteluesityksellä toimeenpannaan kaupunginvaltuuston päätös 1,8 miljoonan euron henkilöstömenoleikkauksista.

Savonlinnan kaupungin henkilöstömäärä on vuosien 2013 – 2017 aikana vähentynyt 170 henkilötyövuotta.  Taloussuunnitelma 2019 – 2022 sisältää jo 49 henkilötyövuoden vähennyksen, minkä lisäksi kaupungin henkilöstömenoja tulee leikata 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvotteluesityksestä kokouksessaan maanantaina 11.2.

Neuvotteluesityksellä toimeenpannaan kaupunginvaltuuston päätös kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginvaltuusto on päättänyt seuraavaa: 

Henkilöstömenoleikkaukset

Käyttötalouden henkilöstömenoja sopeutetaan. Henkilöstömenosäästö vuodelle 2019 on 0,3 milj. euroa ja taloussuunnitelmavuosille 2020 – 2022 1,5 miljoonaa euroa vuosittain. 
Vuonna 2019 henkilöstösäästö toteutetaan eläköitymisen ja määräaikaisten vähentämisen kautta tai muilla vapaaehtoisilla toimenpiteillä. Vuoden 2019 aikaan valmistellaan tulevien vuosien henkilöstösäästöt siten, ettei palkkatukityöllistäminen vaarannu eikä työmarkkinatuen kuntaosuus tämän johdosta kasva.

Toimintamenoleikkaus

Vuosina 2020 – 2022 4 miljoonaa euroa. Toimintamenoleikkauksen kohdentamisesta valtuusto ei ole päättänyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019 – 2022 hyväksymisen yhteydessä.
Kaupunginhallitus on 11. helmikuuta 2019 päättänyt käydä Itä-Savon sairaanhoitopiiri johdon kanssa neuvottelun uudesta toimintamenojen leikkauskehyksestä ajalle 2020 – 2022 kohdennettavaksi 3 miljoonaa euroa Sosterin toiminnoista ja miljoona euroa kaupungin toiminnoista.

 

Henkilöstömenoleikkausten osalta kaupunginhallituksen neuvotteluesitys sisältää useita vaihtoehtoisia keinoja, joista neuvotellaan työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken. Toimenpiteet ajoittuvat vuosille 2019 – 2022.

Vapaaehtoisia keinoja ovat vapaaehtoiset palkattomat virka- ja työvapaat, joihin suhtaudutaan myönteisesti. Myös osa-aikatyöhön siirtymistä suositaan. 
– Työnantaja esittää ammattijärjestöille paikallista sopimusta vuosille 2020 – 2021 lomarahan vapaaksi vaihtamisesta. Ammattijärjestöille esitetään myös paikallista sopimusta lomarahan leikkaamissta lomanmääräytymisvuosille  2020-2021 ja 2021-2022.

Kaupunki ottaa huomioon myös vaihtoehtoiset keinot asetetun säästötavoitteen saavuttamiseksi. Vaihtoehtoisia toimia voivat esittää esimerkiksi henkilöstöjärjestöt.

 

Mikäli yhteistoimintamenettelyssä ei saavuteta asetettua säästötavoitetta, kaupunki harkitsee myös tehtävien täyttämättä jättämistä tai täytämisen lykkäämistä. Mahdollista on myös määräaikaisuuksien vähentäminen ja henkilöstön mahdollinen lomauttaminen enintään kolmen viikon ajaksi vuosittain.

Työkalupakissa on myös henkilöstön mahdollinen irtisanominen, joka koskisi enimillään 40 henkilöä. 

Irtisanomiset ja osa-aikaistamiset toteutettaisiin toukokuun ja marraskuun välisenä aikana. Lomautukset toteutettaisiin kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana. 

Toimintamenoleikkausten saavuttamiseksi  2020-2022 kaupungin toiminnoissa neuvotellaan toimialoittain, mitä rakenteellisia- ja toimintatapamuutoksia on tehtävä. Selvitetään myös toimialoittain, mitä toimintoja pitää mahdollisesti lopettaa ja aiheuttaako edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen tarvetta henkilöstön vähentämiseen ja/tai ritisanomiseen.

Viikon kysymys

Käytätkö lähiliikuntapalveluja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...