0

Etelä-Savon seutujen suhdannenäkymät hyvin erilaiset – Savonlinnan seudulla odotukset korkealla

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan suhdanneodotuksissa yritykset näkevät tilanteen paremmaksi kuin syksyllä. Investointiodotukset ovat laimeat, mutta niukasti positiiviset. Henkilöstöstä halutaan pitää kiinni.
Savonlinnan seudulla odotukset ovat korkealla. Mikkelin seudulla odotukset ovat puolestaan valtakunnan keskiarvoa. Pieksämäen seudulla on suhdannenäkymissä enemmän vaihtelua.
Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat hieman kohentuneet viime syksystä. Etelä-Savon yrityksistä 36 prosenttia arvioi suhdannenäkymien paranevan ja huononemista arvio vajaa 11 prosenttia lähimmän vuoden aikana.
Etelä-Savossa suhdannenäkymät ovat hieman paremmat kuin valtakunnantasolla.

Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat syksyä positiivisemmat. Vastaajista 17 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän kasvavan ja 3 prosenttia arvioi pienentyvän seuraavan vuoden aikana.
Odotuksista huolimatta suuri enemmistö eli noin 72 prosenttia koko maan ja 80 prosenttia eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä.

Etelä-Savossa ja koko maassa pk-yrityksistä alle joka kolmannella ei ole tarvetta työllistää. Työvoiman saatavuus ja kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet.
Noin puolet eteläsavolaisista pk-yrityksistä kokee työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavaksi esteeksi yrityksen kasvulle. Yrityksen kasvun merkittävänä esteenä työvoiman saatavuutta pitää noin 13 prosenttia vastaajista. Vajaa 40 prosenttia pk-yrityksistä sanoo tarjolla olevan riittävästi tarpeitaan vastaavaa osaavaa työvoimaa.

Pk-yritykset pyrkivät turvaamaan osaavan työvoiman saannin panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja. Lisäksi keinoina ovat palkata lisää työvoimaa ja hyödyntää koulutussopimusta tai oppisopimusta.
Pk-yritysten odotukset liikevaihdon osalta ovat hieman paremmat kuin syksyllä. Liikevaihdon kasvuun uskovia on 42 prosenttia pk-yrityksistä, mikä on selvästi enemmän kuin niiden laskuun uskovia, joita on 11 prosenttia
.
Kannattavuuden osalta odotukset ovat myös hieman paremmat kuin viime syksynä. Eteläsavolaisista pk-yrityksistä kannattavuuden kasvuun uskoo 40 prosenttia ja laskuun 17 prosenttia. Koko maassa kannattavuuden kasvuun uskovia on 31 prosenttia ja laskuun 19 prosenttia.
Etelä-Savossa pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat juuri ja juuri positiiviset. Koko maassa pk-yrittäjien odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät kokonaisuudessa muutaman yksikköä negatiiviseksi. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.
Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 35 prosenttia. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 prosenttia koko maan pk-yrityksistä.
Myös Etelä-Savossa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 36 prosenttia. Taso on sama kuin vuonna 2018. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 prosenttia vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun niin Etelä-Savossa kuin koko maassa.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat säilyttäneet paikkansa koko maan ja Etelä-Savon alueen pk-yritysten eniten käytettyinä uusiutumiseen liittyvinä toimina. Näiden osuudet ovat lähes vastaavat kuin syksyllä. Etelä-Savossa uuden henkilöstön palkkaamisen osuus on suurempi kuin syksyllä.
Eteläsavolaiset pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja, 75 prosenttia sekä sosiaalista mediaa 50 prosenttia. Pilvipalvelut ovat käytössä 40 prosentilla vastaajista. Yrityksen ostoja verkossa tekee 41 prosenttia vastaajista. Verkkokauppa on käytössä 10 prosentillavastaajista.

Digitaalisia alustoja, tekoälysovelluksia, robotiikkaa, big dataa ja teollista internettiä hyödyntäviä pk-yrityksiä on vain muuta prosentti. Näiden hyödyntämisellä on tulevaisuudessa suora yhteys yritysten menestymiseen.

Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä puolella on lainaa rahoituslaitoksilta. Etelä-Savossa kuten koko maassa rahoitusta aiotaan käyttää muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin.
Joka neljäs yrittäjä sanoo rahoitustarvetta olleen ja nämä ovat myös hakeneet ja saaneet rahoitusta lähimmän vuoden aikana. Alle joka kymmenes sanoo tarvetta olleen, mutta ei ole hakenut rahoitusta. Luku on suuri verrattuna siihen, että rahoitusta hakeneista yrityksistä ainoastaan kolme prosenttia kertoo saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen.
Vaikuttaa siltä, että merkittävä osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä. Syynä ovat ensisijaisesti kireät vakuusvaatimukset ja korkea oman pääoman vaatimus.
Maksuvaikeuksia on ollut noin 20 prosentilla pk-yrityksistä. Noin 70 prosentilla yrityksistä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisen vuoden aikana.

Viikon kysymys

Oletko jo hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...