0

Lukijan mielipide: Kohtuuton arvostelu ei kehitä julkista johtamista

Julkista johtamista ja johtamisen taitoja on arvosteltu Savonlinnassa lehtien palstoilla. Lehdissä on tuotu esille seikkoja, joiden käsittely olisi kuulunut kaupunginhallitukselle. Ensisijaisesti vastuussa oikeanlaisesta ja hyvästä asian käsittelystä on kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Arvostelua on tuotu ikävällä tavalla ns. sitoutumattomassa paikallisessa sanomalehdessä. Valitun luottamushenkilön on toimittava tehtävän edellyttämällä tavalla, kunnioittavasti, yhteistyössä virkamiesten ja kaupungin henkilöstön kanssa. Ei jatkuvasti arvostellen, eikä syyllistäen.

Johtamista julkisella puolella voidaan arvostella lehdissä, syytellä ja tuoda esille vaikkapa toisten henkilöiden näkemyksiä. Taustalla saattaa olla seikkoja, joita ei edes tunneta. Henkilö, joka on työskennellyt alaisena voi nähdä nähdäkin epäkohtia ja tuoda niitä esille, mutta kuuluuko asia valitulle luottamushenkilölle? Syyttämisellä julkisesti voi olla kysymys omasta intressistä ja hyödyn tavoittelusta.

Henkilöstöjärjestöillä on iso rooli julkisen puolen johtajuuden mittarina. Heillä on kokemusta henkilöstön edunvalvojina johtamisen kulttuurista ja sen laadusta.

Yksityisen puolen johtajien arvostelua sen sijaan ei voi julkisesti tehdä. Ei voi tuoda esille seikkoja, jotka ovat huonosti hoidettuja. Useimmiten henkilöstön hyvinvointi ja sen kehittäminen on asia, jotka yksityisellä johtamisella ovat ongelmana. Henkilöstössä voi olla työntekijöitä, joita painostetaan ja heidän tekemisiään arvostellaan asiaan kuulumattomalla tavalla. Sen sijaan johtamisessa havaitut ongelmat pidetään salassa. Kaikki näyttää olevan hyvin ja toimet henkilöstön hyvinvointia tukevaa. Näin ainakin yritykset tuovat omissa strategioissaan sen esille.

Yksityisillä työpaikoilla luottamusmiehiä painostetaan, heitä kohdellaan epäasiallisella tavalla, syyllistäen ja uhkaillen, vaikka he tekevät edunvalvontatyötään koko henkilöstön ja työpaikan hyvinvoinnin eteen. Hyvä luottamusmies voi olla toimivana arvokas, oman työympäristön kehittäjänä.

Julkisen johtamisen haasteet ovat päätöksissä, joita luottamushenkilöt tekevät. Niiden päätöksien mukaan on toimittava ja yritettävä viedä päätetyt asiat käytäntöön. Olisiko syytä miettiä onko tässä tilanteessa arvostelu se oikea tie vai yhteistyössä tehdyt toimet asian ytimessä olevan Savonlinnan kaupungin hyväksi.

Elinkeinotoiminnan edistäminen on yksi kuntien tehtävistä, mutta kunnalta ei voi vaatia kohtuuttomia toimia ja panostuksia. Kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka pitää sisällään elinkeinotoiminnan edistämisen, kehittämisen ja tukemisen, laillisuuden nimissä.

Kunta on ensisijaisesti kuntalaisia ja heidän palveluiden tuottamista varten. Päätöksiä ohjaavat taloudelliset mittarit, mutta palvelut tulee järjestää ja pitää laadukkaina. Taloudellisessa haasteessa johtamisen taidot ovat kovilla, joten olisiko valittujen luottamushenkilöittenkin syytä miettiä ennalta, jo tehtyjen päätöksien vaikutuksia.

Eija Stenberg

Savonlinnan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

SDP

Viikon kysymys

Oletko jo hankkinut itsellesi tai perheenjäsenillesi kasvomaskeja?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...