0

MTK Etelä-Savo: Savonlinnaa kehitettävä kokonaisuutena

Puruvesi-lehti uutisoi 8. tammikuuta: ”Ei mitään konkurssikuntia, vaan vahvuuksia kaupungille – Savonlinnan maaseututaajamiin tekeillä uudet kehittämissuunnitelmat”. Uutinen on erittäin myönteinen Savonlinnan kehittämisen kannalta.
Elinkeinoasiamies Juha Turtiainen on asian ytimessä todetessaan, että Kerimäki, Punkaharju ja Savonranta eivät ole konkurssiin menneitä kuntia, vaan vahvuuksia nykyiselle Savonlinnan kaupungille ja, että taajamien hyvinvoinnilla on vaikutusta koko kaupungin tilaan.
Vuodenvaihteessa lausunnolla olleessa Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa todettiin, että kaavoituksessa on kyse kaupunkilaisten yhteisestä tulevaisuudesta ja siitä ympäristöstä, missä on hyvä asua, opiskella, tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa. Tähän voi lisätä myös yrittämisen ja elinkeinojen harjoittamisen.
Savonlinnaan tästä saadaan yhtymäkohta kaavoituksen lisäksi nyt tehtävillä kehittämissuunnitelmilla. Molempien tavoitteena tulee olla paremmat elämisen ja yrittämisen puitteet kaikille kaupunkilaisille, taajamamerkkien molemmin puolin.
Myös 1.4.2018 voimaan tulleet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) antavat uusia mahdollisuuksia Savonlinnan tyyppisen maaseutukaupungin kehittämiseen. Vanhojen VAT:n yhdyskuntarakenteen ”eheyttämistavoitteet” eivät enää orjallisesti pakota ohjaamaan kaikkea kehittämistä keskustaajamaan.

Uusissa VAT:ssa todetaan, että alueellisen kehityksen erot johtuvat yhä enemmän ei-aineellisista tekijöistä. Kaupunkiseudut ja maaseutumaiset alueet tarjoavat erilaisia ympäristöjä ja vetovoimatekijöitä elinkeinotoiminnalle ja asumiselle. Monipaikkainen asuminen yleistyy, ja tiiviimmät ja väljemmät alueet kytkeytyvät toisiinsa entistä vahvemmin.
Sekä keskusta-alueiden että maaseudun taajamien ja kyläverkoston elinvoimaisuus ja kehittämismahdollisuudet lisääntyvät, kun yhdyskuntarakenteen kehittämisen lähtökohtana on muun muassa hyvä saavutettavuus, olemassa olevan rakenteen hyödyntäminen, asuntotuotannon riittävyys sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.
Laskeva väestömäärä vaatii koko kaupungin kehittämistä, jossa vetovoimatekijöitä haetaan nykyistä laajemmalla näkökulmalla. Savonlinnalla on mahdollisuus lisätä vetovoimaa tarjoamalla edullista asumista lähellä luontoa ja palveluja.
Joukkoliikenteeseen panostamalla saadaan ajallisesti lähellä olevat taajamat kehitykseen mukaan. Tarjoamalla tasokkaat päiväkodit, koulut ja perusterveydenhuoltopalvelut kaikissa taajamissa, voidaan luoda elinvoimainen verkostokaupunki, jonka kehitys ei ole vain kantakaupungin varassa.

Savonlinnan vahvuuksia ovatkin pelkän kantakaupungin kehittämisen sijaan monipaikkaisuuden tukeminen ja kaupungin eri taajamien sekä haja-asutusalueiden kytkeminen toisiinsa.
Niin kaavoituksen kuin muun kehittämistoiminnan on oltava aina kytkettynä koko kaupungin kehittämiseen. Kaupungin aloittama työ Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien kehittämiseksi tuleekin sitoa myös ympäröivään maaseutuun, joka on yksi Savonlinnan kaupungin vahvuustekijöistä niin yrittämisen, asumisen kuin hyvinvoinnin kannalta.

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja
MTK-Etelä-Savo

Viikon kysymys

Tuleeko vuodesta 2021 parempi kuin 2020?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...