0

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos urakoi palotarkastusten parissa tammikuusta alkaen

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos aloittaa vuoden 2019 asuinrakennusten palotarkastukset tammi-helmikuun kuluessa. Valvontaa kohdennetaan edellisen vuoden tavoin kotitalouksiin, joissa asuu yli 75- vuotiaita. Valvontakäynneillä tavoitellaan 500 kotitaloutta.

Valvontakäynnit saivat hyvää palautetta vuoden 2018 osalta. Asukkaiden palo- ja henkilöturvallisuutta sekä muita asukkaan arkea helpottavia toimenpiteitä tehtiin monipuolisesti, muun muassa palovaroittimiin vaihdettiin paristoja yli 300 kappaletta. 

– Palovaroittimia asennettiin yli 200 kappaletta ja  muutamia ilmoituksia tehtiin iäkkään henkilön palvelutarpeesta.

Käynneillä palotarkastaja siirsi useita kertoja palovaroittimen parempaan paikkaan tai paremmin kiinni. Useita häkävaroittimia asennettiin tai neuvottiin oikea asennuspaikka.

– Muita tarpeellisia toimenpiteitä tarkastuskäynneillä olivat varatietikkaan kiinnitykset, häkäreikien tekeminen savupeltiin, sammutuspeitteiden asentaminen, lieden ja tulisijan ympäristön raivaus, lumenluonnit ja harjaukset, pihan hiekoitukset, postilaatikon kiinnitykset, polttopuiden haku ja apuvälineiden kiinnitykset. 

 

Perinteisten palotarkastusten lisäksi Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen toimialueella uutena valvontamenetelmänä otetaan käyttöön paloturvallisuuden itsearviointi

Aivan uudesta menetelmästä ei ole kysymys, muut pelastuslaitokset ovat tehneet sitä jo joitakin vuosia. Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistön omistajan tai haltijan itsensä suorittamaa palo- ja henkilöturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän materiaalin avulla.

Kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.  Täytetty lomake lähetetään takaisin pelastuslaitokselle.

Itsearviointilomakkeessa annettujen vastausten perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen. Näitä ovat esimerkiksi puhelinsoitto tai sähköpostiviesti tai valvontakäynti paikan päällä.

Itsearvioinnin paloturvallisuusmenetelmällä tavoitellaan kotitalouksia, joihin ei ole kohdentunut pelastusviranomaisen valvontatoimintaa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaikki tähän ryhmään kuuluvat kotitaloudet eivät suinkaan saa kirjettä, vuonna 2019 materiaali lähetetään 2500 kotitaloudelle.

Kirjeet lähtevät kolmessa erässä. Ensimmäinen erä lähetetään tammikuussa viikolla neljä.

Materiaali sisältää saatekirjeen, itsearviointilomakkeen, Pientalon Paloturvallisuusoppaan, sekä palautuskuoren. Itsearviointilomakkeen voi täyttää ja lähettää myös sähköisesti.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...