0

Luonnonvarakeskus jatkaa Itä-Suomessa susien lumijäljityksiä ja DNA-aineiston keruuta

Aineistoa kerätään Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Aineistoa kerätään susien lumijäljityksiin ja geneettisen materiaalin keruuseen pohjautuvaa kehitysprojektia varten. Projektin tavoitteena on parantaa kannan-arvioinnin tarkkuutta.

Aineiston keruu tapahtuu siten, että kullakin reviirillä kuljetaan susien jäljillä vähintään kolme kilometriä kerrallaan ja jäljityksiä tehdään vähintään kolme samalta reviiriltä. Reitti ja havainnot sen varrelta, kuten reviirinmerkkauspaikat, saaliit ja kerätty näytemateriaali tallennetaan GPS-laitteen avulla.

DNA-analyyseja varten maastosta kerätään susien ulosteita. DNA:n keräämisen keskeisenä tavoitteena on määrittää muun muassa onko reviirillä lisääntyvä pari ja sillä olevien susien yksilömäärä. Lisäksi DNA-näytteistä saadun yksilötiedon avulla voidaan erottaa läheiset laumat toisistaan.

Osassa reviireitä susia merkitään GPS-pannoilla. Kyseisillä reviireillä voidaan vertailla DNA tulosta ja merkittyjen susien liikkumistietoa, jota tarvitaan uusien menetelmien edelleen kehittämisessä.

Kuluva talvi on kolmivuotisen kehitysprojektin viimeinen aineiston keruutalvi. Aineiston keruussa noudatetaan Skandinaviassa käytössä olevaa susikannan seurannan menetelmää. Tärkeä kenttätyötä ohjaava aineisto on vapaaehtoisten petoyhdyshenkilöiden TASSU-järjestelmään kirjaamat susihavainnot, jotka auttavat susireviirien löytymisessä.

Maastotyötä tekevät Luken ja Metsähallituksen henkilöt.

Projektin tuloksia voi seurata Luken riistahavainnot.fi-sivuilla projektin edistyessä (http://riistahavainnot.fi/suurpedot/dna).

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...