0

Paikallislehteen luotetaan

Kaksi kolmasosaa suomalaisista eli 66 prosenttia luottaa toimittajiin, selviää uutismedian muutosta seuraavasta Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta.
Tutkimus toteutettiin Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Luottamus on noussut kuusi prosenttiyksikköä viimeisen vuoden aikana.
Kaksi kolmasosaa vastanneista myös ilmoittaa median luotettavuuden merkityksen kasvaneen omassa mediankäytössään.
Tutkimus toteaa, että lähes kaikki suomalaiset pitävät yleissivistyksen merkitystä hyvinvoinnille erittäin tärkeänä. Tätä mieltä on 94 prosenttia vastanneista. Yleissivistyksen kannalta tärkeimmäksi mediaksi 90 prosenttia suomalaisista nimeää painetut tai digitaaliset sanomalehdet.
Tutkimuksen mukaan yhä useampi suomalainen arvioi yhteiskunnan eriarvoistuvan kiihtyvällä vauhdilla. Tätä mieltä on kolme neljäsosaa vastanneista. Suunnilleen yhtä moni arvioi, että yhteiskunnalliset vastakkainasettelut ovat lisääntyneet. Edelleen suomalaisista 74 prosenttia uskoo, että tiedon ja sisältöjen tasapuolisella ja kattavalla saatavuudella on merkittävä rooli eriarvoistumisen estämisessä.
Paikallisen median tehtävänä on seurata ja analysoida tietoa ja tiedon sirpaleita sekä koostaa niistä mietittyä ja olennaista tietoa. Se on keskiössä valppaiden ammattijournalistien työssä. Tutkimuksessa esille nousseet kansalaisten näkemykset ja kokemukset ohjaavat vahvasti myös Puruvesi-lehden toimintaa.
Puruvedessä puhaltavat uudet tuulet 14. tammikuuta alkaen, kun uutena päätoimittajana aloittaa Merja Kuuramaa.
Onnea hänelle ja voimia sekä tekemisen paloa koko Puruveden väelle! Kolmen ja puolen vuoden pesti on allekirjoittaneelta ohi Puruvedessä, ja lehtimiesura jatkuu Juvan Lehdessä sekä ESV-Paikallismediat Oy:ssä.

Janne Tiainen

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...