0

Kemera-tukea maksettiin metsänomistajille lähes 50 miljoonaa euroa

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2018 metsänomistajille 49,1 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden rahoitustukea puuntuotantoon. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu 56,2 miljoonaa euroa.

Valtaosa Kemera-tuesta, noin 37,9 miljoonaa euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon. Pienpuun korjuuala kasvoi 41 prosenttia edellisvuodesta ja taimikoiden varhaishoidon ala pieneni noin kolmanneksella.

Taimikon varhaishoito on metsikön ensimmäinen hoitotyö ja tarpeellinen jokaisessa taimikossa. Varhaishoito tehdään noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta.

– Se on metsurin loikka kohti hyvää ensiharvennusmetsää. Varhaishoitoa pitäisi tehdä lähes 100 000 hehtaaria vuosittain. Työmäärien kasvattamisessa on iso markkinarako metsäalan toimijoille, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäteiden ja suometsien työmäärät vähäisiä

Metsätietöitä tehtiin Kemera-tuella 42 prosenttia edellisvuotta vähemmän ja suometsiä hoidettiin kolmannes vähemmän. Työmäärät ovat lähes puolittuneet vuosikymmenen alun määristä. Osaltaan asiaan on vaikuttanut tukisäädösten muutos kesällä 2015 ja osaltaan toimijakentän murros sekä osaavan henkilöstön siirtyminen toisiin tehtäviin ja eläkkeelle.

Metsätie- ja suometsähankkeet ovat ammatillisesti vaativia ja hankkeiden valmistelu on hyvin työllistävää.

Ympäristötukisopimusten määrä kasvussa

Kemera-tukea käytettiin puuntuotannon lisäksi metsäluonnon hoitoon ympäristötukena 4,4 miljoonaa euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 0,7 miljoonaa euroa. Ympäristötuen käyttö kasvoi 37 prosenttia edellisvuodesta. Tukea käytetään pääosin metsälaki- ja METSO-kohteiden suojeluun.

Uusia ympäristötukisopimuksia solmittiin viime vuonna yhteensä 2 541 hehtaarin alalta, mikä oli 37 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myös sopimuksia valmistelleiden toimijoiden määrä lisääntyi. Noin 10 prosenttia sopimuksista oli muiden kuin Metsäkeskuksen valmistelemia. Yleisimpiä sopimuskohteita olivat rehevät ja puustoiset kohteet, kuten lehdot, korvet sekä pienvesien välittömät lähiympäristöt.

Ympäristötukisopimuksella metsänomistaja sitoutuu jättämään arvokkaan luontoympäristön hakkuiden ja metsänhoitotöiden ulkopuolelle 10 vuodeksi. Korvauksena määräaikaisesta suojelusta metsänomistaja saa ympäristötukea.

Kemera-tuki vauhdittaa metsänhoitotöitä

Kemera-tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa. He ovat omatoimisimpia pienten ja isojen taimikoiden hoitotöissä. Suometsä-, tie-, ja lannoitushankkeet ovat taas pääsääntöisesti metsäammattilaisten organisoimia töitä.

– Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla, ja metsätyöt odottavat tekijäänsä, Niskanen Metsäkeskuksesta sanoo.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...