0

Metsänhoitoyhdistyksen palvelujen kysynnän kasvu poikii lisää työtä – Etelä-Savoon kolme uutta asiantuntija-aluetta, yksi niistä Enonkoskelle

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo perustaa palvelujen kysynnän kasvun johdosta yhdistyksen alueelle uusia metsäasiantuntija-alueita.
– Näin pystytään vastaamaan metsänomistajien palvelutarpeisiin riittävän nopeasti. Muutoksella vastataan samalla kasvaneeseen puun kysyntään ja puukaupan kilpailun edistämiseen, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Petri Pajunen.
Uutta väkeä tarvitaan, koska nykyisten toimihenkilöiden kalenterit täyttyvät jo kovin pitkälle.
Yksi uusista alueista tulee Enonkosken ja Savonlinnan alueelle. Uuden toimihenkilön rekrytointi on jo käynnissä. Tukikohta tulee Enonkosken toimistolle.
Kaksi muuta uutta asiantuntija-aluetta on suunnitteilla Juvalle ja Mikkeliin.

Mhy Etelä-Savon valtuusto piti syyskokouksensa Juvalla viime viikolla.
Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toiminnan painopisteet ovat asiakkuuksien hoidossa ja puukaupan kilpailun edistämisessä.
Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan ensi vuonna 3,2 miljoonaa kuutiometriä.
– Tämä tarkoittaa 150 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 70 miljoonan euron urakointituloja puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjille, havainnollistaa Pajunen.
Pajusen mukaan metsänhoitoyhdistyksellä on tärkeä rooli teollisuuden raaka-ainehuollossa, sillä valtaosa yksityismetsien puusta lähtee liikkeelle mhy:n laatiman puunmyyntisuunnitelman kautta.

Puunmyyntisuunnitelma säilyy jäsenille maksuttomana. Suunnitelmien piiriin tavoitellaan 2,1 miljoonaa kuutiometriä, joka koostuu 4000 leimikosta.
Toimeksiannolla myytävien leimikoiden tavoite on yli 1,3 milj. m3, joka tarkoittaa noin 2500 puukauppaa.
Pajusen mukaan tällä hetkellä 37 prosenttia kaikista yksityismetsien puukaupoista myydään mhy:n puukaupan toimeksiantopalvelun kautta.
– Kilpailu puusta on kiristynyt merkittävästi teollisuuden korkeiden puunkäyttömäärien johdosta. Metsänomistajien kannattaa hyödyntää tilanne kilpailuttamalla puunostajat ja hakea paras markkinahinta leimikosta.
Puun kysynnän ja kantohintojen arvioidaan pysyvän ensi vuonna yhtä korkella kuin 2018.
– Äänekosken tehtaan vaikutukset ovat jo realisoituneet. Lähivuosina alueellista kysyntää lisäävät vielä Metsägroupin Punkaharjun tehtaan laajennus ja kerimäkeläisen Sahakuution investointisuunnitelmat, sanoo Pajunen.
Punkaharjun tehtaan laajennus heijastuu ennen muuta järeän kuusitukin tarpeeseen. Sahakuutio tulee todennäköisesti tarvitsemaan enemmän pieniläpimittaista mänty- ja kuusitukkia sekä parrua.
Metsäkiinteistöjen kauppoihin ja omistusjärjestelyihin liittyvien palvelujen kysyntä on Etelä-Savossa kasvanut viime vuosina voimakkaasti.
– Vuonna 2015 yhdistyksellä oli kiinteistökaupoissa ja metsäsuunnittelussa kiinni seitsemän toimihenkilöä, nyt jo yksitoista, havainnollistaa Petri Pajunen.

Valtuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2019. Liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 16,5 miljoonaa eruoa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 273 000 euron ylijäämää. Jäsenedut ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan.
Yhdistyksen tulovirrasta kertyy nykyään jo 80-85 prosenttia liiketoiminnasta. Jäsenmaksujen osuus on 15-20 prosenttia. Jäsenmäärä on pysynyt suhteellisen vakaana, jäseniä on noin 10 000.

Hallitus kahdeksi vuodeksi

Mhy Etelä-Savon hallituksen jäseniksi vuosille 2019-2020 valittiin Esa Anttonen, Savonlinna (varalla Kirsi Kilpeläinen Rantasalmi), Juha-Pekka Hannikainen, Savonlinna (Jukka Suomalainen Savonlinna), Voitto Heikkilä, Pertunmaa (Noora Ruuth Mikkeli), Pasi Häkkinen, Mikkeli (Esko Vahvaselkä Mikkeli, Juha Pasonen, Hirvensalmi (Paavo Nummela Joutsa), Kaisa Ralli, Sulkava (Matti Summanen Puumala), Ville Rouhiainen, Juva (Esa Martikainen Juva) ja Janne Tarvainen, Kuopio (Merja Kuuramaa Enonkoski).
Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan tammikuussa. Nykyinen puheenjohtaja on Juha-Pekka Hannikainen.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...