0

Punkaharjun MTK:lta vetoomus tien puolesta – yhdistys  vaatii, että Kesälahdentien peruskorjaus ja sen suunnittelu otetaan käsittelyyn nopealla aikataululla

MTK Punkaharju ry vaatii, että kantatie 479, eli Kesälahdentien peruskorjaus ja sen suunnittelu otetaan käsittelyyn nopealla aikataululla.
Pohjois-Savon ely-keskukseen lähettämässään vetoomuksessa yhdistys perustelee asiaa muun muassa Metsä Groupin Punkaharjun kertopuutehdasinvestoinnilla, joka lisää raskaan liikenteen kuormitusta vilkkaasti liikennöidyllä, huonokuntoisella ja kapealla tiellä. Tienkäyttäjien turvallisuus vaarantuu merkittävästi, mikäli tien kunnolle ei tehdä pikaisia toimenpiteitä.
MTK Punkaharjun jäsenten liiketoiminta tapahtuu pääsääntöisesti taajamien ulkopuolella pitkien tieosuuksien takana ja maaseudun yritystoiminta on erittäin riippuvaista toimivasta tieinfrasta ja sen ylläpidosta.
Viime vuosina alati rapautuvan tieverkon kunto yhdistyksen alueella on ollut erityisen huolestuttava Kesälahdentien 479 osalta. Tie kulkee valtatie kuuden ja Punkaharjun keskustaajaman välillä noin 22 kilometrin matkalla. Tiellä on aiheutunut vuosien varrella lukuisia vaaratilanteita jo itsessään sen heikon kunnon ja kehnon talvikunnossapidon vuoksi.

Punkaharjun keskustaajamassa sijaitsevan Metsä Groupin kertopuutehtaan laajennus aiheuttaa raskaan liikenteen lisäystä tielle. Metsä Groupin oma arvio rekkaliikenteen määräksi on noin 3 600 raskasta ajoneuvoa vuodessa, meno-paluu 7 200 ajoa eli keskimäärin 20 raskasta ajoneuvoa päivässä.
Nykyisessä kunnossa tien talvikunnossapito on lähestulkoon mahdotonta: tien rakenne on niin epätasainen, ettei sitä voida huoltaa huoltokaluston kärsimättä siitä.
Tulevaisuudessa lisääntyvät liikennemäärät aiheuttavat MTK Punkaharjun jäsenistössä suurta huolta niin tienkäyttäjien turvallisuuden kuin liiketoiminnan harjoittamisenkin osalta.
Maataloustoiminnan kannattavuuden heikkeneminen on vaatinut yhdessä rakennekehityksen myötä tilakoon ja tehokkuuden voimallista kehittämistä. Maatalouskoneiden koko sekä traktorien kulkunopeudet ovat kasvaneet.
Isot työkoneet, esim. leikkuupuimurit, kuljetuslavetit, maanmuokkauskoneet sekä kylvökoneet, ovat tiloille isoja ja kalliita investointeja. Teiden heikko kunto aiheuttaa konerikkoja ja siten keskeytyksiä tuotantoon. Huonokuntoisesta tiestä kärsivät myös marjan- ja vihannestentuottajat tuotteiden kuljetuksen yhteydessä tapahtuvasta tuotteiden laadun heikkenemisestä, täten myös taloudellisista menetyksistä.

Tiellä 479 kulkee paljon lasten ja päiväkoti-ikäisten lasten koulukyytejä, niin linja- kuin taksiautojakin. Lasten päivittäinen kuljettaminen huonokuntoisella tiellä, tehdasinvestoinnin myötä lisääntyvän raskaan liikenteen seassa, ei ole omiaan parantamaan maaseutuyrittäjien vähäisiä yöunia
Myös muu taajaman ulkopuolinen väestö tarvitsee taksi- ja sairaankuljetuksia. Hätätilanteissa avun perille saaminen tien 479 varrelle turvallisesti ja riittävän nopeasti on tien nykykunnolla mahdotonta.
Tien kunnolla on merkitystä paitsi sen varrella asuville ja yrittäville, myös tien kautta puutavaratoimituksia kuljettaville metsäyhtiöille. Sen merkitys alueelliseen puutavaraliikenteeseen on tunnustettu myös Etelä-Savon metsävaliokunnassa.
Tien 479 ongelma on sen heikko runko ja talven roudan jälkeen pahenevat reiät, joiden kiertely aiheuttaa vaaratilanteita tai kiertämättä jättäminen ajoneuvojen rikkoutumisia. Tietä 479 ei voi liikaa moittia, sanotaan meilläpäin.
MTK Punkaharju vaatii jäsenten, alueen asukkaiden sekä yrittäjien puolesta, että tien kunnossapidosta vastuussa olevat tahot ottavat tien korjaamisen asiakseen mahdollisimman pikaisesti.

MTK Punkaharju kirjelmöi samasta asiasta ministereitä Berneriä, Lintilää ja Leppää jo viime keväänä pitämänsä kansanedustjatapaamisen yhteydessä.
Tien talvikunnossapito on lähestulkoon mahdotonta.

Viikon kysymys

Pitäisikö valtion korvata yrityksille koronan aiheuttamat tappiot?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...