0

Sosterin asiakasmaksut pysyvät suunnilleen ennallaan – vuoden viimeinen yhtymähallitus koolla

Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin asiakasmaksut pysyvät suunnilleen viime vuoden tasossa, päätti vuoden viimeinen yhtymähallitus.

Valtioneuvosto on vahvistanut enimmäismäärät kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista perittäville asiakasmaksuille. Vuonna 2019 asiakasmaksut pysyvät pääosin ennallaan.

Ainoastaan omaishoidon tuen ja perhehoidon hoitopalkkioihin, kulukorvauksiin ja käynnistämiskorvauksiin tulee tehdä indeksitarkastukset. Kuntayhtymähallitus päätti hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Vuonna 2019 omaishoidontuen hoitopalkkioihin tulee noin 1,87 prosentien korotus vuoteen 2018 verrattuna. Sosteri vastaa Enonkosken kunnan ja Savonlinnan kaupungin omaishoidon tuen maksamisesta, joissa tuet ovat yhtä suuret.

Kuntayhtymähallitus päätti, että 1.1.2019 alkaen omaishoidon tuen hoitopalkkiot ovat seuraavat:nalin maksuluokka/palkkio 399,91 euroa /kk; keskimmäinen maksuluokka/palkkio 613,15 euro /kk; ylin maksuluokka/palkkio 861,04 euro /kk; harkinnalla päätettävä ylin hoitopalkkio 1287,94 euroa /kk.

Sijaishoidon palkkio on87,77 euroa /vrk ja alle vuorokauden kestävän sijaishoidon 43,89 euroa.

Hoitopalkkion määräytymiseen vaikuttavat hoidettavan palvelutarve, hoidon vaativuus ja sitovuus.  Omaishoidon tuki tarkistetaan asiakaskohtaisesti vuosittain sekä aina omaishoidon tuen myöntämisen yhteydessä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on pyytänyt Sosterilta lausuntoa mielenterveys- ja päihdepalvelujen tuottamisessa tehtävästä yhteistyöstä.

Essote on luopumassa Moision sairaalasta ja aikoo keskittää psykiatrisen osastohoidon Mikkelin keskussairaalan yhteyteen rakennettavaan Mielentaloon. Osastojen potilaspaikkamäärien ja toiminnan suunnittelua varten Essote on pyytänyt Sosterilta kannan ottoa yhteistyöstä mm. maakunnallinen työnjaosta tahdosta riippumattoman hoidon järjestämisestä ja arvio tahdosta riippumattomien potilaiden määrästä Sosterin alueella.

Kuntayhtymähallitus päätti, että tässä vaiheessa ei ole aihetta antaa sitoumusta, koska työnjaossa ei ole päästy eteenpäin eikä sote- ja maakuntalakeja ei ole eduskunnassa vielä hyväksytty.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...