0

Saimaannorppa Puruveden Natura-alueen suojeluperusteisiin

Ympäristöministeriö tiedottaa, että Natura-alueiden suojeluperusteina olevien luontotyyppien ja lajien tietojen ajantasaistaminen koskee lähes kaikkia alueita. Sen avulla on viimeistelty verkoston kattavuutta eräiden puutteellisesti edustettuina olleiden lajien osalta ja parannettu tietojen laatua myös luontotyyppien osalta. Nyt tehty päivitys sisältää paitsi luontotyyppien ja lajien lisäyksiä myös vanhentuneiden tietojen poistoja alueiden suojelutavoitteista.

Yksi lisäyksistä on saimaannorpan sisällyttäminen suojeltavaksi lajiksi jo ennestään arvokkaan järviluontonsa vuoksi Natura-verkostoon kuuluvalla Puruvedellä. Viime keväänä Puruvedelle syntyi vuosikymmeniin ensimmäinen saimaannorpan kuutti, mikä kertoo norppakannan vakiintumisesta alueella.

Puruvedellä sovittiin keväällä verkkokalastusrajoituksista, jotka ovat riittäviä. Mikäli norpan pesintä laajenee, pesintärauhan turvaavista paikallisista verkkokalastusrajoituksista sovitaan tarpeen mukaan vesialueen omistajien kanssa, kuten nytkin on toimittu.

Natura-alueiden tietoja täydennettiin ja laajennettiin myös linnuston kannalta tärkeillä sisävesialueilla. Esimerkiksi jo Natura 2000 -verkostoon kuuluva Espoon Matalajärvi osoitetaan nyt myös niin sanotuksi erityiseksi suojelualueeksi tärkeänä lintujen elinympäristönä.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...