0

Savonlinnan demarit: Kaupungin talousarvioesitys ei pohjaudu todellisuuteen

Savonlinnan sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry moittii syyskokouksensa kannanotossaan, että
Savonlinnan demarit eivät hyväksy kaupungin talousarvioesityksessä olevaa henkilöstön voimakasta
vastakkainasettelua.

– Samalla, kun halutaan palkattavan uutta henkilöstöä, niin joitakin ollaan jo valmiita jopa irtisanomaan, 26.11. koolla ollut yhdistys moittii.

Kokouksessa keskustelua herätti eritoten esitys koulunkäyntiohjaajien vähentämisestä ja sen tuomasta vaikutuksesta.

– Koulunkäyntiohjaajilla on merkittävä työ olla päivittäin lasten koulunkäynnin tukena, joten heidän
ammattinsa aliarvostaminen on epäoikeudenmukaista. Ohjaajalla on työssään motivoiva, oppilaita tukeva
vaikutus, osana oppimista ja lasten kasvatusta.

Yhdistyksen mukaan Savonlinnan kaupungin henkilöstö on viime vuosina osallistunut omalla panoksellaan säästötalkoisiin.
Henkilöstöä on vähennetty kuntaliitoksien jälkeen hyvin voimakkaasti ja joidenkin hallintokuntien kohdalla
voidaan puhua jo alimitoituksesta.

– Kiitoksena tästä hienosta panoksesta heille on tarjota lomautukset, jopa irtisanomiset, maltillisen henkilöstön vähentämisen sijaan.

Savonlinnan demareiden syyskokous katsoo, että talousarviossa esitetyt henkilöstösäästöt aiheuttavat
voimakkaita negatiivisia vaikutuksia. Lomautusjaksot tulevat olemaan kestoltaan sellaisia, ettei niitä voida
toteuttaa ilman palveluiden heikentymistä. Säästöjen vaikutukset tulopohjaan, palveluiden tuottamiseen,
sekä kaupungin elinvoimaisuuteen ovat erittäin mittavia.

– Työllistämistoiminnan vaarantuminen on otettava vakavana uhkana, palkkatukityöllistämisen jäädessä
talousarvioesityksen toteutuessa kokonaan pois. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamattomuudesta
sakkomaksujen kohotessa suuriksi, koituu merkittäviä taloudellisia riskejä. Työttömyyden hoitamattomuus
tulee näkymään myös yhteiskunnallisten ongelmien lisääntymisenä. Nykyisellään työllistämistoiminta on
kehittynyt ja tätä voidaan pitää erityisen onnistuneena toimenpiteenä.

Erityisenä huolena demarit kokevat mahdollisesti toteutuvien opettajien lomautuksien aikana opetuksen
järjestämisen.

– Opettajien lomautukset tulee kohdentua opetustyön aikaan, ei kesälle. Järjestelyt tulevat
voimakkaasti rasittamaan sivistystoimen viranhaltijoita, sekä opettajien ammattikuntaa. Määräaikaisen
henkilöstön palkkaaminen ei myöskään ole mahdollista. Nämäkin seikat todentavat, ettei esitystä ole
pohdittu kokonaisvaikutusten kannalta.

– Talousarvioesityksessä näkyy selvästi se, ettei esityksen kannalla
olevilla päättäjillä ole tuntemusta yt-neuvotteluiden aiheuttamasta vaikutuksesta, eikä siitä kuinka
neuvotteluissa tulee edetä.

Kokouksen lopuksi todettiin, että kaupungin henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen on ollut yksi keino pitää
palvelut laadukkaina ja tehokkaasti tuotettuna.

– Talousarvioesityksessä henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä murennetaan. Päätöksen vaikutukset tulevat olemaan ovat korvaamattomia Savonlinnan kaupungille.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...