0

Puruvedellä etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ympäristöriskeihin – maanomistajat ja sidosryhmät kutsutaan keskustelutilaisuuteen

Luonnonvarakeskuksen mukaan lämpenevät talvet ja kasvavat sademäärät saattavat lisätä ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista vesistöihin. Puruvedellä etsitään luonnon omista prosesseista ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ympäristöriskien hallitsemiseksi. Tutkimuksessa keskitytään metsien hajakuormituksen hillitsemiseen.
Luontopohjaisia ratkaisuja, esimerkiksi kosteikkoja tai eroosion torjuntaa kasvillisuuden avulla, toteutetaan kaikkiaan seitsemällä kohteella eri puolilla Eurooppaa osana EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamaa OPERANDUM-hanketta. Puruveden lisäksi tutkimusta tehdään muun muassa Elbe-joella Saksassa ja Po-joella Italiassa.

Vesistökuormitus on hyvin monenlaisten tekijöiden, niin luonnon omien prosessien kuin ihmistoiminnankin, summa. OPERANDUM-hankkeessa tehtävän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Puruveden veden laatua heikentäviä tekijöitä ja niitä sääolosuhteita, jotka nostavat riskiä ravinteiden huuhtoutumiselle.
– Vesien ravinne- ja kiintoainekuormituksen muuttumista erilaisissa ilmasto-olosuhteissa ennustetaan mallien ja skenaarioiden avulla. Tutkimuksen aikana seurataan myös tiiviisti erilaisten luontopohjaisten vesiensuojeluratkaisujen, kuten kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden, toimivuutta muuttuvissa olosuhteissa. Myös metsänhoitomenetelmien kehittäminen voi tuoda ratkaisuja turvemaiden vesiensuojeluun, kertoo tutkimusprofessori Leena Finér Luonnonvarakeskuksesta (Luke)
Ensin tarkastellaan pientä aluetta Puruveden osavaluma-alueella. Pienen ja Suuren Vehkajärven sekä Kuonajärven muodostama alue on tutkimusalustana ihanteellinen, koska näiden järvien vesi on huonolaatuista ja tarjoaa mahdollisuuksia etsiä uusia ratkaisuja. Näiden järvien huonolaatuiset vedet purkautuvat Kuonajokea pitkin Savonlahteen ja Puruvedelle laajemminkin.

Puruveden alueella on jo tehty vesiensuojelutoimenpiteitä osana FRESHABIT LIFE IP -hanketta. Vuoden 2019 alussa FRESHABIT ja OPERANDUM järjestävät alueen maanomistajille ja sidosryhmille tilaisuuden, jossa vesiensuojelun ja tutkimuksen mahdollisuuksista keskustellaan tarkemmin.
Kesällä 2018 alkanutta OPERANDUM-hanketta toteuttavat Luke ja Ilmatieteen laitos. Mukana yhteistyössä ovat Pro Puruvesi ry, Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen metsäkeskus, jotka osallistuvat tiiviisti myös FRESHABIT LIFE IP -hankkeeseen.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...