0

Pro Puruvesi piti syyskokouksen – Reijo Jantunen jatkaa yhdistyksen johdossa

Pro Puruveden puheenjohtajana valittiin vuonna 2019 jatkamaan Reijo Jantunen, päätti yhdistyksen syyskokous 25.11.

Hallituksessa jatkavat vuonna 2019 Anna-Maija Asikainen, Jaakko Eerikäinen, Tarmo Kosonen, Hannu Kutvonen, Kari Lindström, Anneli Makkonen, Lasse Musakka, Raimo Oksman, ja Heikki Tynkkynen.

Mikko Suonio jää hallituksesta pois, mutta mahdollisuuksiensa mukaan on toiminnassa mukana.

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Aulis Herttuainen. Toiminnantarkastajana jatkaa Jouko Piiparinen ja varatoiminnantarkastajana Kari Rannanpiha.

Pro Puruveden toiminnan rungon muodostaa myös vuonna 2019 velvoitteet FRESHABIT-hankkeessa. Ne liittyvät erityisesti tiedottamiseen, ympäristökasvatukseen ja muiden toimijoiden tukemiseen.

Puruvesi-seminaari järjestetään heinäkuun lopussa tai elokuun alussa Kesälahdella. Vuosi 2019 on FRESHABIT-hankkeessa toisen kaksivuotisjakson päätösvuosi, jolloin kaksivuotisjaksolle suunnitellut velvoitteet tulee olle toteutettuna. Jakson päättyminen ja viimeisen jakson alkaminen 2020 merkitsevät myös runsaasti hallinnollista työtä.

Pro Puruvesi jatkaa edellisten vuosien tapaan laajaa näkösyvyysmittausta ja sinilevätilanteen seurantaa. Paikallisia toimijoita tuetaan tapauskohtaisesti harkiten.

Pro Puruveden toimeksiantontona ja kustantamana sekä Etelä-Savon ely-keskuksen tuella on suunnitteilla Sorvaslahdella koekalastus syyskesällä 2019. Se edellyttää vesialueen omistajien lupaa.

Pro Puruveden kotisivut www.propuruvesi.fi ja FRESHABIT Puruveden kotisivut www.propuruvesi.fi/FRESHABIT pidetään informatiivisina ja ajantasaisina. Puruveden vesienhoidon seurantajärjestelmästä voi seurata mm. Puruveden sinilevätilannetta.

Muutama kuukausi sitten alkanut nelivuotinen kansainvälinen Operandum-hanke tuo Pro Puruveden toimintaan vuonna 2019 uuden toimintasektorin. Suomessa hanketta johtavat Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteen laitos.

Puruvesi on hankkeessa ainut kohdealue Suomessa. Hankkeessa painottuvat metsätalouden luonnonmukaiset vesiensuojeluratkaisut. Ilmaston muutoksen vaikutukset vesiensuojeluun ovat vahvasti esillä. Pro Puruveden rooli paikallisena yhteistyökumppanina on tarkentumassa lähiaikoina.

Pro Puruvedellä on vuonna 2020 juhlavuosi, kun kymmenen vuotta työtä Puruveden puhtaan tulevaisuuden eteen täyttyy. Ensi vuonna hallitus suunnittelee millä tavoin merkkivuoden tulemme vuoden 2020 toiminassamme ottamaan huomioon.

Pro Puruveden talousarvio on arvioitujen menojen osalta vuonna 2019 hieman vajaa 25 000 euroa. Suurimmat menot ovat FRESHABIT-menoja. Pro Puruvesi maksaa omista FRESHABIT-menoistaan kokonaan omarahoitusosuuden (40 %). Vuonna 2018 saatu EU-ennakko riittänee vuoden 2019 FRESHABIT-menojen EU-osuuteen (60 %). Henkilöstöä ei palkata eikä palkkioita makseta.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...