0

Kerimäen Satu Jalvanti-Hannikainen Etelä-Savon Yrittäjien hallitukseen – järjestö muistutti yrittäjyyden tärkeydestä maakunnalle

Etelä-Savon Yrittäjien vuosikokouksessa Pieksämäellä torstaina 8.11. valittiin hallitus vuodelle 2019.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa mikkeliläinen Nina Rasola.

Hallitukseen valittiin Sari Jokinen Rantasalmelta, Jaana Kärkkäinen Juvalta, Risto Salminen Pertunmaalta, Nina Reinikainen Kangasniemeltä, Jari Somero Mikkelistä, Antti Naukkarinen Savonlinnasta, Satu Jalvanti-Hannikainen Kerimäeltä sekä Pasi-Matti Koskimaaa Pieksämäeltä.

Lisäksi kokouksessa myönnettiin Suomen Yrittäjien pronssinen järjestöansiomerkki Arto Sepposelle Pieksämältä. Pronssinen ansiomerkki myönnetään tunnustuksena viiden vuoden yksityisen yrittäjyyden hyväksi tehdystä työstä.

Lisäksi yhdistys julkaisi kannanoton, jonka mukaan yrittäjyys turvaa kasvun ja ihmiset elinvoiman.

– Etelä-Savo tarvitsee yrittäjiä ja yrityksiä. Yrittäjyydellä ja osaamisella varmistamme maakuntamme elinvoimaisuuden jatkossakin. Yrittäminen ja työllistäminen on tehtävä mahdollisimman helpoksi ja sujuvaksi. Yrittäjät luovat työtä ja hyvinvointia, järjestö muistuttaa.

Se muistuttaa, että Suomen Yrittäjien Kasva Suomi -ohjelma sisältää kuusi päätavoitetta: rohkeita rakenneuudistuksia, kannustava verojärjestelmä, enemmän kansainvälisyyttä, tukea yrittäjien hyvinvointiin, osaavaa työvoimaa ja vähemmän yrityssääntelyä. Osaan asioista voi vaikuttaa vahvasti maakunta tasolla.

– Elinvoiman perusta on ihmiset, mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän on elinvoimaa. Maakuntamme väestömäärä on vähentynyt kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä 2 027 henkilöllä. Elinvoimaisuuden ylläpito vaatii alueemme eri toimijoilta vahvan tahtotilan ja toimivaa yhteistyötä.

Etelä-Savon Yrittäjien mukaan Etelä-Savossa on maamme korkein keski-ikä. Eläkkeensaajien osuus eteläsavolaisista yli 16 -vuotiaista on peräti 42,1 prosenttia, kun Uudellamaalla osuus on alhaisin eli 25 prosenttia.

– Koko maassa eläkkeensaajien osuus väestöstä on noin 32 prosenttia. Eläkeläisten määrällä on suuri vaikutus alueemme palvelurakenteeseen ja aikanaan tulevaan maakunta- ja sote -uudistukseen.

Etelä-Savon Yrittäjien tavoite on, että Etelä-Savo on pilottimaakunta ikääntyville suunnatuille yksityisille palveluille esimerkiksi Etelä-Savon maakuntaliiton, Etelä-Savon ely-keskuksen ja Sitran rahoittamilla hankkeilla.

– Etelä-Savo tarvitsee osaavaa työvoimaa – osaamista ja sen jatkuvaa kehittämistä. Elinikäinen oppiminen pidentää työuria ja varmistaa osaavan työvoiman muuttuvassa työelämässä. Yritysten ja oppilaitosten syvemmällä yhteistyöllä parannamme osaamisen tasoa ja työllistymistä.

Etelä-Savon Yrittäjien tavoite on, että oppi- ja koulutussopimus hyödynnetään maakunnassa mahdollisimman hyvin ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa rakennetaan uusia toimintamalleja. Yrittäjäjärjestön ensisijaisena tavoitteena on, että pienikin yritys voi ottaa opiskelijan harjoittelemaan ja, että yrittäjä saa rahallisen korvauksen tekemästään ohjauksesta.

– Viestiä ammatillisen koulutuksen uudistuksesta tulee edelleen jakaa yrityksille. Lisäksi on varmistettava yrittäjien mahdollisuus kehittää liiketoimintaosaamistaan ja suorittaa toisen asteen yrittäjätutkintoja oppisopimuksella. Tavoitteena on, että yhä useammalla maakuntamme asukkaalla, nuorella ja yrittäjällä on vähintään toisen asteen tutkinto, yhdistys toteaa kannanotossaan.

Yrittäjäjärjestö esittää, että tutkintoja kehitetään osaamisperusteiseen suuntaan niin, että osaamistavoitteet ja ammattitaitovaatimukset ovat selkeät ja mahdollistavat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Lisäksi on mahdollistettava nykyistä joustavammin tutkinnon osien ja näitä pienempien osaamiskokonaisuuksien suorittaminen työn ja yrittäjyyden ohessa. Oppilaitosten roolia tulee vahvistaa kehittämiskeskuksina sekä kokeilu- ja innovaatioympäristöinä, jotta ne palvelevat entistä paremmin yrityksiä.

– Yritykset pitävät maakuntamme kunnat pystyssä. Julkiset palvelut rahoitetaan yritysten synnyttämillä verorahoilla. Ilman yrityksiä me emme pärjää ja kasva. Eteläsavolaiset pienyritykset tuottavat verotuloja suuryrityksiä enemmän ja palkansaajien verotulot muodostuvat suurimmalta osin pk-yritysten kautta. Nämä yritykset ovat elintärkeitä ja mahdollistavat verokertymillään hyvinvointia meille kaikille.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...