0

Pääkirjoitus: Kauppa käy ja puutuloa tulee

Tämän viikon Puruveden metsäsivuilla haastatellut metsä- ja puukaupan asiantuntijat iloitsevat, että puukauppa takoo ennätyksiä.
Teollisuus investoi, ja puuta tarvitaan laitosten nieluihin yhä enemmän. Kuten Puruveden jutussa todetaan, Etelä-Savossa rikkoutuvat puukauppatulojen ennätykset. Koskaan aikaisemmin maakunnan puukauppatulot eivät ole ylittäneet 250 miljoonan euron rajaa.
Puuta voi pitää maakunnan kultana. Se tuo tuloja, työpaikkoja ja hyvinvointia. Vuotuinen puun kasvu on kohonnut ennätykselliseen 9 miljoonaan kuutioon. Vielä 50 vuotta sitten kasvu oli lähes puolet pienempi. Metsää voidaan hakata enemmän kuin ennen, ja siitä huolimatta ei syyllistytä ylihakkuisiin.
MTK:n metsälinjan kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo ylpeänä, että eteläsavolaisten metsänomistajien metsissä kasvavat Suomen parhaat puut. Hyvän metsänhoidon ja metsänparannuksen ansiosta eteläsavolaismetsien kasvu on kaksinkertaistunut viidessä vuosikymmenessä. Nyt kasvu on 9 miljoonaa kuutiota. Vuonna 1970 se oli 5,5 miljoonaa mottia.
Samaan aikaan kun hakkuiden määrää pyritään ja halutaan lisätä, on syytä muistaa kolikon toinen puoli. Tällä viikolla julkistettiin maailmanlaajuisia ja myös Suomea koskettavia tietoja monien eläinlajien vähentymisestä. Esimerkiksi Suomessa linnusto vähenee, ja yksi syy lintujen määrän vähentymiseen on metsäluonnon köyhtyminen, josta ovat kärsineet ainakin hömö- ja töyhtötiaiset. Niille lahopuut ovat elintärkeitä.
Metsien monimuotoisuuden säilyttäminen on iso haaste. Siitä tulee huolehtia, vaikka hakkuiden määrää kasvatetaan. Ei välttämättä helppo yhtälö, mutta metsäalan toimijoiden on huolellisesti tiedostettava se kaikessa toiminnassaan ja päätöksenteossaan.

Janne Tiainen

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...