0

Savonlinnan kaupungin budjetin painopisteet: kunnallisveroa ei koroteta, talous on tasapainossa, kehittämiseen panostetaan

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen ensi vuoden talousarvioesitykseen sisältyy kolme painopistettä.
Ne ovat: kunnallisveroa ei koroteta, talous on tasapainossa suunnitelmakauden 2019–2022 loppuun mennessä, ja lisäksi kehittämiseen panostetaan.

Kaupunginvaltuusto päätti tämän vuoden talousarviossa, että kunnallisveroa alennetaan puolella prosenttiyksiköllä ja että verojen alentamisen edellytyksenä on koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelmasta päättäminen siten, että palveluverkko saadaan sopeutettua 300 oppilaan vähenevään määrään. Sopeuttamistavoitteeksi valtuusto päätti 1,5 miljoonaa euroa.

Valtuusto päätti tänä vuonna, että jatketaan nykyisellä kouluverkolla. Laineen mukaan siitä johtuen kaupungin käyttötalouden sopeuttamistavoite on noin kahden miljoonan euron luokkaa, koska kouluverkon ylläpitämiseen joudutaan lisäksi tekemään ylimääräisiä peruskorjausinvestointeja, jotka lisäävät kaupungin käyttötalousmenoja poistojen kautta.

Laine korostaa, että kaikkein tärkein edellytys sille, että tuloveroa ei jouduta korottamaan, on se että Sosteri saa taloutensa pysymään kaupungin asettamissa raameissa. Viime vuonna Sosterin menot ylittyivät kaupungin talousarviosta yhdeksän miljoonaa euroa ja tänä vuonna uhkaa seitsemän miljoonan euron lisämäärärahasta huolimatta vielä noin neljän miljoonan euron ylitys.

– Kaupungin suorassa toiminnassa saavutettiin kuntaliitoksen jälkeen noin yhdeksän miljoonan euron menojen leikkaus muun muassa vähentämällä henkilöstöä noin 200:lla ja toimitilojen määrää noin 40 000 kerrosneliömetrillä. Talouden tasapainon osalta ongelmana on, että Sosterin menot ovat kasvaneet jo enemmän kuin mitä saavutetut tehostamiset ovat kaupungin taloudessa tuottaneet.

– Sosterin osalta tarvitaan nyt selvästi vahvempia toimenpiteitä sen talouden saamiseksi pysymään menokehyksissä. Savonlinnan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen menot ovat valtakunnan kärjessä kun taas muut menot ovat enintään valtakunnan keskiarvossa ja esimerkiksi hallinnon kulut alle puolet siitä mitä vertailukaupungeissa, Laine toteaa.

Laineen mukaan tavoitteena on, ettei kunnallisveroa ei koroteta. Taloutta saadaan hänen esityksessään tasapainoon 0,8 miljoonan euron talouden sopeuttamisella, ja sen perusteena on kaupungin vähenevä väestö- ja oppilasmäärä. Sopeuttamistoimien kohdentamisesta lautakunnat päättävät talousarvion käyttösuunnitelmissa tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi Sosterille annetaan velvoite laatia talouden tasapainottamisohjelma, jolla se pysyy kaupungin antamassa talousarvioraamissa. Jos Sosteri ei onnistu tässä, on Laineen mukaan verotusta korotettava vuonna 2020. Lisäksi henkilöstövähennys vuosina 2020 – 2022 olisi yhteensä 49 henkilötyövuotta. Sillä katetaan henkilöstön ansiotasonnoususta aiheutuvat henkilöstökulujen kasvu runsaat kaksi miljoonaa euroa.
Sen lisäksi ohjelmaan kuuluu toimitilojen määrän väheneminen 15 prosentilla ja Kallislahden koulun lakkautus, koska sen oppilasmäärä on alle valtuuston asettaman kriteerin. Lisäksi käynnistetään talouden tasapainottamisohjelman valmistelu ja toimeenpano vuosille 2019-2022

Laineen budjettiesityksessä myös kehittämiseen panostetaan muun muassa satsaamalla rahaa teknologiapuistoon useisiin hankkeisiin ja toimitiloihin, Riihisaaren maakuntamuseoon, Paloaseman rakentamiseen ja Savonlinnan vesilaitoksen Varma–vesihankkeeseen sekä muun muassa kevyenliikenteen reitin tekemiseen Savolasta Laitaatsalmeen.

Lue lisää 1.11. Puruvedestä, miten Savonlinnan budjetti näkyy Puruveden alueen pitäjissä.

Kommentteja aiheesta “Savonlinnan kaupungin budjetin painopisteet: kunnallisveroa ei koroteta, talous on tasapainossa, kehittämiseen panostetaan

  • 26.10.2018 at 11:30
    Permalink

    Sosterissa on todella paljon työntekijöitä ns.kultapossukerhossa. Eli eivät tuo tuloja sosterille yhtään mutta palkka kyllä juoksee.

Comments are closed.

Viikon kysymys

Pitäisikö mielestäsi kevään kuntavaalit siirtää koronatilanteen vuoksi syksyyn?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...